БИОФИЙДБЕК АПАРАТУРА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕЛАКСАЦИЯ 

 

АПАРАТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ХРОНИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА ЗДРАВЕТО

► Поддържане и възстановяване на нормалните функции на психиката, мозъка и тялото

► Направете бърза справка относно апаратните приложения за вашето състояние 

ТЕС транскраниална стимулация с прав ток 

ОНЛАЙН МАГАЗИН - АПАРАТУРА ЗА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ И БИОФИЙДБЕК 

► Безлекарствено поддържане и възстановяване на психиката, мозъка и тялото

Посетете нашия онлайн магазин      Информация за лекари, терапевти и тренъори

Аудио-визуална мозъчна стимулация

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПСИХОЛОГИЯТА

► Апаратурата ни може да се използва професионално от лекари, физиотерапевти и психотерапевти

Направете бърза справка как апаратурата може да бъде полезна в практиката ви