Количка

Количката е празна.

За нас


► "Брейн Амиго" ЕООД е специализирана фирма, действаща на българския пазар от 2009 г (като продължител на дейността на "Брейн Електроникс" ООД). Апаратите и уредите, които дистрибутираме се използват професионално от психиатри, психотерапевти, спортни психолози, логопеди, физиотерапевти и рехабилитатори, бизнес и терапевтични организации или от частни потребители в домашни условия. 
 

► С апаратурата и уредите ни се стремим да помагаме на хора, които се борят с последствията на хронични неврологични, стресогенни, респираторни и мускулно-скелетни нарушения на здравето, както и на професионалисти, които търсят методи за подобряване на психо-физическото възстановяване и работоспособност. 
 

► С удоволствие ще споделим опита, който сме натрупали, за да ви консултираме и ще ви предложим апаратура и уреди, само ако преценим, че те са подходящи за вашите цели и нужди. 
 

► Ние представяме продуктите на няколко водещи международни компании в областта на неинвазивната мозъчна стимулация (релакс - системи ) , биофийдбек, респираторния тренинг и нефармакологичната терапия на мускулна болка. Оторизиран дистрибутор за България сме на канадската компания  Mind Alive Inc. , полската  Verim , японската Acouve Laboratory Inc. и други компании от САЩ и Европейския съюз. 
 

Дейността ни се ръководи от следните идеи и ценности :
 

 • Подобряването на качеството на живот на хора с различни здравословни предизвикателства и усъвършенстването на професионалното представяне в областта на образованието, спорта и бизнеса е основния мотив, който ни направлява в дейността ни.

  Ние смятаме , че повечето образователни системи по света са проектирани съобразно изискванията на икономиката от началото на индустриалната революция и са безвъзвратно остарели и не отговарят на изискванията на съвременния живот.

  Мега-тенденциите на застаряване на населението в болшинството от индустриалните държави по света вече оказва сериозен натиск върху националните бюджети за здравеопазване. Ние предполагаме , че тези мащабни явления ще окажат мощен икономически натиск за промяна на консервативните системи на здравеопазване и образование и ще създадат в следващите десетилетия условия за фокусиране на вниманието върху обучението както на отделния човек така и на организации от всякакъв характер в умения за психо-физиологична регулация и саморегулация както и идентифициране на силните страни на хората. Продуктите и услугите от brain-amigo.com имат за цел да подпомагат и ускоряват този процес.

   
 • Внимателен подбор на потребителска и професионална електроника изключително от компании , които акцентират върху изследванията и оценката на физиологичните ефекти от своите продукти. 
   
 • Отвореност за дискусии в областта на приложната психо-физиология. Изследванията на мозъка са необятно поле на научни експерименти с невероятен темп на напредък. Ние не държим монопол на информацията в тази област и сме готови да се учим от всеки ,  който желае да сподели опита си с нас.  
   
 • Популяризация на информация относно приложенията на психо-физиологичната регулация и саморегулация (биофийдбек) с цел подобряване на здравословното състояние и професионалните постижения. 

 

65OO