Обучение по ХЕГ-неврофийдбек за психотерапевти и логопеди

Дата: 2016-10-05

ХЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА МЕТОДА ЗА ТРЕНИРОВКА НА МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ НА ПРЕФРОНТАЛНАТА КОРА. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ХЕГ-НЕВРОФИЙДБЕК В ПРАКТИКАТА НА ПСИХОТЕРАПЕВТА, ЛОГОПЕДА И СПЕЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ

Еднодневно обучение, ориентирано към работата на психотерапевта, логопеда и специалния педагог

Дата на провеждане : 15.11.2016

Място на провеждане : град Пловдив, конферентна зала на хотел Интелкооп - www.intelcoop.bg/
 

Такса за участие: 120 лв. за работещи, 90 лв за студенти по психология и специална педагогика, тел. за контакт: 0885 / 090 772

 

КАКВО Е БИОФИЙДБЕК ?

Биофийдбек ( биологична обратна връзка ) е общото наименование на група от апаратни методи на приложната психо-физиология, които позволяват на човек да се научи да осъзнава и повлиява свои несъзнавани психо-физически процеси, за да подобри свето здраве или работоспособност. Биофийдбек методите се реализират чрез софтуер и хардуер за биологична обратна връзка, измерващи сигнали от тялото в реално време.

Биофийдбек методите тренират умения за саморегулация на сърдечния ритъм, дишането, мускулното напрежение, активността и възбудата на нервната система и други психо-физиологични процеси. Тренингът с биофийдбек развива умения за разпознаване и повлияване на телесните проявления на стреса, насочване и поддържане на концентрацията на вниманието, балансиране процесите на енергоконсумация и енерговъзстановяване в организма. Тренингът се провежда чрез атрактивни софтуерни игри, управлявани единствено от промените в измерваните сигнали от тялото.


ПРОГРАМА

10.00 – 11.00 Въведение в обучението. Същност и психо-физиологични принципи на действие на биофийдбек методите. История на биофийдбек методите. Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения. Терапевтични приложения на ХЕГ-неврофийдбек при ментални и неврологични разстройства на здравето.


11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 12.45 Методи за оценка и изследване на мозъчната активност – ЕЕГ и ядрено-магнитен резонанс и тяхната връзка с ХЕГ-неврофийдбек. Физиологични основи на ХЕГ-неврофийдбек. Функции на префронталната кора на мозъка и когнитивни смущения. Измерване на метаболитната активност на префронталната кора с ХЕГ-неврофийдбек.


12.45 – 13.45 Обедна почивка


13.45 – 14.45 Протокол за работа и водене на тренинга на мозъчната активност с ХЕГ-неврофийдбек. Сравнение с ЕЕГ-биофийдбек – предимства и ограничения на ХЕГ.


14.45 – 15.00 Кафе пауза

15.00 – 16.00 Практическа работа със софтуера по двойки. Преглед на снимки на мозъка с инфрачервена камера при различни неврологични и афективни разстройства преди и след тренинга с ХЕГ-неврофийдбек.


16.00 – 17.00 Други методи за тренировка на мозъчната активност и кръвоснабдяването на мозъка – технологии за неинвазивна мозъчна стимулация. Терапевтични приложения при ментални, психосоматични и неврологични разстройства . Практическа демонстрация на работата с апаратурата.


17.00 – 18.00 Обобщение и въпроси.


ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е проектирано за постигането на две основни цели :

► Всеки участник да придобие теоретични знания и практически умения за терапевтичното прилагане на ХЕГ-неврофийдбек в работата си.

► Придобиване на общ поглед върху терапевтичните приложения на различните методи за биофийдбек и мозъчна стимулация.
 

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

► Презентация от обучението
► Сертификат за успешно завършено обучение
► Селектирани статии на английски език с практически полезна информация относно терапевтичните приложения на HEG-неврофийдбек.


ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО: Радослав Щерев


Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка и биофийдбек от Mind Alive – Канада. Пионер във въвеждането и внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултира и обучава терапевти, изследователи, психолози и лекари по въвеждането на биофийдбек методите в контекста на тяхната работа. Биофийдбек консултант на психолозите от Национална служба охрана, Държавен онкологичен център - Пловдив, Държавно предприятие “Ръководство Въздушно Движение“ , психотерапевти на частна практика, логопеди и специалисти от държавните ресурсни центрове. Прилага терапевтично биофийдбек и мозъчна стимулация в екип с психотерапевт и логопед в терапията на деца и възрастни. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология и невротехнологиите.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК:

► Какво е биофийдбек и какви са приложенията на този метод ?

► Въвеждащи статии относно аудио-визуалната стимулация на мозъка

 

Количка

Количката е празна.