Количка

Количката е празна.

Ускорено учене с помощта на майнд машините

Тази статия е написана от Клодис Негъл. Благодарим му за неговото разрешение да я публикуваме.

ЧАСТ I

Регулиране и поддържане на състоянието за учене чрез аудио-визуална стимулация


Често сме питани как майнд машините могат да бъдат специфично използвани за ускоряване на ученето. Забелязвайки честотата на тези въпроси аз реших да публикувам тази статия , за да информирам интересуващите се хора относно разнообразните приложения на майнд машините за тази цел. За разбиране на тази статия е добре да имате предварителни познание и информация за съответствието между състоянията на съзнанието и генерираните мозъчни вълни , както и основна въвеждаща информация относно функционирането и ефекта от майнд машините – тези въпроси са разгледани в статията "Основи на аудио-визуалната стимулация на мозъка" .

По същество ние трябва да разграничим възможностите на аудио-визуалната стимулация , приложена като  подготовка и подходяща настройка за учене , улесняване на ученето по време на самия учебен процес , след края на учебния процес и дългосрочно упражняване :


1. Подготовка и подходяща настройка за учене

Основата на този вариант на употребата на майнд машините за подкрепа на ученето се базира на така наречения закон на Yerkes-Dodson , който формулира , че когнитивното ( познавателно ) изпълнение ( постижения ) на човек е директно свързано с неговото ниво на умствена и емоционална активация. Въпреки това връзката между тези два параметъра не е линейна ! По-скоро централното послание на закона на Yerkes-Dodson е , че умереното или средно ниво на активация / възбуда е най-добро за постигане на висока степен на познавателно функциониране или възможности за заучаване. По-специално това означава , че нашият когнитивен капацитет или възможностите ни да абсорбираме , обработваме и кодираме  информация в мозъка ни са най-големи , когато сме в релаксирано състояние и будно внимание.

Усилията за достигане и поддържане на  такова подходящо за ускорено учене състояние на съзнанието се нарича регулация на състоянието за учене. Аудио-визуалната стимулация чрез майнд машини е удобен инструмент за регулация и постигане на подходящо състояние за ускорено учене.

Смисълът на подготовката преди учебния процес се заключава в индуцирането на такова състояние на съзнанието , което се характеризира с увеличен капацитет за придобиване и обработка на информация , съчетан с висока концентрация на вниманието и умствена яснота. Тъй като тези специфични характеристики се свързват с алфа състоянието и генерирането на алфа мозъчни вълни , те са от особен интерес за нас , когато става въпрос за регулация на състоянието за учене. Подобно на изводите от закона на Yerkes-Dodson състоянието на внимание при релаксирано алфа състояние съответства на средно ниво на активиране на мозъка и поради това се асоцира с оптимално когнитивно представяне.

По-конкретно това означава , че нашата способност да абсорбираме , обработваме и кодираме информация може значително да бъде подсилена чрез прилагане на аудио-визуална стимулационна сесия в алфа честотния диапазон преди започване на действителния процес на учене. Това не е просто хипотеза , а се потвърждава от многобройни емпирични проучвания.

Между многото проучвания е и широко-обхватното изследване на Центъра по гимназиално образование в сътрудничество с Катедрата по образователна психология при Университета на Бундесвера в Хамбург. В това изследване тестовите процедури се състояли в подлагането на 4 различни групи от лица на подаване на материал за заучаване , тест за запаметяване и тест за интелигентност. Лицата в три от групите били подложени непосредствено преди теста на аудио-визуални стимулационни сесии. Първата група била стимулиране с тета честоти , втората с алфа и третата с бета честоти. Четвъртата група била контролна и не е била стимулирана с аудио-визуална сесия.


Оценката на тестовите процедури дала като резултат , че алфа групата значително превъзхожда останалите три групи и по двата показателя – интелектуално представяне и ефективно запомняне. Аудио-визуална сесия в алфа диапазона има последващо друго предимство , което е част от следващия учебен процес :
 

2. Заучаване и репетиране на текстово съдържание ( на родния или чужд език )

Освен като подготовка преди учене аудио-визуалната стимулация може също така да се използва и като подкрепа по време на самия учебен процес. Проблемът в този случай е как да се съхрани и комбинира учебния материал с аудио-визуалната стимулационна сесия при положение , че зрението и слуха са ангажирани чрез очилата и слушалките на майнд машината. Едно решение на този проблем е употребата на стимулационни очила с отвори , които позволяват едновременна визуална стимулация с възприемане на визуален учебен материал. Това приложение е описано във втората част на  статията.  Друго решение на това затруднение е използването на режима
Sound Sync  при устройствата за аудио-визуална стимулация от фамилията DAVID . В този случай учебният материал трябва да бъде записан на аудио носител – компакт диск , касета , MP3. Учебният материал може да е лекция или най-често в този вариант на приложение на майнд машините е текст на чужд език. Така аудио-визуалната стимулация създава отлична проводяща среда за подкрепа заучаването съдържание на чужд език , като в идеалния случай честотата на стимулация е в алфа диапазона. Ако нямате възможност или време  за записване на учебния материал , тогава може да използвате само аудио стимулация , а очите ви да са свободни от очилата и да възприемат визуално учебния материал. Въпреки че при този вариант ефектът от стимулацията не е толкова силен , това е една алтернатива , ако не разполагате с учебен материал , записан на аудио носител. Обратно , при готовите учебни компакт дискове за чужди езици може да ползвате само визуална стимулация или ако това не ви пречи – също и аудио стимулация с намалено ниво на звука.  

В края на краищата , ако гореспоменатите методи прекалено ви затормозяват , употребата на аудио-визуалната стимулация по време на учебния процес не е задължителна , защото ефектът от сесиите трае от един до няколко часа и поради това една подготвителна стимулационна сесия  непосредствено преди самия учебен процес е напълно задоволителна за целите на ускореното учене.

Подходящи стимулационни програми за подкрепа на учебния процес по време на самото му извършване са по-дългите програми от алфа честотния диапазон както и програмите за Sound Sync в същия диапазон. 

 

3. След края на учебния процес

За целите на консолидиране и затвърждаване на вече заучено съдържание по-важна  е способността за „кодиране” на информацията в дълготрайната памет , отколкото абсорбирането и. Дори след края на учебния процес аудио-визуалната стимулационна сесия може да е полезна , но в този случай честотата на стимулация трябва да е в тета диапазона . По-конкретно това означава , че тета сесия с дълготрайност от половин час непосредствено след края на учебния процес улеснява „кодирането” на заученото съдържание в дълготрайната памет.   

Това се обяснява с факта , че тета честотите на мозъка директно се асоцират с образуването на нови синапси и така са свързани с процеса на „кодиране” на възприетата информация на физическо ниво. Тези взаимозависимости вървят ръка за ръка с откритията от изследванията на съня , съгласно които обработената информация и впечатления от деня се запаметяват и затвърждават на едно по-дълбоко ниво на съзнанието ( свързано с генерирането на тета честоти ). 

Изследвания на ефектите от лишаване от сън ( депривация ) също показват , че капацитетът за кодиране и затвърждаване на информация драматично се намалява с увеличаването на времето на депривацията. 

Аудио-визуалните сесии за затвърждаване и кодиране на учебния материал в дълготрайната памет е най-подходящо да бъдат извършени в края на един времеви цикъл от няколко учебни процеса , прекъсвани с кратки паузи за почивка. Добре е да се осигури достатъчно време за аудио-визуалната стимулация (както и време за почивка след края на сесията ) извън времевите ограничения и програма   , така че да не се притеснявате , че трябва да се връщате в час или да бързате да свършите друга работа.

Най-подходящо време за тета сесия за консолидиране на учебния материал в дълготрайната памет е вечерта след края на учебния процес или в дълга следобедна почивка. Не е необходимо ( и дори не се препоръчва ) да си припомняте заучения материал по време на сесията , тъй като това ще възпрепятства ефективността и. По-скоро най-доброто състояние на съзнанието за консолидиране на материала в дълготрайната памет е липсата на мисли или поне позволяването на мислите да текат свободно без задържане въху която и да е от тях.  

Подходящи стимулационни програми за консолидиране на учебния материал в дълготрайната памет са по-дългите сесии в тета честотния диапазон или програмите за Sound Sync в същия диапазон.  4.
Дългосрочни тренировки с аудио-визуална стимулация

 

Аудио-визуалната стимулация е от интерес за нас не само в нейната директна връзка с учебния процес. Други изследвания показват , че при редовна употреба и тренировки с повтаряща се светлинно-звукова стимулация ученето се повлиява позитивно , дори когато стимулационните сесии нямат директна времева връзка с учебния процес. Съгласно 6 седмично проучване на Психологичен Институт III при Университета в Хамбург се откриват значителни позитивни промени в психологическото състояние и нагласата за работа/учене в лицата , които са получавали редовни стимулационни сесии по времето на изследването. 

Девет месечно изследване на Западния Университет във Вашингтон , проведено с местни „проблемни” студенти , заключава , че представянето в училище – резултатите на опитната група ( получавала редовни аудио-визуални стимулационни сесии в алфа диапазона ) , сравнени с тези на контролната група , значително се подобряват.

Пилотно изследване на Изследователския Център по алтернативна медицина в Калгари относно аудио-визуалната стимулация дава позитивни резултати при третирането на пациенти със синдрома на хиперактивност и дефицит на внимание като алтернатива на даване на химическия невро стимулант Риталин ( от групата на амфетамините ) .

Други приложения на аудио-визуалната стимулация за подкрепа на ученето се състоят в редуциране на тревожността и състоянията на стрес в контекста на подготовката за изпити , тъй като ефектът на умствена и физическа релаксация от стимулацията се свързва с едновременно увеличение на резистентността към стрес.

 

Електронни системи за аудио-визуална стимулация ( майнд машини ) може да намерите в нашия продуктов каталог .


ЧАСТ II

Принцип на действие на майнд-машините

Начинът на въздействие на аудиовизуалната стимулация на мозъчните вълни чрез майнд-машини е много по-комплексен, отколкото може да се опише в няколко страници. Лаиците, които се интересуват от темата, често попадат в заблуждението, че въздействието на аудиовизуалните системи за стимулация се ограничава само до излъчването на ритмични светлинни и звукови импулси с определена честота (тактова последователност). Това им заблуждение сигурно се дължи на обичайните опростени модели с обяснения, които могат да се прочетат от множество страници в интернет. В действителност обаче зад въздействието на майнд-машините се крият комплексни психологически процеси, при които множество различни параметри изиграват своята роля. В течение на дългогодишните изследвания върху основите на аудиовизуалната стимулация на мозъчните вълни тези параметри можаха да бъдат точно определени, като междувпрочем те имат също решаваща роля при избора на най-подходящия уред. Да се опише детайлно всичко това върху няколко страници е невъзможно, по-скоро се налага да се напише обстоятелствена книга, в която подробно да се разяснят психологическите параметри и механизми на въздействието на аудиовизуалната стимулация.

Ако искате да получите по-подробна информация по темата, препоръчваме Ви да прочетете книгата   "Преоткриване на технологията за аудио-визуално увличане на мозъчните вълни"( на английски език ).

За всички онези читатели, които не искат или не могат сега да се посветят на подробното изложение в тази книга (справедливо наричана "Библията на аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни") ,в следващите страници сме представили един по-съкратен модел: 

В уводните уроци по информационни технологии структурата на компютъра обикновено се сравнява с човешката анатомия  - тук аз ще възприема обратния подход и ще сравня човешкия мозък с компютърен процесор. Колкото е по-висока честотата, толкова повече изчисления в секунда прави съответният процесор, като честотите на съвременните процесори варират в обхвата на гигахерците (1 GHz = 1 милиард такта в секунда).

Сравнението на мозъка с компютърен процесор е удачно, тъй като мозъчните неврони също работят при определен тактов ритъм - разликата обаче се състои в това, че неговата честота варира между 0 и 40
Hz (1 херц – 1 такт в секунда), т.е. е доста по-бавен от един компютърен процесор. Също така и тук важи правилото, че по-високите честоти вървят с по-бърза обработка на информацията, отколкото това става при по-ниските честоти. Когато например голям брой неврони работят с висока честота от около 30 Hz, то индивидът в този момент обикновено е в стресова ситуация и трябва да обработва едновременно множество информации. Обратното на това, по време на сън преобладават честоти от 0-3 Hz и менталните, както и телесните функции са на бавни обороти.

При това обикновено различните мозъчни ритми съответстват на определени  състояния на съзнанието, за които дава представа следното описание:

Подобно на начина на действие на сърдечния байпас, с помощта на майнд-машините е възможно да се провокират целенасочено определени мозъчни ритми и по този начин да се предизвикат произтичащите от тях, специфични състояния на мозъка. Байпасът например изпраща на редовни интервали електрически импулси към сърдечния мускул, който реагира на тях с контракции. Благодарение на ритмичната последователност на електрическите импулси се установява определен сърдечен ритъм и така се въздейства на тежките смущения в сърдечната дейност.

Аудиовизуалната стимулация функционира по подобен начин, като тук се използват класическите сетивни канали, за да се предизвика съответния резонанс в мозъка, тоест потребителят бива стимулиран посредством синхронни светлинни и звукови импулси (а при
CES системите също с тактилни импулси), които достигат до мозъка посредством зрителния и слуховия нерв (а при CES системите посредством тактилните нерви). Импулсите преминават през съответните нервни влакна в таламуса и от там по таламо-кортикалните канали достигат до невроните на мозъчната кора, където биват осъзнати и обработени като дразнение на сетивата. В следствие на обработката всеки неврон реагира на съответното дразнение с електрическо разтоварване, което е познато в медицината като „провокирана реакция“.

Благодарение на ритмичната последователност на оптичните, акустичните (и синестезийните) импулси в мозъка се създава определен тактов ритъм, който води след себе си и съответното ментално състояние. Така става възможно да се управлява по желания начин скоростта на работа на големи участъци от мозъка и да се провокира съответното ментално състояние. Както стана ясно от нашата публикувана по-рано студия, този принцип може да се приложи също и за регулиране на състоянието при обучение. Преди фактическия акт на учене или преди изпити или състезания индивидът се привежда до оптималното мозъчно състояние. По този начин човек предлага един вид „допинг" на мозъка си, който за разлика от външно поеманите субстанции активира телесния потенциал и поради това няма никакви странични въздействия.

Приложението на майнд-машините при ученето или "фитнес за ума"

Относно приложението на майнд-машините в процеса на учене или при "фитнес за ума"  проф. др. Райнер Дитрих и др. Клаус-Юрген Ландек в изследването си към университетския дидактичен център на Висшето военно училище в Хамбург въведоха понятието „регулиране на състоянието на учене”, което аз самият смятам за особено подходящо, тъй като то описва много точно класическата употреба на майнд машините. В класическия си вид употребата на тези системи се вписва като подготвителна мярка непосредствено преди акта на учене, за да приведе потребителя в оптималното за учене ментално състояние и така да увеличи способността му за възприемане и концентриране.

Според психологическите обосновки индуцираните по този начин състояния по правило траят до няколко часа, които биха могли да бъдат ефективно използвани за учене или за участие в изпит или състезание. Като алтернатива на употребата на тези системи за подготовка на обучението те имат и съпътстваща употреба по време на самия учебен акт. Съпътстващата употреба има известни ограничения, които по-късно ще разгледам по-подробно.

Класификация на различните форми на обучение и произтичащите от тях състояния за учене

В тази връзка решаващо е разбирането, че има различни видове учене, които вървят с различни състояния за възприемане и нива на активиране. Така например активното учене, каквото е решаването на математически задачи, е свързано със значително по-високо ниво на активиране и концентрация в сравнение със сугестивното обучение, при което индивидът възприема учебния материал по пасивен начин, на подсъзнателно ниво, в състояние на дълбоко отпускане до транс.  В хода на диференцираните изследвания на Висшето военно училище в Хамбург, както и благодарение на дипломната работа на Вктор Вухрер се установи, че стимулацията с Алфа-честоти увеличава конкретно капацитета на паметта, докато стимулацията с Бета-честоти води до покачване на успеваемостта при концентриране. Различните състояния за възприемане и нива на активиране разгръщат своята оптимална полезност, когато са съобразени с вида на учебния акт и на учебния материал, с тях се съобразяват и честотите за стимулация, които да се приложат. Базирайки се на направените вече научни разкрития, както и на собствения си опит в това отношение аз различавам следните форми на обучение и свързаните с тях състояния за учене, както и съответните им честоти за стимулация:

Активно учене – високо ниво на активиране и концентрация – средни Бета честоти (18 Hz)

Популярно правило в психологията на обучението казва, че съхраняваме в паметта си 10% от това, което четем, 20% от това, което чуваме, 30% от това, което виждаме, 50% от това, което чуваме и виждаме, 70% от това, което самите ние казваме, както и 90% от това, което правим сами.  В последният случай педагозите говорят за „учене с главата, сърцето и ръцете". Според собствения ми опит, активното учене, което включва непосредствената употреба на учебния материал, е най-ефективната и дълготрайна форма на обучение. Например, една математическа формула най-добре ще се запечата в паметта, когато бъде използвана няколко пъти на практика при решаването на различни задачи, а не просто да се учи наизуст.

Същото важи и за ученето на думи, много по-добре е индивидът съзнателно да ги включи във формулирането на текст и да ги използва при говорене, вместо просто да ги учи наизуст извън всякакъв контекст. Активното учене представлява непрекъсната активна обработка на новата информация под формата на действия, които пораждат съответен резултат, при което менталната обработка на информацията предизвиква контекстуална интеграция на информацията в паметта на учещия. Примери за активно учене са напр. решаването на математически задачи, устното и писмено формулиране на изречения, както и решаването на комплексни задачи и проекти.

При това активното учене обхваща такива задачи, които изискват високо ниво на активиране и концентрация и включват и активната обработка на информация. Към тази форма на учене може да се причислят и вземането на изпит или участието в умствено състезание (според задачите) , както и работата, която изисква много добра концентрация, каквато е воденето на месечното счетоводство, коригирането на текстове и домашни задачи или активната употреба на мнемотехники. Тъй като тези дейности и задачи изискват високо ниво на ментално активиране и концентриране, за привеждането в подходящото за тях състояние се препоръчват средните Бета честоти (18
Hz), както беше доказано в предишните ни студии. Като най-оптимална се е доказала диференцираната стимулация на двете мозъчни полукълба, при която лявото рационално-аналитично полукълбо се активира със средна Бета честота, а дясното емоционално-интуитивно полукълбо се държи в отпуснато състояние с Алфа или  SMR честоти.

Полу активно учене – средно ниво на активиране и концентрация – ниски Бета/SMR честоти (14 Hz)

Полу активното учене в сравнение с активното представлява по-скоро пасивна форма на обучение, при която учебният материал, най-малкото трябва да бъде обработен ментално поради неговата сложност или новост, за да бъде
разбран и интегриран. Примери за това са четенето на сложна специализирана литература или гледането/слушането на специализирана лекция. В този случай обучаващият се не е зает активно, а по-скоро възприема учебния материала по пасивен начин, обаче поради комплексността или новостта на информацията трябва да приложи към нея активна, ментална обработка, като за това се изисква най-малкото средно ниво на активиране и концентрация. За привеждане в необходимото за това състояние особено подходящи са ниските Бета или SMR честоти (14 Hz), които вървят със съответното ниво на концентрация.

Пасивно учене – ниско ниво на активиране и концентрация, Алфа честоти (10 Hz)

Пасивното учене се отличава от полу активното учене основно по комплексността съотв. познатостта на учебния материал. Както при полу активното учене възприемането на учебния материал и тук става под пасивна форма, в този случай обаче информацията е по-малко сложна или вече е позната, поради това менталната й обработка/разбиране изисква минимално ниво на активиране/концентриране. На преден план тук не е разбирането и обработката на информацията, колкото нейното духовно приемане и съхраняване. Примери за пасивно обучение са четенето на не ангажираща книга, гледането/слушането на научно популярни филми, ученето на думи наизуст, преговарянето на вече познат учебен материал или съзнателното слушане на обучаващи компактдискове или касети със специализирана информация. Проучванията на Висшето военно училище в Хамбург, както и дипломната работа на Виктор Вухрер доказаха, че за привеждане в подходящото състояние за пасивно учене е най-добра Алфа-стимулацията с честоти от 10 Hz.

При съответните експерименти беше доказано, че стимулацията с честоти от 10 Hz води до значително подобряване на капацитета на паметта, т.е. кодиране и пресъздаване на прости информации, за тази цел най-подходящо е спокойното, монотонното и готово за възприемане състояние на отпуснатост.

Сугестивно учене – транс , състояние на дълбок релаксация , Тета честоти (6 Hz)

При сугестивното учене индивидът се привежда в състояние на притъпено съзнание или транс, за да възприеме информацията под сугестивна форма чрез подсъзнанието си. Аз самият не съм се занимавал много с тази форма на учене (не повече от това, че слагах учебника си под възглавницата, когато бях ученик), но смятам, че тази форма има своето обосновано значение, особено когато става дума за това да се преговорят още веднъж вече научени чрез активно обучение информации, които чрез сугестивното учене влизат в дълготрайната памет. Също така тази форма на обучение е обоснована в ситуациите на модификация на поведението чрез хипноза или компактдисковете за хипнотизиране, при които съответните твърдения или внушения се използват за промяна на разбиранията или поведенческите модели.

Тъй като сугестивното учене става в състояние на понижена съзнателност, при което човек е със затворени очи, употребата на майнд-машините тук има смисъл само като придружаваща обучението форма, при която индивидът възприема съответните информации или внушения във вид на аудио записи – независимо дали това са готови учебни дискове (напр. при чуждо езиковото обучение) или направени от самия индивид записи. За привеждането в подходящо за транс състояние са особено подходящи Тета честотите около
6 Hz. Стимулацията с такива честоти предизвиква усещане за умора и духовна ленност, което обикновено продължава доста време след фактическия сеанс - поради това се препоръчва сесиите за сугестивно учене да се провеждат вечер, напр. за преговаряне и регенериране чрез сугестия на активно научения през деня учебен материал, индивидът оставя дневната активност да отшуми, изключва съзнанието си и релаксира по приятен начин. Практикуването на сугестивно учене непосредствено преди заспиване също е уместно, тъй като Тета стимулацията привежда индивида в състояние на сън, ако се приложи в легнало положение. Ако обаче заспиването не е желателно (напр. рано привечер), се препоръчва тези сеанси да се извършват в удобно седнало положение, за да се запази полу съзнателното състояние.  

Подготвителна или придружаваща обучението употреба на майнд-машините

Както вече споменахме по-рано, използването на майнд машините при подготовката за учене (с изключение на сугестивното учене) представлява класическата употреба на тези системи – това се дължи също на факта, че затворените стимулационни очила на традиционните системи не предлагат свобода на зрението, която се изисква при активното учене или при четенето. Отново поради това придружаващата употреба на тези системи е възможна само при сугестивното или при пасивното учене, при които индивидът възприема информацията под формата на аудио записи. Само слушането на информацията обаче според психологията на обучението не е особено ефективно, тъй като човек запомня едва 20% от това, което чува.

Възможността тези системи да се използват като придружаващи активното или полу активното учене съществува дотолкова, доколкото можем да се откажем от визуалната стимулация и да използваме само аудио стимулацията през слушалките  - това обаче намалява въздействието на стимулацията в значителна степен, тъй като аудио стимулацията, сравнена с визуалната стимулация представлява само една малка част от цялото въздействие. Зрението е най-важното сетиво на хората и според психологията на обучението ние възприемаме 83% от обработваната от нас информация визуално. Съответно участъците от мозъка, които отговарят за нашето визуално възприятие и обработка на информацията са по-големи и по-добре развити; спрямо тях слуховите центрове са по-малки. Поради това визуалната стимулация възбужда по-голям брой неврони, отколкото аудио стимулацията и й се приписва значително по-голяма степен на въздействие.

Предимствата на придружаващата ученето употреба на майнд-машините са очевидни: От една страна те предлагат значително спестяване на време, тъй като индивидът не трябва да отделя допълнително време за сеанса, а го провежда паралелно с фактическото учене. От друга страна съответното ментално състояние за учене може да се поддържа и да се усилва за дълго време, което играе важна роля при времево разтеглени обучителни задачи.

За да бъде възможно да се извлекат предимствата от придружаващата ученето стимулация също при активното и полу активното учене, то трябва да има очила, които предлагат свобода на зрението за визуалното възприемане на информацията (напр. четене, разглеждане на задачи) както и за изпълнението на специфичните дейности при учене (смятане, писане и др.). Поради това има специални очила тип отворени очи, които имат зрителни отвори и при които светлинните диоди са вградени отстрани в областта на периферното зрение. С такива очила човек изглежда малко „идиотски” и аз не бих Ви препоръчал да ги носите на обществени места, но за домашна употреба те изпълняват идеално своята функция.

Обратно на моите първоначални опасения, че светлинните импулси ще ме смущават при четене или при работа и няма да повишават концентрацията ми, аз се убедих, че периферните светлинни импулси много бързо избледняват и ангажират възприятието ми съвсем слабо, при което действително ми е по-лесно да се концентрирам върху съдържанието на книгата или върху менталните дейности, на които съм се отдал. Линията на мисълта се губи по-рядко. Напр. при четене с очилата тип отворени очи доста по рядко ми се случва да изгубя логическата нишка, да се запитам, какво всъщност съм прочел в последната половин страница и да се наложи да започна отново. При ежемесечното счетоводство също съм много по-концентриран в задачите и ми се налага да коригирам доста по-малко записи поради грешки по невнимание. Коригирането на тестове и класни работи ми се отдава по-леко (основната ми професия е преподавател по Електронна обработка на информацията и Икономика на предприятието) – а като допълнителен ефект от стимулацията съм установил, че се променя също и ориентацията за време: независимо от това, че човек действително работи по-ефективно и по-бързо се справя с купчината от работа, му се струва, че времето минава по-бързо, което си има своите предимства при по-скучните дейности.

Пример за стимулационни очила тип отворени очи - Tru Vu очила за отворени очи

Във връзка с придружаващата ученето употреба на майнд-машините особено внимание заслужава CES стимулацията (краниална електро стимулация), която поддържа и съответно усилва аудиовизуалната стимулация на ниво тактилно възприятие чрез осезаеми сензорни импулси.  Независимо от това, че привличането на трети стимулационен канал и превръщането на стимулацията в мултисензорна допълнително усилва нейното въздействие, CES стимулацията може да бъде въведена в ежедневната работа по много удобен и почти незабележим начин, напр. при четене и учене, при офис дейностите, при работа на бюро, при гледане на телевизия или по време на разходка или джогинг. Прилагането на CES стимулацията става чрез деликатни апликатори-клипсове за ушите, които стимулират долната част на ухото посредством нежни микро електрически импулси. Тези CES импулси се възприемат от индивида като нежни пулсации по месестата част на ухото. Независимо каква е използваната честота за стимулиране на мозъчните вълни, CES стимулацията има още един положителен страничен ефект – тя предизвиква отделянето на ендорфини, които предизвикват допълнително приятно чувство у индивида. Така CES стимулацията може да бъде използвана не само в комбинация с аудиовизуалната стимулация, но също и самостоятелно (т.е. без слушалки и очила) и да се приложи като съпътстваща ежедневните дейности.

Интегриране на учебния материал в дълготрайната памет


Отдавна е известно, че здравият и дълбок сън е полезен за ученето и паметта – сънят не е само, за да се чувстваме на следващия ден отпочинали, уравновесени и готови за приемане на нова информация. Последните проучвания на мозъка доказаха, че по време на сън възприетите и обработени информации се интегрират в дълготрайната памет. Затова на съня се приписва важната функция на консолидиране на съдържанието на паметта. При това изглежда, че различните стадии на съня повлияват по различен начин обработката на информацията, характерна за различните системи на паметта.Процедурната памет, която се отнася за усвояването на сензорните и двигателните способности се развива най-вече в REM фазата, която доминира в по-късната част на нощния сън и се отличава с висок дял на Тета вълните, докато декларативната памет, която се отнася за запомнянето на факти, се развива по-рано през нощта във фазата на дълбокия сън и се отличава с голям дял на Делта вълните. Доказано е, че хората с неспокоен, смутен или недостатъчен сън по-трудно могат да запомнят за дълго време наученото, в сравнение с лицата, които имат нормален, здрав сън. Докато до скоро се смяташе, че предимно Тета честотите имат отношение за образуването на нови синапси и връзки в мозъка, то днес вече се знае, че Делта честотите имат най-малкото също толкова важно значение за този процес.

В тази връзка относно употребата на майнд-машините при подпомагането на обучението се препоръчва вечер преди заспиване да се направи още един сеанс с Тета честоти, които преминават към Делта честоти, за да се провокира здрав и дълбок сън. Един такъв сеанс може да се направи едновременно със сугестивно учене, при което да се пусне запис с учебния материал. Самото създаване на съответния запис при наличието на съвременните компютърни и mp3- технологии не би трябвало да представлява проблем. Например можете да запишете прочитайки на глас специализирана книга. Така се увеличава ефективността на ученето чрез четене, тъй като в този случай не просто изчитате думите, ами и ги чувате, когато ги изричате. Подобно многосензорно възприемане на учебното съдържание оставя по-добри следи в паметта отколкото тихото прочитане на съответната информация, при което се увеличава ефективността от ученето. Тъй като по време на сън мозъкът преработва още веднъж учебното съдържание, се препоръчва преди заспиване да прегледате отново онези информации, които запомняте по-трудно.
 
Указания за избора на надеждни системи

От доста време
на пазара се предлагат множество системи, които посредством светлинни очила и слушалки произвеждат визуални и аудио стимулационни импулси и поради това им качество се причисляват към групата на майнд-машините. Повечето от тези системи обаче не отговарят на психологическите изисквания за едно надеждно, дълбоко и дълготрайно невро регулативно въздействие. За да могат да гарантират подходящото резонансно въздействие върху мозъка, стимулационните програми както и използваните стимулационни импулси трябва да се случват по психологически обоснован начин – в противен случай всичко си остава просто едно пъстро „присветване”, което в най-добрия случай не води до нищо друго освен до едно приятното прекарване. За да се постигане въздействието, което може да се вземе на сериозно, се изисква да се комбинират множество фактори:

Така например използваният хардуер трябва да бъде конципиран съобразно човешката психика, за да стимулира потребителя по определен начин от гледна точка на психологията на възприятието. Също така използваният фирмуер (тоест вътрешният управляващ софтуер на съответния хардуер) трябва да произвежда стимулационни сигнали, подходящи за мозъка, както и да гарантира правилното трансформиране на същите от невропсихологическа гледна точка, като тук от голямо значение са фактори като импулсната модулация (вълновата форма на импулсите), ширината на импулса и модулационната дълбочина. Важна роля играят също начинът както и синхронът, по който стимулационните импулси се предават едновременно по множество възприятийни и честотни канали.

Най-накрая, но не на последно място, решаващо значение имат стимулационните програми, които са записани в системата. По отношение на структурата им те трябва да бъдат конципирани съобразно невропсихологическите правила за стимулацията на мозъчните вълни. Тук от значение е не само съответната честота, в по-голяма степен е важна цялостната структура на сеанса, който наред с използваните стимулационни честоти се състои от различни фази и обхваща многообразие от стимулационни параметри. По отношение на надеждността на стимулацията и на качеството на въздействието между различните системи, които се предлагат на пазара съществуват огромни разлики. За да обясним тези разлики детайлно, ще се наложи да изпишем цяла книга, както вече казах по-рано, а задълбаването в тази проблематика би разтеглило излишно рамката на настоящата статия. По тази причина в заключение аз ще се огранича да препоръчам две сериозни системи, съответно семейства системи, които с чисто сърце мога да определя като подходящи за целите на едно сериозно регулиране на състоянието за учене.

Една психологически обоснована и надеждна система представлява разработената от Сийн Адам (световен рекордьор по бързо четене) система BRAINWAVE I - тя предлага комбинация от EEG (електроенцефалограмна) и аудиовизуална стимулация. Тази система обаче, когато се предлага за целите на обучението, е на стойност от 11 000 евро. Позиционирани в един значително по-изгоден ценови клас, но също толкова надеждни и добре психологически обосновани са системите на марката DAVID“. Те нямат ингетрирано EEG. Независимо от това тези системи се препоръчват от самия Сийн Адам като по-изгодна алтернатива на неговата BRAINWAVE I – също и аз мога да Ви препоръчам DAVID системите не само базирайки се на собствения си опит, но и на реакцията на многобройните благодарни потребители, които се свързаха с мен, за да изкажат своето задоволство от тези системи. Същевременно производителят на DAVID уредите има зад гърба си 25 годишен опит и разполага със стабилно ноу хау, така че потребителят може да бъде спокоен за това, че производителят знае какво прави.  

Аз бих препоръчал на сериозно интересуващите се потребители да стоят на страна от останалите аудиовизуални стимулационни системи (майнд-машини), които се предлагат към момента на пазара. При тези системи става дума просто за ориентирани към развлечението уреди или за имитации, при които вещите в невропсихологията потребители, още от пръв поглед ще разпознаят, че фирмата –производител не е взела под внимание в достатъчна степен основополагащите познания и научните проучвания за стимулацията на мозъчните вълни. Тези системи са подходящи за цветно, игриво "пътуване по осем писти" или калейдоскопски Innertainment“... ако потребителят се интересува просто от визуално впечатляващо стимулационно преживяване и по-малко от сериозна употреба, то тези системи също биха му свършили работа.