Новини

SALIN Plus - апарат за солна дихателна терапия по време на сън. 

Дата: 13 Ное 2018

Salin Plus разпръсква солени микрокристални аерозоли в помещението по време на сън и пречиства въздуха. Употребата на апарата е полезна съпътстваща физикална терапия при астма, синузит, хрема, бронхит, вирусни инфекции, блокирани дихателни пътища. 

Действие на Salin Plus:

- Антибактериално и противовъзпалително
- Редуцира употребата на лекарства и инхалации
- Спомага за извеждането на излишните секрети от дихателните пътища
- Спомага за освобождаване на дихателните пътища

Подробно описание на апарата: 

brain-amigo.com/product/87/salin-plus-.html
 

Breathing+ Дихателни Игри - апарат за тренировка на дишането при деца с астма, заекване и възрастни с ХОББ и емфизем

Дата: 13 Ное 2018

С дихателен сензор апаратът измерва времетраенето на издишването. Трениращият управлява игри и анимации чрез удължаване на времетраенето на издишването. Тренировката с апарата превръща скучните дихателни упражнения в приятна дейност и:

- Редуцира задуха и астматичните пристъпи
- Удължава издишването и редуцира дихателната честота
- Подобрява вентилацията на дробовете и обмяната на газовете
- Поддържа дихателните пътища отворени по-дълго време
- Подобрява снабдяването с кислород

Подробно описание на апарата: 

brain-amigo.com/product/90/dihatelni-igri-breathing-aparat-i-softuer-za-dihatelen-biofiydbek-trening.html

Обучение по ХЕГ-неврофийдбек за психотерапевти и логопеди

Дата: 05 Окт 2016

ХЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА МЕТОДА ЗА ТРЕНИРОВКА НА МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ НА ПРЕФРОНТАЛНАТА КОРА. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ХЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК В ПРАКТИКАТА НА ПСИХОТЕРАПЕВТА, ЛОГОПЕДА И СПЕЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ

Еднодневно обучение, ориентирано към работата на психотерапевта, логопеда и специалния педагог

Дата на провеждане : 15.11.2016

Място на провеждане : град Пловдив, конферентна зала на хотел Интелкооп - www.intelcoop.bg/
 

Такса за участие: 120 лв. за работещи, 90 лв за студенти по психология и специална педагогика, тел. за контакт: 0885 / 090 772

 

КАКВО Е БИОФИЙДБЕК ?

Биофийдбек ( биологична обратна връзка ) е общото наименование на група от апаратни методи на приложната психо-физиология, които позволяват на човек да се научи да осъзнава и повлиява свои несъзнавани психо-физически процеси, за да подобри свето здраве или работоспособност. Биофийдбек методите се реализират чрез софтуер и хардуер за биологична обратна връзка, измерващи сигнали от тялото в реално време.

Биофийдбек методите тренират умения за саморегулация на сърдечния ритъм, дишането, мускулното напрежение, активността и възбудата на нервната система и други психо-физиологични процеси. Тренингът с биофийдбек развива умения за разпознаване и повлияване на телесните проявления на стреса, насочване и поддържане на концентрацията на вниманието, балансиране процесите на енергоконсумация и енерговъзстановяване в организма. Тренингът се провежда чрез атрактивни софтуерни игри, управлявани единствено от промените в измерваните сигнали от тялото.


ПРОГРАМА

10.00 – 11.00 Въведение в обучението. Същност и психо-физиологични принципи на действие на биофийдбек методите. История на биофийдбек методите. Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения. Терапевтични приложения на ХЕГ-неврофийдбек при ментални и неврологични разстройства на здравето.


11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 12.45 Методи за оценка и изследване на мозъчната активност – ЕЕГ и ядрено-магнитен резонанс и тяхната връзка с ХЕГ-неврофийдбек. Физиологични основи на ХЕГ-неврофийдбек. Функции на префронталната кора на мозъка и когнитивни смущения. Измерване на метаболитната активност на префронталната кора с ХЕГ-неврофийдбек.


12.45 – 13.45 Обедна почивка


13.45 – 14.45 Протокол за работа и водене на тренинга на мозъчната активност с ХЕГ-неврофийдбек. Сравнение с ЕЕГ-биофийдбек – предимства и ограничения на ХЕГ.


14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.00 Практическа работа със софтуера по двойки. Преглед на снимки на мозъка с инфрачервена камера при различни неврологични и афективни разстройства преди и след тренинга с ХЕГ-неврофийдбек.


16.00 – 17.00 Други методи за тренировка на мозъчната активност и кръвоснабдяването на мозъка – технологии за неинвазивна мозъчна стимулация. Терапевтични приложения при ментални, психосоматични и неврологични разстройства . Практическа демонстрация на работата с апаратурата.


17.00 – 18.00 Обобщение и въпроси.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е проектирано за постигането на две основни цели :

► Всеки участник да придобие теоретични знания и практически умения за терапевтичното прилагане на ХЕГ-неврофийдбек в работата си.

► Придобиване на общ поглед върху терапевтичните приложения на различните методи за биофийдбек и мозъчна стимулация.
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

► Презентация от обучението
► Сертификат за успешно завършено обучение
► Селектирани статии на английски език с практически полезна информация относно терапевтичните приложения на HEG-неврофийдбек.


ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО: Радослав Щерев


Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и биофийдбек от Mind Alive – Канада. Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултира и обучава терапевти, изследователи, психолози и лекари по въвеждането на биофийдбек методите в контекста на тяхната работа. Биофийдбек консултант на психолозите от Национална служба охрана, Държавен онкологичен център - Пловдив, Държавно предприятие “Ръководство Въздушно Движение“ , психотерапевти на частна практика, логопеди и специалисти от държавните ресурсни центрове. Прилага терапевтично биофийдбек и мозъчна стимулация в екип с психотерапевт и логопед в терапията на деца и възрастни. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология и невротехнологиите.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК:

► Какво е биофийдбек и какви са приложенията на този метод ?

► Въвеждащи статии относно аудио-визуалната стимулация на мозъка

 

Обучение по биофийдбек и методи за мозъчна стимулация

Дата: 18 Сеп 2016

ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ, АСИСТИРАНИ ОТ БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА – БИОФИЙДБЕК. БАЗОВО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДИ ЗА БИОФИЙДБЕК И МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПРАКТИКАТА НА ПСИХОЛОГА И ПСИХОТЕРАПЕВТА

Еднодневно обучение

Дата на провеждане : 27.09.2016

Място на провеждане : град Пловдив, конферентна зала на хотел Интелкооп - www.intelcoop.bg/


Такса за участие: 120 лв., тел. за контакт: 0885 / 090 772

ПРОГРАМА

10.00 – 11.00 Въведение в обучението. Същност и психо-физиологични принципи на действие на биофийдбек методите. История на биофийдбек методите. Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения.
 

11.00 – 11.15 Кафе пауза

 11.15 – 12.45   Психодиагностика с биофийдбек. Връзки и взаимно влияние между емоциите, автономната нервна система и стресогенните разстройства. Демонстриране и измерване на стрес реакциите в автономната нервна система. Идентифициране на физиологичния стил на реакция на стрес на клиента с биофийдбек. Типове нервна система спрямо реакциите на стрес теста. Избор на подходящи протоколи за биофийдбек тренинг съобразно типа нервна система на клиента.
 

12.45 – 13.45 Обедна почивка     
      

13.45 – 14.45 Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения. Демонстрация на основни видове био и невро-фийдбек апаратура, софтуер и работата с тях. Демонстрация на работата с ЕМГ-биофийдбек, измерващ и трениращ регулацията на мускулните напрежения. Демонстрация на работата с КГР (кожен) – биофийдбек, измерващ и трениращ стрес реакциите в автономната нервна система.
 

14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.00 Демонстрация на работата с респираторен и сърдечен биофийдбек, измерващи и трениращи баланса между енергоконсумиращите и енерговъзстановяващите процеси в автономната нервна система. Приложения при стресогенни разстройства.
 

16.00 – 17.00 Демонстрация на работата с ХЕГ(хемоенцефалографски)-неврофийдбек, измерващ и трениращ метаболитната активация на префронталната кора на мозъка. Приложения при проблеми, свързани с дефицит и слаб контрол върху вниманието, импулсивност, мигрени, неврологични разстройства.
 

17.00 – 18.00 Методи за неинвазивна мозъчна стимулация. Терапевтични приложения при ментални, психосоматични и неврологични разстройства . Практическа демонстрация на работата с апаратурата. Обобщение и въпроси.
 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е проектирано за постигането на две основни цели :


► Предоставяне на широка обща култура относно основни биофийдбек методи и техните терапевтични приложения с оглед на това всеки терапевт да развие критерии за ориентация в материята и способност да подбира най-подходящите биофийдбек интервенции съобразно практиката си и терапията на всеки конкретен пациент.

► Придобиване на общ поглед върху работата с различните апарати за биофийдбек и мозъчна стимулация. След обучението всеки участник ще може да направи избор относно небходимостта си от специализирано практическо обучение за овладяване работата с конкретен метод и софтуер. 
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

 Презентации от обучението 
► Сертификат за успешно завършено обучение
► Селектирани статии на английски език с практически полезна информация относно терапевтичните приложения на различните биофийдбек методи
 

ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО: Радослав Щерев

Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и биофийдбек от Mind Alive – Канада. Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултира и обучава терапевти, изследователи, психолози и лекари по въвеждането на биофийдбек методите в контекста на тяхната работа. Биофийдбек консултант на психолозите от Национална служба охрана, Държавен онкологичен център - Пловдив, Държавно предприятие “Ръководство Въздушно Движение“ , психотерапевти на частна практика, логопеди и специалисти от държавните ресурсни центрове. Прилага терапевтично биофийдбек и мозъчна стимулация в екип с психотерапевт и логопед в терапията на деца и възрастни. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология и невротехнологиите.
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК: 

► Какво е биофийдбек и какви са приложенията на тези методи ?

Аудио-визуална стимулация на мозъка

 

Обучение по психодиагностика и психотерапия, асистирани от биологична обратна връзка - биофийдбек

Дата: 22 Апр 2016

► На 21.05.2016 е планирано провеждането на двудневно базово обучение „ Психодиагностика и психотерапия, асистирани от биологична обратна връзка-биофийдбек“.

► Обучението е специално ориентирано към практиката на психолога, психотерапевта, специалния педагог и логопеда. За участието в обучението не се изискват технически познания или предварителна подготовка по методи за биофийдбек. След завършване на обучението се издава сертификат - легитимно удостоверение за допълнително обучение от Центъра за развитие и квалификация на Технически университет - София, отговарящо на изискванията на Министерството на Образованието. Сертификатът удостоверява компетентността на участника да прилага биофийдбек методите в контекста на работата си.

► Биофийдбек е интердисциплинарна приложна наука, в която се съчетават електронна измервателна техника, физиология и психология. Поради тази причина Техническият университет е домакин и партнъор в провеждането на обучението, но то не е предназначено за инженери, а за гореизброените специалисти. 

► Начало – 21.05.2016. Такса – 290 лв. Подробна информация за програмата и уводна презентация за биофийдбек методите може да намерите в прикачените файлове от линковете тук:

ПРОГРАМА

УВОДНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО БИОФИЙДБЕК МЕТОДИ И ТЕХНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


Лице за контакти:

Радослав Щерев, 0885 090 772
 

Samsung въвежда биофийдбек технология в последния си модел смартфон

Дата: 26 Май 2014

Комуникационният гигант Samsung въведе биофийдбек функция за измерване на сърдечния ритъм в реално време в последния си модел смартфон Galaxy S5. В модела също така има множество други функции за измерване качеството на съня и тренировъчните активности. 


Биофийдбек система в нашия онлайн магазин, която подобрява психо-физическото състояние и виталния капацитет на организма като измерва и тренира вариациите в сърдечния ритъм чрез практики за дихателен тренинг и емоционална саморегулация е emWave-Desktop.

Тренинг на координация,баланс и концентрация с биофийдбек

Дата: 12 Фев 2014

Биофийдбек тренингът непрекъснато ни изненадва с нови приложения и навлиза в нови тренировъчни и терапевтични области.

Биофийдбек системата MindBoard с интерактивни компютърни игри за тренинг на концентрация, равновесие и невро-мускулна координация – очаквайте съвсем скоро в нашия онлайн магазин !

За кинезитерапевтите, физиотерапевтите, рехабилитаторите, специалните педагози и специалистите, които се занимават с ЕМГ-тестове, ЕМГ-изследвания и ЕМГ-биофийдбек, биофийдбек системата MiniBoard може да бъде ефективен и полезен тренировъчен инструмент. Ако детето ви страда от дефицит на внимание, тази система предлага ефективен и атрактивен начин за тренировка на вниманието чрез компютърни игри и непрестанно движение.Биофийдбек системата MiniBoard прави скучните упражнения за равновесие и баланс забавни и интересни, а прогресът в тренинга на вестибуларния апарат – измерим по множество параметри, полезни както за кинезитерапевтите, така и за други терапевти и тренъори, за които способността за баланс и равновесие може да бъде пряк или косвен индикатор за оценка на концентрацията на вниманието и невро-мускулния контрол.

С бързо заменяемите аксесоари ъгълът на наклон на дъската за баланс и нивото на трудност на упражненията могат точно да се адаптират към нуждите и възможностите на трениращия, а биофийдбек софтуерът и игрите дават незабавна визуална обратна връзка за наклона на дъската, с което подпомагат спонтанната самокорекция в позата и заучаването на умения за невро-мускулна координация.

Очаквайте скоро MindBoard в нашия магазин !

Идентифициране на емоции и внимание в рекламата и невромаркетинга

Дата: 03 Фев 2014

Идентифицирането на позитивни емоции и внимание е от особено значение за рекламните агенции, ефективността на рекламните клипове и големите рекламодатели, които се стремят да поддържат непрестанно висок интерес към своите марки.

Биофийдбек технологиите предоставят все по-достъпни и лесно приложими решения за идентифициране на физиологични промени, тясно свързани с проява на позитивни емоции и концентрация на вниманието. Това приложение на технологиите за биомониторинг е познато като невромаркетинг. В лабораториите на Масачузетския Технологичен Институт се ползват сензори за измерване на изпотяването на кожата , което е доказан физиологичен параметър за наличието на емоции, възбуда и внимание. Измерването на кожната електропроводимост има множество клинични, тренировъчни и изследователски приложения в психотерапията, неврологията, невромаркетинга, спорта, управлението на стреса и криминалистиката. 

 

 

Ако се интересувате от приложенията на биомониторинга и биофийдбек технологиите в областта на невромаркетинг изследванията или психологията, моля обърнете се към нас чрез формата за контакт или директно по телефона.

Тренировка на вестибуларния апарат и концентрацията с биофийдбек

Дата: 03 Фев 2014

Биофийдбек методите навлизат бързо и в рехабилитацията след травми на опорно-двигателния апарат или за развиване на фина кинестетична чувствителност , по-добра невро-мускулна координация и концентрация на вниманието при спортисти. CAREN ( компютърно асистирана рехабилитационна среда с виртуална реалност и биофийдбек) е една от най-развитите системи в това специфично приложение на биофийдбек методите.

Ако се интересувате от биофийдбек продукти за тренировка на равновесието, вестибуларния апарат и концентрацията на вниманието, моля обърнете се към нас чрез формата за контакт или по телефона. Други биофийдбек системи може да намерите в биофийдбек раздела на нашия онлайн-магазин.

Успокояване на емоциите с HRV- биофийдбек

Дата: 03 Фев 2014

Биомониторингът на сърдечния ритъм дава обратна връзка за емоционалното ни състояние, нивото на стрес, концентрация , витален капацитет и понастоящем е един от малкото биофийдбек методи, който позволява тренировка с интензивни движения в реална извънлабораторна среда, дори и под вода :

 

Биофийдбек системи за обратна връзка в реално време на сърдечния ритъм и други  физиологични показатели, директно свързани с появата на емоции, стрес, тревожност и интензивност на вниманието, може да намерите в биофийдбек раздела на нашия онлайн-магазин.

Върхови постижения в спорта с тренировка на мозъка

Дата: 03 Фев 2014

Върховите постижения в спорта вече са солидно подкрепени от невронауките. По-късото време за реакция, координацията очи-ръце, по-бързото вземане на решения , концентрацията ..... изискват поне толкова тренировка на мозъка на спортиста, колкото и на мускулите. Доказателство за това е само една от електронните тренировъчни системи, които напоследък бурно навлизат в света на спорта. FitLight Trainer е разработен от спортисти за спортисти.

Множество предложения и практични съвети за различни приложения на невротехнологиите за тренировка на концентрацията на спортиста може да намерите от следния линк в нашата онлайн библиотека.

Количка

Количката е празна.

Бюлетин

Въведете Вашия email за да се абонирате за Новости от света на биофийдбек технологиите: