СТАИ ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ СЛЕД УМСТВЕН ТРУД, ЕМОЦИОНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ ХРОНИЧЕН СТРЕС

ОБОРУДВАМЕ С АПАРАТУРА СТАИ И ПРОСТРАНСТВА В КОМПАНИИТЕ, КАКТО И HOME-OFFICE РАБОТНИ МЕСТА ЗА :

►Измерване и проследяване на физиологичния ефект на стреса върху служителите с цел превенция

►Редуциране на стреса и възстановяване на работоспособността след нервно-психично натоварване

►Измерване на специфичния за служителя невро-физиологичен стереотип на реакция на стресори с цел ранно идентифициране на проблеми във възстановяването на нервната система

►Апаратно-асистиран тренинг на умения за възстановяване от стрес

►Превенция на проблеми в опорно-двигателния апарат поради статични работни позиции

 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В :

►Държавно предприятие „Ръководство Въздушно Движение“ – психологическо звено и стая за управление на стреса и възстановяване   
►Национална Служба за Охрана – психологическо звено за възстановяване след психо-физически натоварвания
► Лаборатория за измерване и редуциране на стреса на морски професионалисти към МУ-Варна
►Комплексен Онкологичен Център, град Пловдив – онко-психотерапевти
►Зала за електросън и анти-стрес към ВМА-София
►Стая за електросън и анти-стрес в Стримон Гардън СПА хотел
►Стая за електросън и анти-стрес в Балнеокомплекс "Медика-Наречен" 
►Практиката на психолози, тренъори и бизнес-консултанти

 

Във видеото: репортаж за оборудвана от нас лаборатория по изследване и редуциране на стреса на морски професионалисти към МУ-Варна

                                                        

 

ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АПАРАТУРА ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

►Според статистиките на HSE-UK най-честите причини за загубени работни дни и нарушения на здравето, свързани с работата, са мускулно-скелетните проблеми и заболявания или стрес, тревожност и депресия в служителите. ( www.hse.gov.uk/ )
►80% от здравните нарушения са свързани с или причинени от стресогенни състояния - American Association of Applied Psycho-Physiology – 1980г.  www.aapb.org
►70-80 % от служителите не използват естествения си стил на мислене и адаптация по време на работа ( www.benzigerinternational.com/ ) 
►Съвременният бизнес е свързан с все по-високо ниво на стрес поради постоянните технологични промени, силният натиск за постигане на високи резултати и повишените очаквания към екипите и отделните служители
 

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СТАЯТА ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ :

1.Измерване на стереотипа на реакция на стрес с психо-физиологични параметри (като опция)
2.Измерване на текущото ниво на стреса и възстановяването на нервната система. Мониторинг на тренда им с превантивна цел (като опция) 
3.Апаратни методи за бързо и пасивно редуциране на стреса без волеви усилия. 
4.Апаратни методи за тренинг на умения за възстановяване  от стрес и нови начини на отреагиране. 
5.Апаратни методи за превенция на ергономични проблеми в опорно-двигателния апарат.==========

 

1.ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛЯ СТЕРЕОТИП НА РЕАКЦИЯ НА СТРЕСОРИ (КАТО ОПЦИЯ) 

►Измерване на кожно-галваничната реакция при серия от задачи, свързани с психическо натоварване
►Точно идентифициране на индивидуалния за измерваното лице стереотип на реагиране на стрес 
►Предвиждане на „физиологичната цена“, която служителят „плаща“ за справяне със стресорите
►Оценка на способността за възстановяване на работоспособността след психо-физически стрес
►Ранно предвиждане на тенденции за невъзстановяване, акумулиране на стрес и загуба на енергичност
►Ранно идентифициране и предвиждане на маладаптивни стратегии за справяне със стреса
►Ранно разпознаване на тенденции към развиване на „бърнаут синдром“ при работа на дадена позиция
►Избор и оценка на методи за управление на стреса съобразно индивидуалните особености
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

2.МОНИТОРИНГ НА ФИЗИОЛОГИЧНОТО НИВО НА СТРЕС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО (КАТО ОПЦИЯ)

►Измерване на възстановяването на организма чрез анализ на вариациите в сърдечния ритъм
►Ежеседмичен мониторинг на капацитета на нервната система за адаптация към натоварвания
►С измерването може да се следи и оценява възстановяването на работоспособността на организма
►Редуциране на фирмените загуби, свързани с грешки поради умора или отпуски по болест
►Ранно идентифициране на тенденции към дезадаптация, изтощение или предболестни състояния
►Оценка на адаптационния потенциал, нивото на стрес и общото ниво на физическа кондиция
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

3.ПАСИВНО И НЕВОЛЕВО РЕДУЦИРАНЕ НА СТРЕСА БЕЗ УСИЛИЯ

►Създаване на релаксираща сензорна среда чрез специфична аудио-визуална стимулация на мозъка
►Нормализира се неврохимията и кръвоснабдяването на мозъка при нервно напрежение
►Постига се психическа релаксация и дистанциране от стресиращи мисли след 5 до 8 минути
►След края на процедурата се възстановява способността за продуктивна концентрация на вниманието
►Редуцира се реактивността към стресори и се повлияват позитивно междуличностните отношения
►Намаляват се или се прекратяват смущенията в съня, обусловени от ментален стрес и напрежение
►Постига се дълбока мускулна релаксация и възстановяване на организма
►Не се изискват волеви усилия за постигане на резултат
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

4.АПАРАТНИ МЕТОДИ ЗА ТРЕНИНГ НА УМЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ СТРЕС

►Софтуер и хардуер за биологична обратна връзка, измерващи физиологични сигнали от тялото в реално време
►Тренират умения за саморегулация на сърдечния ритъм, дишането и възбудата на нервната система
►Тренират умения за разпознаване и повлияване на телесните проявления на стреса 
►Тренират умения за поддържане на устойчивост на концентрацията на вниманието
►Атрактивни софтуерни игри, управлявани само от промените в измерваните сигнали от тялото 
►Изискват мотивация и тренировки за постигане на устойчиви резултати
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

5.АПАРАТНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМИ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ПОРАДИ СТАТИЧНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

►Апаратни методи за тренинг на равновесието и позите на тялото с интерактивни игри
►Атрактивни софтуерни игри, управлявани само от балансиращите движения на служителя
►Не изискват специален екип, място в офиса или високо ниво на физическа подготовка
►Щадящи организма – могат да се използват многократно през работния ден 
►Отнемат малко време – могат да се използват в кратки интервали от по 2 до 5 минути
►Редуцират стреса – напълно ангажират вниманието и отделят съзнанието от стресиращи мисли 
►Възстановяват продуктивната концентрация на вниманието с леки движения и смяна на фокуса
►Подобряват невро-мускулната координация и контрола върху позата на тялото 
►Редуцират вероятността от поява на проблеми в опорно-двигателния апарат от ергономичен характер
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

ПОЛЗИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

►Бързо внедряване и лесна употреба на оборудването – ние ще обучим вашия персонал. 
►Гъвкавост – може да внедрите целия набор от компоненти на програмата или само някои от тях. 
►Обективното измерване на резултатите от програмата е част от нея. 
►Надеждна техническа подкрепа и консултиране по внедряването и прилагането на програмата. 
►Достъпна инвестиция с разнообразни опции в зависимост от бюджета на организацията. 
►Лесно внедряване – оборудването е много компактно и мобилно. 
►Възможна е самостоятелна употреба на програмата от компанията или прилагането й с помощта на специално подготвен за целта организационен психолог.
►Използваните методи са научно валидирани, надеждни и безопасни.

 

ПОТЪРСЕТЕ НИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВАШИТЕ ЦЕЛИ 

Брейн Амиго ЕООД
София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 25 на БАН
www.brain-amigo.com, e-mail: info@brain-amigo.com
Тел. : 0885 / 090 772
Лице за контакт: Радослав Щерев

=================================================================