Количка

Количката е празна.

На какъв принцип работят системите DAVID

Устройствата за аудио - визуално увличане на мозъчните вълни ( АВУ ) излъчват ритмични светлинни импулси през специално проектирани  очила и звукови пулсации през слушалки , за да насочат плавно и безопасно мозъка на трениращия към променени състояния на съзнанието като дълбока релаксация , медитативен транс , индуциране на съноподобни състояния или усилване на концентрацията на вниманието за подобряване на фунционирането на ума , насърчаване на творчеството и подобряване на настроението . Аудио - визуалната стимулация трябва да отговаря на точно определени критерии за честота , форма на вълните , дизайн на сесиите , а устройството да е конструирано съобразно физиологията на зрението , слуха и резонансното поведение на мозъка , за да се постигнат желаните състояния. 

Мозъчните вълни променят честотите си в зависимост от нервната дейност в мозъка. Всяко от сетивата ни ( зрение , допир , обоняние , вкус и слух ) отговаря на активност от заобикалящата ни среда и изпраща тази информация към мозъка. Сетивата ни за зрение и слух , поради самото им естествено устройство , предоставят благоприятни механизми за  влияние върху мозъчните вълни. Чрез представяне на пулсираща аудио - визуална стимулация към мозъка след кратък период от време той започва да резонира или да се увлича от честота на външната стимулацията ( повече за резонанса като физично явление може да прочетете тук ).

С устройствата от фамилията DAVID ние можем да забавим мозъчните вълни за преминаване към състояния на дълбока релаксация , медитация , индуциране на съноподобни състояния или подобряване на съня. Например при представяне към мозъка на пулсираща аудио-визулана стимулация с постоянна честота от 8 Hz ние ще провокираме резонансно увеличение на амплитудата на мозъчните вълни с честота от 8 Hz , което при болшинството хора ще предизвика дълбока релаксация или заспиване. Също така можем да ускорим мозъчните вълни , за да подобрим настроението и умственото функциониране ( концентрация на вниманието , памет и креативност ). Това може да стане при представяне към мозъка на пулсираща аудио-визулана стимулация с постоянна честота в  диапазона на бета мозъчни вълни.  Повече за историята , проучванията , развитието и приложенията на технологията за аудио-визуално увличане на мозъчните вълни може да прочете в статията "Основи на аудио-визуалната стимулация" както и в нашата Библиотека майнд машини.

Клипът по-долу схематично показва аудио-визуална стимулация с майнд машина в съответните честотни диапазони на мозъчните вълни. В мозъка във всеки един момент присъстват и четирите категории мозъчни вълни , но някоя от тях преобладава в зависимост от степента на активност на мозъка - стрес , будно и стеснено внимание , сензорен покой и релаксация , сънуване със сънища , дълбок сън без сънища. 
 
 В допълнение на увличането на мозъчните вълни , образите и цветовете , създадени от аудио - визуалната стимулация , осигуряват фокус за ума и така вътрешният разговор и непрестанните мисли утихват , съзнанието се изчиства. Различните зони на мозъка започват да се интегрират в единно функциониращо цяло подобно на състоянието при опитни медитатори. Със системите от фамилията DAVID е нормално само след половин час употреба повечето хора да изпитат същото умиротворение и спокойствие каквото е достигнал опитен медитатор. Разбира се употребата на DAVID система не заменя медитативната практика, но може да я ускори , задълбочи и улесни. За абсолютно начинаещи или опитни медитатори  DAVID устройствата са един отличен тренировъчен и спомагателен инструмент.


За разлика от психофармакологични лекарства като стимуланти и антидепресанти естествената форма на сензорна стимулация със светлина и звук от DAVID не предизвиква ефекти на зависимост !

Всъщност употребата на точно организирани ритмично и постоянни по честота звукови пулсации и светлинна стимулация за промяна състоянието на съзнанието въобще не е нова идея - от откриването на огъня и барабана различни етноси и шаманистки култури интуитивно са ги използвали за терапевтични цели и различни трансови обредни ритуали по инициация на юноши.

► За да има реален неврологичен ефект на промяна на активността на мозъка, сензорната стимулация трябва да е строго контролирана като честота , форма на импулса и други параметри , а лицето, което е изложено на това ритмично въздействие, за 10 – 20 минути трябва да е изолирано от каквито и да са други източници на сензорна стимулация ( шум от околната среда, говор, наблюдение на външни обекти и хора и т.н.). Това ефективно може да се постигне с релакс-системите DAVID , които са проектирани за тази цел. Поради неврологичните особености на зрението и слуха ритмичната светлинна стимулация има 2 пъти по-голям ефект върху активността на мозъка от ритмичната звукова стимулация.

►  Въздействието на постоянните по честота и дължина на импулсите светлинни и звукови пулсации има своето научно обяснение и е свързано с различните режими на работа на мозъка и съответните излъчвани електромагнитни мозъчни вълни . На практика хипнотизиращият и успокояващ ефект на огъня в камината се дължи не толкова на топлината, колкото на трепкащите в определен ритъм ( честота ) пламъци. Системите DAVID използват тези ефекти и въздействия на ритмичните светлинни и звукови пулсации върху мозъка по един съвременен и научно основан начин . Вградените програми в DAVID са резултат на повече от 30 години изследвания върху въздействията на звука и светлината върху активността на мозъка. Всеки , който има апетит към научните изследвания , може да провери проведените контролни проучвания с DAVID системи от този линк към нашата виртуална библиотека.За разлика от горните 2 клипа поместеният по-долу показва ритмични звукови пулсации , които нямат ефект на промяна върху активността на мозъка , защото  ритъмът или честотата на звуковата стимулация постоянно се променя или прекъсва. За да се възбуди таламуса ( участъка от мозъка , през който се предава всяка сетивна стимулация с изключение на обонянието ) и той да влезе в резонанс с честотата на външната стимулация , е необходимо честотата и да не се променя и да е в точно определен честотен диапазон. В този смисъл пулсиращата светлинно-звукова стимулация в дискотеките и от  телевизора не създават резонанс в мозъка и не предизвикват полезните ефекти от стимулация , която е постоянна по честота и точно организирана времево и като форма на импулса. Правилата за създаване на резонанс и увличане на мозъчните вълни чрез светлина и звук са резултат на научни изследвания , започнали през далечната 1934 г. . Всеки , който е технически ориентиран може да ги разгледа в pdf формат на английски език. Всички системи DAVID отговарят на правилата за честота , мощност , постоянство на честотата/мощността и психологическа съвместимост , които са от решаващо значение , за да се създаде увличане на мозъчните вълни по безопасен и ефективен начин. В това отношение също така може да прочетете нашата статия "Важни фактори при избора и покупката на майнд машина" .


Какво се случва , когато използвам ДАВИД?

 

На всеки проблясък на светлина от очилата и на всеки пулс на звука мозъкът реагира като произвежда електрически отговор. Цветовете и визуалните модели, които наблюдаваме докато ползваме ДАВИД са продукт на „искрата” – това, което невролозите наричат евокирани корови потенциали – електрическия отговор от най-горния коров слой на мозъка. Мозъкът е маса от невронни клетки , всяка от които взема участие в съхраняването, припомнянето и предаването на електро-химични импулси – информация, цветове, образи, звуци, миризми , вкусови усещания. При начина на живот, който повечето от нас водят, ние сме изложени на огромно количество ежедневна стимулация. Със стимулирането от ДАВИД се стимулират различни зони на мозъка и по този начин съхранения материал се съживява и освобождава. 
 

Друга причина, поради която ДАВИД създава релаксация е чрез процеса на увличане на мозъчните вълни, при който мозъкът влиза в резонанс със импулсната стимулация. Когато мозъкът е стимулиран с пулсираща невро-електрическа дейност през очните и слухови нерви , цялостната дейност на мозъка ще отговори на и ще се настрои към импулсите. Чрез подбор на желаната честота на импулсите мозъкът  по силата на „отговора следващ честотата”(или увличане на мозъчните вълни) може да бъде „убеден” да премине към избраното състояние на мозъчните вълни. Също така поради „отговора следващ честотата” или увличане на мозъчните вълни ДАВИД създава ползотворни психо-физиологични състояния подобни на тези , наблюдавани при медитиране.