Неврорегулиращи Системи за Ускоряване Процеса на Невротренинг

Невротренингът ( неврофийдбек или ЕЕГ-биофийдбек) и аудио-визуалното синхронизиране( увличане ) на мозъчните вълни или АВУ взаимно се допълват. Много невротренинг терапевти използват очила с отвори за светлинна стимулация и визуално синхронизиране на мозъчните вълни по време на неврофийдбек сесиите.

 

Чрез настройване стимулацията на АВУ апарата на същата честота като тази на неврофийдбек сесията, в която се увеличават или подтискат амплитудите на мозъчните вълни, пациентът може да добие много по-бързо усещане за това какво се чувства, когато мозъкът произвежда мозъчни вълни с определена честота и това значително ускорява процеса на невротренинг.
 

Други невротерапевти дават под наем АВУ апарати на клиентите си за ползване у дома.

Независимо от подхода терапевтите, които комбинират невротренинга с АВУ съобщават за следните

 

ПОЛЗИ ОТ ДОБАВЯНЕТО НА АУДИО-ВИЗУАЛНО УВЛИЧАНЕ (АВУ) и СИНХРОНИЗИРАНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ :

► Типичният като времетраене 40 сесиен невротренинг процес често може да бъде редуциран до 10 сесии.


► Това спестява пари на клиентите и прави невротренинга икономически достъпен за много по-голяма част от населението.


► Бързо успокояване и релаксиране на пациенти, които в началото са прекалено възбудени или напрегнати, за да се концентрират в невротренинг сесията.


► Бързо успокояване на биофийдбек тревожността и фрустрацията по време на първите невротренинг сесии, в които
    пациентът все още няма добър контрол върху мозъчните си вълни и не успява да се справи с поставените от невротерапевта цели.


► По-новото поколение АВУ апарати позволява на терапевта да запише в паметта на устройството само сесиите,
    предназначени или проектирани за определен пациент, както и броя пъти, в които тези сесии могат да бъдат
    активирани.


► Устройството спира да функционира след като е използвано толкова пъти, колкото е програмирано от терапевта, така
че клиентът трябва да върне апарата за „презареждане“.


► Това позволява невротренинг да се прави и извън офиса на терапевта, което е особено полезно за клиенти, които пътуват много често или живеят надалеч от офиса на неврофийдбек терапевта.


► При малки деца или клиенти, които не са достатъчно силно мотивирани и не желаят да се учат да контролират мозъчните си вълни АВУ позволява да се осъществява тренировка на мозъка без съзнателни усилия и концентрация на вниманието.


Очилата за визуална стимулация с отвори  позволяват тренировка на мозъка да се прави едновременно с други
    терапии, при което също така се дава и свобода на движението – например при хипер-активни деца АВУ апарата
    може да се прикрепи с малка чантичка на кръста и апарата да се ползва само с очилата с отвори ( без слушалки –
    вижте снимката по-долу).

Невротренинг и фотостимулация на мозъка

 


► АВУ апаратите са много лесни за използване, така че родителите могат без никаква специална подготовка да тренират мозъците на децата си.


АВУ апаратите от марката ДАВИД имат уникалната функция за тренировка продължителността на вдишване и
    издишване чрез направляващи тонове от слушалките. Тази функция помага да се успокои симпатикусовия дял на
    автономната нервна система при състояния на тревожност – уменията за саморегулация на дишането са основна част
    от всяка практика за редуциране на стреса.


АВУ апаратите от марката ДАВИД имат друга уникална функция за независима честотна стимулация на лява и дясна
хемисфера на мозъка. Това позволява например мозъчната активност да се успокои в дясната хемисфера и едновременно с това активността в лявата хемисфера да се стимулира. Това е много полезна функция при пациенти с дефицит на внимание и депресии, защото при тези състояния се наблюдава асиметрия в мозъчната активност в двете хемисфери на мозъка.


► АВУ позволява бързо да се увеличават или подтискат амплитудите на мозъчните вълни в избран честотен диапазон. Това е особено полезно за подтискане на силно завишени над нормата алфа и тета вълни при пациенти с депресии или дефицит на внимание. Моля вижте страница 5 от статията (на английски език) за това въздействие на АВУ.


► В зависимост от стимулационната честота АВУ може да насърчи увеличаване на регионалното кръвоснабдяване на кората на мозъка с до 30%, което е полезно за пациенти, страдащи от депресии, дефицит на внимание, смущения и забавяне в умственото функциониране. Този физиологичен механизъм на АВУ също така може да подкрепи ХЕГ-неврофийдбек тренинга ( тренировка на кръвоснабдяването на мозъка с хемоенцефалограф). Може да прегледате страница 10 от статията на английски, обясняваща въздействието на АВУ върху регионалното кръвоснабдяване на мозъка.


►АВУ стимулира естественото производство на определени невротрансмитери в мозъка – серотонин, норадреналин и ендорфини. Това е полезен ефект при терапията на афективни разстройства ( депресии, тревожни разстройства), възстановяване от химически зависимости, хронични болки и безсъние. Може да прегледате страница 10 от статията на английски език, обясняваща въздействието на АВУ върху нивата на невротрансмитерите.

 

КАК РАБОТЯТ НЕВРОТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА АУДИО-ВИЗУАЛНО УВЛИЧАНЕ

► Сензорната стимулация ( светлина , звук, допир, аромати) има осезаем ефект върху ритмичната работа на мозъка.
► Сензорната стимулация от градска среда ни прави тревожни.
► Сензорната стимулация от природата ни успокоява.

► Ритмично трепкащите пламъци на огъня и слънчевите отражения от морските вълни успокояват мозъка
► Ритмичният барабанен звук бързо променя активността на мозъка и има силата да създава трансови състояния или
    да ни енергизира.

АВУ-системите ( познати още и като майнд машини) генерират меки светлинни пулсации през очила с вградени
    светодиоди и ритмични тонове през слушалки . Някои от моделите използват и ритмични слаби електрически импулси
    за още по-изразен ефект на релаксация.

► Мозъкът има тенденцията да синхронизира ритъма си на работа с честотата на ритмично пулсиращи светлини и звуци .

► След кратко време мозъкът успокоява електрическата си активност и така се насърчават състояния на релаксация,
    транс или сън, които имат силен възстановителен ефект и катализират ефекта от други процедури или терапии. По
    силата на принципа "отговор на мозъка, следващ честотата на стимулацията" мозъчната активност може и да се
    възбужда и стимулира, което насърчава състояния на спокойно внимание или енергетизиране, които са полезни при
    разстройствата с  дефицит на внимание, депресии и тревожни разстройства.

За научно и по-детайлно обяснение на принципите на действие на АВУ системите моля кликнете върху тази връзка  

   

 

"БРЕЙН ЕЛЕКТРОНИКС" ООД ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА НЕВРОТЕРАПЕВТИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ :


►иновативни висококачествени невротехнологични продукти +

►консултиране и следпродажбена подкрепа +

обучение за успешно приложение на АВУ и КЕС (кранио електростимулация на мозъка ) в контекста на неврофийдбек тренинга и терапия

 

За допълнителна информация относно методите за стимулация на мозъка може да прегледате следните връзки :

Чести въпроси относно кранио електростимулацията на мозъка

Чести въпроси относно аудио-визуалното увличане ( АВУ) на мозъчните вълни

Библиотека с полезни статии за приложенията на аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни

Библиотека с полезни статии за приложенията на кранио електростимулацията ( КЕС) на мозъка