Тренинг на координация,баланс и концентрация с биофийдбек

Дата: 2014-02-12

Биофийдбек тренингът непрекъснато ни изненадва с нови приложения и навлиза в нови тренировъчни и терапевтични области.

Биофийдбек системата MindBoard с интерактивни компютърни игри за тренинг на концентрация, равновесие и невро-мускулна координация – очаквайте съвсем скоро в нашия онлайн магазин !

За кинезитерапевтите, физиотерапевтите, рехабилитаторите, специалните педагози и специалистите, които се занимават с ЕМГ-тестове, ЕМГ-изследвания и ЕМГ-биофийдбек, биофийдбек системата MiniBoard може да бъде ефективен и полезен тренировъчен инструмент. Ако детето ви страда от дефицит на внимание, тази система предлага ефективен и атрактивен начин за тренировка на вниманието чрез компютърни игри и непрестанно движение.Биофийдбек системата MiniBoard прави скучните упражнения за равновесие и баланс забавни и интересни, а прогресът в тренинга на вестибуларния апарат – измерим по множество параметри, полезни както за кинезитерапевтите, така и за други терапевти и тренъори, за които способността за баланс и равновесие може да бъде пряк или косвен индикатор за оценка на концентрацията на вниманието и невро-мускулния контрол.

С бързо заменяемите аксесоари ъгълът на наклон на дъската за баланс и нивото на трудност на упражненията могат точно да се адаптират към нуждите и възможностите на трениращия, а биофийдбек софтуерът и игрите дават незабавна визуална обратна връзка за наклона на дъската, с което подпомагат спонтанната самокорекция в позата и заучаването на умения за невро-мускулна координация.

Очаквайте скоро MindBoard в нашия магазин !

Количка

Количката е празна.