Количка

Количката е празна.

Чести Въпроси за Майнд Машините

 
Какво представляват мозъчните вълни ?
 

Начинът , по който внимаваме , има измеримо чрез електроенцефалограф ( ЕЕГ) влияние върху мозъчните вълни. Мозъчните вълни са електрическото представяне на мозъчната дейност. Мозъкът произвежда електрически заряди в своята активност. Милиони неврони, предаващи електрически заряди в унисон създават различни ритми, познати като модели на мозъчните вълни. Тези ритми могат да се наблюдават и измерват чрез електроенцефалограф (ЕЕГ). ЕЕГ апаратите, с които разполага всеки неврологичен кабинет, записват и измерват електрическата активност на голямо количество неврони, работещи в синхрон. Мозъчните вълни обичайно се групират в 4 различни категории съобразно честотата им : Бета, Алфа, Тета и Делта. Всяка една от тези категории честоти съответства на специфичен тип активност на кората на мозъка и състояние на съзнанието като будно внимание, спокойствие и релаксация, сънуване или дълбок сън. Използвайки ЕЕГ апарати учените многократно са наблюдавали , че различните стилове на внимание съответстват на специфични мозъчни вълни.

 
БЕТА Мозъчни вълни

Бета мозъчните вълни са бързи, с ниска амплитуда вълни с честота от 14 до 40 повторения в секунда (Hz). Бета мозъчните вълни се произвеждат нормално, когато човек е в будно състояние на съзнанието. Бета вълните съответстват на активностите , които ние осъществяваме докато извършваме най-разнообразни задачи. Бета диапазонът се подразделя на 3 подгрупи - бета вълни с ниски,средни и високи честоти. Съответно състоянията на вниманието , които кореспондират на тези 3 подгрупи са (1) релаксирано и заинтересувано внимание , (2) тясно насочено навън обективно внимание и  (3) тревожност , гняв , стрес и интензивно отделяне на стресови хормони , други интензивни емоции. Въпреки това е известно ,  че медитатори със сериозен опит произвеждат мозъчни вълни с честота от 40 Hz ( т.нар. гама вълни )  , но за тях все още няма достатъчно изследвания.

 
АЛФА Мозъчни вълни
 

Алфа вълните трептят между 8 и 13 Hz ( повторения в секунда). Алфа вълните се появяват по време на сензорен покой ( например когато очите са затворени), интелектуална релаксация и дълбока релаксация, медитация или утихване на ума. Алфа вълните съответстват на желаните от медитаторите състояния на ума. Традиционните методи на медитация могат да изискват 10 години практика , за да се постигнат състояния с добре изразени алфа вълни.Алфа вълните се произвеждат при релаксирано състояние на съзнанието , при което все още сме будни.

Алфа мозъчните ритми са придружени от :
 

(1)   Чувства на умиротворение

(2)   Затопляне на стъпалата и дланите

(3)   Чувство на добруване

(4)   Подобрение на съня

(5)   Подобрение в способността за учене

(6)   Подобрена работоспособност

(7)   Намалена тревожност

(8)   Подобрено функциониране на имунната система  

 

Съществува хипотеза, че много гении, като Айнщайн, са били в полупостоянно Алфа състояние на мозъка.Повечето от тези проницателни хора са имали слаби оценки в училище и са били смятани за бавно възприемащи ученици. Може би те са били прекалено заети да творят, за да внимават в клас.

 
 
Граница АЛФА/ТЕТА

Сесиите в този честотен диапазон са Резонанса на Шуман (В3 и В4), Стейт Файв Медитейшън (В5). При състояние на съзнанието на границата между Алфа и Тета вълните (между 7 и 8 Hz) се случват изключителни прозрения и персонални трансформиращи преживявания. Гняв, негодувание или скрити дълбоко тревожещи спомени от детството се разтварят по-лесно в това състояние. 

 
ТЕТА Мозъчни вълни

Тета вълните трептят между 4 и 8 Hz. Съответстващото им  състояние на съзнанието обикновено е известно като „зоната на здрача”. В това междинно състояние човек се намира между будността и съня . Тета вълните се асоцират с хипногогичните състояния на съзнанието, бързите движения на очите по врема на сън(REM) и сънуването. Развитието на паметта се усилва в това състояние. В Тета състояние на мозъка се подобрява паметта( конкретно дългосрочната памет) и достъпът до несъзнаван материал , блянове, свободни асоциации, внезапни прозрения и творчески идеи се увеличава. Това е мистериозно, загадъчно и неуловимо състояние на ума. Дълго време изследователите на мозъка не са могли да изучават това състояние на ума , защото подопитните лица са се затруднявали да поддържат това състояние за какъвто и да е период от време без да заспят( което генерира големи количества Тета вълни.

  
ДЕЛТА Мозъчни вълни

Този ритъм се наблюдава в състояние на дълбок сън без сънища. След като заспим доминиращи стават нормално Делта вълните. Делта са най-бавните мозъчни вълни , обхващащи честотния диапазон от 1 до 4 Hz. Нарастват фактите, свидетелстващи, че хората могат да поддържат съвсем леко съзнателно състояние докато доминират Делта вълните. Делта вълните са излючително важни за оздравителните процеси и имунната система.

 

Всички мозъчни състояния , свързани със съответстващите им категории мозъчни вълни, изпълняват важни ментални функции. Проучванията показват, че естественият и нормален Алфа ритъм на здравите хора е много близо до честота от 10 Hz. При днешния стил на живот завръщането към мирно и спокойно психо-физическо състояние след активност е станало трудно за постигане и поддържане за какъвто и да е период от време. Това причинява заболявания в неразривно свързаните ум и тяло (или ум/тяло). Поради тази причина е така важно да научим и тренираме отново нашите мозък и тяло да се завърнат към по-високи нива на Алфа вълните. Преобладаването предимно на Бавните Алфа вълни, вълните на Алфа/Тета границата и Тета вълните е една от индикациите за ментални разстройства на бавните мозъчни вълни. Травми на главата без фрактури, фибромиалгия (фиброза), депресия , когнитивни разстройства като синдрома на дефицит на внимание са придружени от прекомерни нива на бавните мозъчни вълни.

 
Какво се случва когато използвам релакс -система с аудио-визуално синхронизиране на мозъчните вълни?

 

На всеки проблясък на светлина от очилата и на всеки пулс на звука от слушалките мозъкът реагира като произвежда електрически отговор. Цветовете и визуалните модели, които наблюдаваме докато ползваме системите DAVID са продукт на „искрата” – това, което невролозите наричат евокирани корови потенциали – електрическия отговор от най-горния коров слой на мозъка. Мозъкът е маса от невронни клетки , всяка от които взема участие в съхраняването, припомнянето и предаването на електро-химични импулси – информация, цветове, образи, звуци, миризми , вкусови усещания. При начина на живот, който повечето от нас водят, ние сме изложени на огромно количество ежедневна стимулация. Със стимулирането от ДАВИД се стимулират различни зони на мозъка и по този начин съхранения материал се съживява и освобождава. 

 

Друга причина, поради която ДАВИД създава релаксация е чрез процеса на увличане на мозъчните вълни, при който мозъкът влиза в резонанс със импулсната стимулация. Когато мозъкът е стимулиран с пулсираща невро-електрическа дейност през очните и слухови нерви , цялостната дейност на мозъка ще отговори на и ще се настрои към импулсите. Чрез подбор на желаната честота на импулсите мозъкът  по силата на „отговора следващ честотата”(или увличане на мозъчните вълни) може да бъде „убеден” да премине към избраното състояние на мозъчните вълни. Също така поради „отговора следващ честотата” или увличане на мозъчните вълни ДАВИД създава ползотворни психо-физиологични състояния подобни на тези , наблюдавани при медитиране.

 

Защо съществуват различни стилове на светлинно-звукова стимулация

 

Различните модели на ДАВИД използват 5 различни стила на стимулиране: Стандартно увличане на мозъчните вълни, Накъсано, Половин Стъпка™, Успокояващо и Музикална Модулация. Различните хора реагират на различен тип стимулация и поради това сесиите в ДАВИД са проектирани , така че да включват достатъчно разнообразие от стилове на стимулиране , пригодени към индивидуалните предпочитания на потребителите. Ние ви насърчаваме да изпробвате колкото можете повече различни сесии от предварително програмираните. Така ще може да определите какъв тип стимулиране е най-подходящ и ползотворен за вас. Предварително програмираните сесии в ДАВИД Парадайз ХЛ+, Парадайз ХЛ , Парадайз ТС и ДАВИД ПАЛ са грижливо и детайлно тествани. Сесиите предлагат не само разнообразие от различни типове на стимулиране , но и различни стилове на самите сесии. Това разнообразие позволява постигане на максимална ефективност на сесиите съобразно целите на потребителя: 
 

1)      Сесия със Стандартно Увличане – този тип сесия започва със стартова честота и след това води постепенно потребителя към желаната целева честота. За всяка от сесиите със стандартно увличане може да изберете стимулиране тип фокус или разширение(при наличие на програмата за редакция на сесиите) ; пулсиращи или бинорални (стереофонични )  тонове.  

2)      Сесия с накъсано стимулиране – Накъсването е добре позната техника в хипнозата. При опитите за навлизане в променено състояние на съзнанието някой често се отнася към промененото състояние , след това се завръща леко към будно състояние(Бета) само , за да се понесе по-дълбоко в промененото състояние. Вместо да се опитва да се тласка съзнанието в променено състояние, сесиите с накъсано стимулиране използват гореописания процес , за да текат в синхрон със съзнанието на потребителя, за да се постигне увличане на мозъчните вълни. Сесията започва с Бета честота на стимулиране , след това слиза към по-ниска честота , закратко повишава честотата , след това слиза към още по-ниска честота , след това закратко повишава честотата и така този процес се повтаря докато се достигне целевата честота. За всяка от накъсаните сесии може да изберете стимулиране тип фокус или разширение, пулсиращи или бинорални тонове ( при наличие на софтуера за редактиране на сесиите). 

 

3)      Сесия Половин Стъпка ™ - този тип сесии използват техника, подобна на тази използвана при хипнозата с двойна индукция – две различни честоти на стимулация са се използват едновременно, за да се създаде объркване и разсейване. Стимулирането е толкова енергично и променящо се , че вниманието на потребителя бързо се разсейва от вътрешните мисли. Мозъкът, неспособен да обработи огромното количество от променяща се стимулация , „избягва” в променено състояние на съзнанието , при което се постига по-лесно увличане на мозъчните вълни към целевата честота. При сесията Половин Стъпка ™ може да изберете пулсиращи или бинорални тонове. Тази сесия не е включена като предварително програмирана в ДАВИД ПАЛ.

 

4)      Сесия с успокояващо стимулиране – при този тип сесия светлините и тоновете са включени постоянно без прекъсване , за да се постигне постоянна и непроменящо се стимулация. Алфа ритъмът се достига чрез пасивна концентрация. Може да държите очите си отворени или затворени по време на тази сесия. Тази сесия не е между предварително програмираните сесии при ДАВИД ПАЛ, но може да бъде програмирана и свалена в устройството при наличие на софтуера за редактиране на сесиите.

 

5)      Сесия с Музикална Модулация – при този тип сесия се поддържа постоянно измерване на честотата на аудио сигнала от музиката ( или аудио съдържанието) , която се подава към аудио входа на устройството от CD, MP3 или аудио-касета. Сесиите с музикална модулация имат централни честоти в диапазона 6-9 Hz. Басовите тонове, идващи от аудио-съдържанието от CD/MP3, забавят честотата на светлините и звука от слушалките , а сопрановите(високите) тонове повишават честотата на светлинно-звуковата стимулация. Тази променливост на стимулирането под и над централната честота създават само толкова осъзнатост , колкото е необходима , за да се появят в съзнанието ясни и ярки картини. Със сесията тип Музикална Модулация могат да се изпитат някои много ясни и ярки фантазии, блянове и замечтани състояния. Това зависи и от способността на потребителя за визуализиране.

 

Много хора предпочитат разнообразната стимулация на Накъсаната сесия или сесията Половин Стъпка ™ по време на първите им седмици от употреба на ДАВИД. Опитните потребители имат склонност да предпочитат сесиите със стандартно увличане на мозъчните вълни. Ние ви насърчаваме да експериментирате с вашия ДАВИД, за да определите вашите предпочитани сесии и настройки!

 

Каква е разликата между стимулиране тип-фокус и тип-разширение? Кога да използвам стимулиране тип-фокус? Кога да използвам стимулиране тип-разширение?

 

По време на стимулиране тип-фокус светлините и тоновете са включени по едно и също време и се изключват по едно и също време. Стимулиране тип-фокус е най-ефективно когато се използва при медитиране и за релаксация.

 

По време на стимулиране тип-разширение , светлините за лявото око и тоновете за дясното ухо са включени докато светлините за дясното око и лявото ухо са изключени. След това стимулацията се променя – светлините за дясното око и тоновете за лявото ухо са включени докато светлините за лявото око и тоновете за дясното ухо са изключени. Това създава „кръстосана” стимулация. Стимулиране тип-разширение е най-ефективно за стимулиране на ума.

 

Ние ви насърчаваме да експериментирате и с двата типа стимулиране (при наличие на програма за редактиране на сесиите). Повечето хора имат силни предпочитания или към фокус или към разширение. Използвайте този тип стимулиране, който вие ХАРЕСВАТЕ най-много! Този тип стимулиране ще бъде НАЙ-ефективен за вас! Колкото е по-приятно и удовлетворяващо аудио-визуалното преживяване за вас, толкова по-добри резултати ще постигнете.

 

Kаква е разликата между очилата тип Хармоник Омнискрийн и тип Tru-Vu Omniscreen ™ ?

Очилата тип Хармоник Омнискрийн стимулират всяко око индивидуално( например всичките 4 крушки / диоди за лявото око се включват/изключват по едно и също време). Обаче нашите патентовани Tru-Vu Omniscreenочила са специално проектирани да позволяват индивидуално стимулиране на визуалните полета на очите вместо стимулиране на целите очи по отделно. Визуалната стимулация при Фокус е същата и при двата типа очила. Но когато се използва Разширение или Половин стъпка™ или двойна честота с Tru-Vu Omniscreenочилата, стимулацията е много по-различна от тази при използване на които и да са други очила. Очните нерви са „ свързани” по такъв начин към мозъка , че това , което виждаме в левите визуални полета и на двете очи се предава към дясното полукълбо и това , което виждаме в десните визуални полета на двете очи се предава към лявото полукълбо на мозъка. С очилата Tru-Vu Omniscreenкогато се използва стимулиране Разширение , Половин стъпка™ или двойна честота , диодите(светлините) , намиращи се от лявата страна на лявото и дясното око (левите визуални полета) се включват/изключват по едно и също време докато диодите, намиращи се от дясната страна на двете очи (десните визуални полета) се включват/изключват по едно и също време. Този процес на стимулиране по-скоро на визуалните полета вместо на целите очи по отделно осигурява по-точна специфична стимулация на полукълбата, от което следва възможността да се създаде подходящо увличане на мозъчните вълни, когато се използва Разширение , Половин стъпка™ или стимулиране с двойна честота. Освен това някои хора намират за трудно да толерират стимулация Разширение с очила Хармоник Омнискрийн и така използвайки очила Tru-Vu Omniscreenе по-комфортен начин за тях да се наслаждават на стимулиране тип – Разширение.

 

Какви настройки на интензивността на осветяване от очилата и на силата на звука от слушалките да избера?

В началото на сесията настройте интензитета на осветяване(яркостта) на едно комфортно за Вас ниво. По-голямо ниво на осветяване създава по-ярки цветове и „по-определени” светлинни модели и образи. Все пак бъдете внимателни да не се прекалявате със стимулацията. Деца и хора чувствителни към главоболие трябва да внимават и да поддържат нивото на осветеност на по-ниско ниво. Отново, колкото е по-комфортно преживяването за Вас, толкова по-добри резултати ще имате от аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни.

 

Какви тонове и/или височина на тоновете от слушалките да избера?

В зависимост от модела устройство и при наличие на софтуер за редактиране на сесиите може да се избират различен тип тонове: синтезиран, чист, „сърф” – тип тон( бял шум). Тези типове тонове могат да бъдат пулсиращи, непрекъснати( непулсиращи) или бинорални в зависимост от настройването или модела устройство. Синтезираните и чисти тонове са серии от „бийп” –наподобяващи звукове. „Сърф” тонът е бял шум, произвеждащ „шшш” – наподобяващ звук. Синтезираният тон ( квадратна вълна ) осигурява най-голяма аудио стимулация. Чистият тон ( синусоидна вълна ) е по-нежен от синтезирания , но осигурява по-малка аудио стимулация. И чистият и синтезираният тонове имат променлива височина на звучене. Биноралните пулсации се появяват когато два непрекъснати тона с различни височини звучат поотделно. Биноралните пулсации имат „ уа , уа” наподобяващ звук. С помощта на електроенцефалографи ( ЕЕГ) учените са изследвали и докуметирали широко разнообразие от променящи мозъчните вълни звукове. Те са отбелязвали способността на мозъка да резонира с пулсирането на тоновете, позната като отговор, следващ  честотата или увличане на мозъчните вълни. Например, ако даден тон е пулсиращ при 10 цикъла/повторения в секунда ( Hz ) , частта от мозъка , отговорна за обработката на звукова информация , също ще отговори чрез възпроизвеждане на честота на мозъчните вълни от 10 повторения в секунда. Отговорът на частта от мозъчната кора , възприемаща звуковете,  скоро се „разлива” в съседните и области на мозъка. Равномерно пулсирани тонови "изблици"   ( познати като изохронни тонове - които бързо се включват и изключват и са равномерно разпределени един от друг ) са най-ефективния метод за създаване на увличане на мозъчните вълни. Селекцията на тип тон и височина на тона за аудио стимулиране на мозъка е въпрос на личен избор. За да се появи увличане на мозъчните вълни , преживяването трябва да е приятно, така че изберете типа тон, който е най-приятен за Вас.

 
Кога да използвам бета-сесии?

Аудио-визуално стимулиране в диапазона на Бета честотите въздейства като невро-стимулант. Бета стимулация сутринта е чудесен начин за започване на деня и чудесен заместител на кафето! Типично , с адекватно количество сън и без консумация на кофеин , събуждането сутринта става много леко. Хора, които изпитват безпокойство когато са изправени пред нови ситуации биха могли да открият за полезно да използват Бета сесии първите няколко пъти при употребата на ДАВИД. Деца с разстройства на вниманието ( ADD ) ще намерят Бета сесиите за полезни и успокояващи. Бета сесиите обичайно се използват за оживяване на когнитивните функции , за подпомагане на фокусирането/концентрирането и се използват широко при третиране на разстройства, свързани с бавно фунциониране на мозъка , при които непрекъснатата активност в Алфа и Тета диапазона на честотите е по-висока от нормалната. Бета честотите освен това са полезни при третиране на вътрешни, неспецифични (безпричинни) безпокойство и тревожност.

 
Кога да използвам Алфа сесии?

Когато искате да изпитате дълбока релаксация или да практикувате медитация, може да използвате която и да е от Алфа сесиите. Алфа сесиите са особено благотворни, когато съществува безпокойство/тревожност с външен източник и висока възбуденост( не можете да стоите спокойно) или ако имате посттравматично стресово разстройство. Когато използвате Алфа сесия за първи път, започнете с по-къса сесия с времетраене от 15 до 30 минути. Не приемайте кофеин 4 часа преди сесията. След седмица или повече може да удължите времетраенето на сесиите.

 
Кога да използвам Тета сесии?

Тета сесиите са най-ефективни след няколко седмици употреба на аудио-визуално стимулиращо устройство, когато са достигнати състояния на медитация и дълбока релаксация по време на Алфа сесиите. Тета сесиите са ефективни за заучаване на нови емоционални отговори на различни ситуации и за развитие и стимулиране на творчеството и креативността. Също така тета сесиите са подходящи за консолидиране ( затвърждаване ) на заучен скоро учебен материал ( често думи / изрази на чужд език) в дълготрайнта памет веднага след края на учебния процес.

 
Кога да използвам Делта сесии?

За разлика от другите сесии, когато е желателно и най-ползотворно да останем в състояние на осъзнатост , сънят е желания резултат на Делта сесиите. Делта сесиите помагат да се изключи вътрешния „разговор” , който понякога се появява след напрегнат ден. Тези сесии освен това са полезни за хора, изпитващи болка. Хора, които имат усещането, че са в „ умствена мъгла” могат да опитат Делта сесиите преди да си легнат вечерта и Бета сесия през деня. Просто пуснете Делта сесия , когато си лягате , за да си помогнете да заспите или да имате по-възстановяващ сън. Сесията ще свърши автоматично. Повечето ползватели несъзнателно махат очилата и слушалките по някое време през нощта.

 
Какво е приложението на „смесените” сесии?

SMR/Бета сесиите (SMR – сензомоторен ритъм) са в диапазона от честоти, широко използвани при биофидбек обучението на централната нервна система . Тези сесии помагат при процесите на учене чрез усилване на фунциите в лявата хемисфера на мозъка за подобряване на вниманието и релаксиране на дясната хемисфера , за да се редуцират хиперактивността и разсеяността.

 

Смесените Алфа/Тета сесии създават дълбока , освежаваща релаксация. Те са също така ефективни при възстановяване на спомените.

 

Смесените Бета/Тета сесии са полезни за подпомагане създаване на състояния на ясно сънуване/мечтателност/фантазиране. Тези сесии усилват функциите на дясната хемисфера докато в същото време намаляват аналитичните функции на лявата хемисфера. Ние ви предлагаме да не използвате такива сесии , ако имате проблеми с концентрацията на вниманието и лесно се разсейвате.

 

Смесените Делта/Тета сесии могат да бъдат използвани за дълбока релаксация.

 

Може ли ДАВИД да подпомага/насърчава процеса на учене?

 

Ученето може да бъде ускорено, когато информацията се представя на ползвателя докато се намира в Алфа или Тета състояние, но това изисква той/тя да предотврати заспиването. Ако това се постигне успешно, ползвателят ще навлезе в модел на мозъчните вълни, познат като Пасивна Осъзнатост. Този модел се появява незабавно след сесията и продължава за няколко часа. През това време ползвателят ще остане много релаксиран или пасивен и въпреки това в будно състояние на съзнанието. Това е подходящо време да се „атакуват” книгите или учебниците.Много по-подробна информация и упътване по този въпрос може да намерите в статията ни "Ускорено учене с помощта на майнд машините" .

 
Как да използвам ДАВИД за визуализиране?

В продължение на векове хората са използвали визуализацията и образите, за да подобрят качеството на живота си.Образите не са свързани само със зрението, но и с обонянието, вкусовите усещания , звука и тактилните усещания . Колкото по-ясно някой е способен да създаде тези усещания във въображението си , толкова вероятността да се появят желаните резултати се повишава значително.

 

Визуализацията е мощен инструмент за модифициране  на нежелани поведение и поведенчески реакции. Например, вие може да имате поведенчески отговори като тревожност, безпокойство, страх, ярост, преяждане, пушене или множество други реакции , когато сте изложени на стрес. Може би бихте искали да замените тези реакции със спокойствие, приемане, въздържане от зависимости или друго желано поведение. Визуализирайте тези нови отговори (реакции) като използвате следната процедура:

 

(1)   Изберете Тета сесия

(2)   Намалете силата на осветяването (замъглете) от очилата,за да позволите повече съзнателен контрол по време на сесията

(3)   Ясно визуализирайте себе си в ситуацията, при която възниква нежеланата поведенческа реакция. Визуализирайте ситуацията до момента, при който обикновено реакцията започва. Не визуализирайте вашата обичайна реакция.

(4)   След това визуализирайте себе си с НОВАТА реакция. Визуализирайте остатъка от сцената все едно тя се случва тук и сега. Включете нови чувства, усещания на допир, зрителни представи , диалог и дори аромати/миризми. Осъзнавайте дишането си и мускулния ви тонус. В ситуации, включващи ваши близки/любими хора дайте максимума от себе си да почувствате чувство на близост, разбиране и загриженост за тези хора.

(5)   Визуализирайте този процес няколко пъти по време на сесията.

(6)   На моменти може осъзнаването на процеса да ви се изплъзне. В момента, когато си възвърнете осъзнаването , започнете да визуализирате отново. 

Въпреки че ДАВИД помага създаването на ясни образи, може да изпитате трудности да поддържате съзнателен контрол над вашата направлявана визуализация. Това може да се случи, когато светлините в очилата са прекалено силни и/или силата на звука от слушалките е по-голяма и увличането на мозъчните вълни става ясно забележимо като цялата дейност в Бета диапазона се подтиска. Бета компонентът на мозъчната дейност е необходим, за да се поддържа съзнателен контрол върху направляваните визуализации. За да се постигне и поддържа оптимален съчетание между подобрено визуализиране и съзнателен контрол над процеса на визуализация , от помощ може да ви бъде да изберете настройки с по-ниска интензивност на осветеността и/или силата на озвучаването. 
 
Може ли да консумирам кофеин, алкохол или други дроги докато употребявам ДАВИД?

 

Когато използвате ДАВИД е ползотворно да прекъснете поемането на кофеин толкова по-скоро, колкото е възможно. Кофеинът произвежда общ-неспецифичен отговор, познат като борба или бягство, износва тялото, причинява безсъние и прави човек по-реактивен на ситуациите и така причинява негативен стрес познат като дистрес. Ние препоръчваме да се въздържате от употреба на какъвто и да е алкохол или променящи съзнанието дроги/лекарства докато използвате ДАВИД. Ако приемате лекарства по предписание , ние ви съветваме да се консултирате със своя лекар преди всякакви промени на дозировката.
 
Трябва ли да държа очите си затворени или отворени по време на сесията? Трябва ли да поддържам будно съзнание по време на сесията или мога да заспя?

 

Повечето хора предпочитат да използват ДАВИД със затворени очи. Това позволява на ползвателя да бъде по-релаксиран и спокоен. Освен това при затворени очи клепачите служат като екран. Въпреки това може да пожелаете да експериментирате да опитате сесия с отворени очи при очилата с цветове различни от белия. Ако използвате сесия за визуализация или подобряване на ученето е препоръчително да останете в будно състояние, така че да може съзнателно да избирате образите си. Все пак, когато използват ДАВИД за обща релаксация, повечето хора изпитват удоволствие от заспиване по време на сесията.
 
Ако искам да поддържам състояние на осъзнатост , как мога да остана буден/будна?

 

Често когато използват сесии с Алфа и/или Тета честоти ( 5 до 7 Hz) , ползвателите заспиват лесно. Ако искате да предотвратите това, комбинирайте аудио касета или CD/MP3 с релаксираща музика с вашата сесия или когато лежите на леглото дръжте ръката си нагоре докато лакътя ви лежи на леглото. Когато се понесете в сън , ръката ви ще падне. Това действие ще ви помогне да осъзнаете, че заспивате. Източник на случайни звуци в стаята също би ви помогнал , за да ви поддържа в зоната на осъзнаването.
 
За какво служат очилата с различни цветове ?

 

С ДАВИД могат да се използват освен очилата , излъчващи бяла светлина и очилата , излъчващи съответно зелен, син , жълт и червен цвят. Ние ви насърчаваме да експериментирате с различни цветове , за да установите ефекта на цветовете върху себе си. От нашите проучвания и от обратната връзка от нашите клиенти може да се заключи, че зеленият цвят , използван с определени сесии влияе благотворно при хора, изпитващи хронична болка, синият е подходящ при проблеми със съня , заспиването и разстройство на циркадните ритми, жълтият стимулира вниманието, концентрацията , когнитивните и творческите процеси и следователно ученето, а червеният е силно активиращ  и възбуждащ.
 
Как ни влияят различните цветове?

 

Видимата светлина и цветове влияят върху всяко живо същество. Цветът играе по-важна роля в живота ни отколкото сме способни да осъзнаваме това. Цветът влияе върху нашите действия и реакции. Някои цветове насърчават релаксацията докато други ни стимулират за действие. Цветът е бил използван през вековете за промяна и влияние върху настроенията. Цветовете не само ни влияят психологически и емоционално, те също така ни въздействат физически.
Хората като цяло реагират по подобен начин на различните цветове. Синъото, например, има успокояващ ефект върху нас. Червеното е стимулиращо. Не е случаен факта, че в езиците по света има общи фрази като „вижда червено” ,  
"чувствам се в синъо(тъжно)" ,   „позеленял/а от завист” , „потъмнял/почервенял от яд”. По-долу са изложени обобщения на някои изследвания относно това как ни влияе всеки от цветовете:
 
ЧЕРВЕН. Червеното е цветът, който възбужда сетивата и страстите. Той се асоцира със сила, енергия, виталност и вълнение от живота. Негативният аспект на червента вибрация може да извади наяве страх, неконтролируема страст и прекомерен гняв. Червеното е цвета най-обезпокоителен и смущаващ за хора с ментални проблеми и не трябва да се използва в близост до тях. Когато човек е изложен на червена светлина, химически сигнал се предава от хипофизата към наббъбречните жлези и се освобождава епинефрин (адреналин) . Епинефринът навлиза в кръвния поток, кръвното се вдига, кръвният поток се ускорява, дишането се учестява , автономната нервна система поема контрола и реакциите стават автоматични. Би било ползотворно да се изложим на червена светлина преди физическа активност или вълнуващо предизвикателство, например бодибилдинг упражнения, скокове с парашут, подводно гмуркане и други подобни. Червеното има най-ниската вибрация от всички видими цветове и въздейства на емоциите по-бързо от всеки друг цвят. 
 
ОРАНЖЕВ. Оранжевото е цвета на успеха. Оранжевият цвят стимулира щитовидната жлеза и подтиска околощитовидните жлези . Той има анти спазматичен ефект върху мускулните крампи и увеличава честотата на пулса. Излагане на оранжева светлина причинява увеличение на апетита и забавяне на скоростта на кръвната циркулация. Когато оранжевото се комбинира със синъо се появява чувство на спокойствие, сигурност и ведрина.
 
ЖЪЛТ. Жълтото е цвят на радостта, творчеството и щастието. То извежда наяве разбирането, интуицията и прозренията. Жълтото стимулира лимфните жлези и освен това активира двигателните нерви и генерира енергия за мускулите. В присъствие на жълта светлина се осъществява изграждане на нервите. Жълтото причинява електрохимично предаване на сигнал от очите към мозъчните клетки. Виждането се осъществява най-бързо в присъствие на жълт цвят. Жълтото е първия цвят, който човек различава, когато вижда нещо. Жълтото получава бърз макар и временен оговор/реакция от човек под стрес. Жълтото „добавя” към стреса чрез подготовка на човек за борба или бягство.Жълтият цвят е най-подходящ за употреба при аудио-визуално увличане на мозъчните вълни в случаите на активиране на когнитивните функции ( внимание , мислене , запаметяване ).
 
СИН. Синъото ускорява метаболизма , създава виталност, насърчава растежа и като цяло въздейства тонизиращо на тялото. То има успокояващ или охлаждащ ефект върху възпаленията. Синъото е синронизиращ и балансиращ цвят. То редуцира нервната възбуда и релаксира ума. Синъото е познато с успокояващия си ефект. Когато е във визуалното поле на човек, синъото подтиква мозъчни секреции на 11 различни невротрансмитера ( невромедиатори ) , които по химичен път предизвикват успокояване в цялото тяло. Те също така забавят пулса, правят дишането по-дълбоко, намаляват потните секреции и телесната температура, прекратяват неспецифичния отговор борба или бягство и редуцират апетита. Синият цвят е най-подходящ за употреба с майнд машини в случаите , когато искаме да нормализираме циркадните ритми ( циклите на бодърстване - сън ) при смущения в съня както и за дълбока релаксация.
 
ЗЕЛЕН. Зеленoто има универсална притегателна сила към усета за баланс и нормалност. Зеленото е успокояващо и има големи изцелителни качества. То умиротворява и ума и тялото. То облекчава напрежението и възбудата, понижава кръвното налягане и създава чуство на топлота. Зеленото помага да се стабилизират емоциите и стимулира хипофизната жлеза. Благоприятни метаболитни реакции се появяват вътре в тялото, когато човек е заобиколен почти отвсякъде от зелени цветове. При излагане на зелена сетлина нивото на хистамина в кръвта се повишава. Хистаминът е биологичен амин, намиращ се във всички телесни течности, който разширява кръвоносните съдове и свива гладкомускулните влакна. Той  е важен медиатор при възпаленията и се отделя в големи количества след нараняване на кожата. Зеленото причинява намаление на алергичните реакции към храни. Зеленият цвят е най-подходящ за употреба с аудио-визуална стимулация на мозъка в случаите , когато искаме да успокоим хронични или остри болки както и за по-лека релаксация.
 
ИНДИГО. Индигото комбинира разума с интуицията и дисциплината с творчеството. Индигото е електрическо и охлаждащо. То действа като стимулант на околощитовидните жлези , подтиска щитовидната жлеза , очиства кръвта , изгражда фагоцитите и се проявява като хемостатичен агент ( намалява или спира прекомерното кървене ) . Индигото насърчава мускулния тонус и нечувствителността към болка , подобна на тази , която се появява при хипноза.

 
ВИОЛЕТОВ. Виолетовият цвят стимулира духовната страна на хората. Той подкрепя самообладанието и по-високоте сфери на креативността. Виолетовото подтиска лимфните жлези и успокоява в случаите на душевни болести. Виолетовото контролира раздразнителността, намалява глада и създава левкоцити. Леонардо да Винчи е казал „ Силата на медитацията може да е десетократно по-голяма под виолетовата светлина, падаща през цветните стъкла на тиха църква.” Виолетовият цвят има най-късата дължина на вълната и е най-бързата вибрация между цветовете на дъгата, което е причина за по-бързото му избледняване от другите цветове.
 
Какво аудио съдържание ( от касета , CD/MP3 , говор през микрофон ) мога да използвам едновременно със сесиите от моя ДАВИД?

 

Може да използвате които и да са от многото налични аудио касети или CD/MP3, насочени към подобряване уменията за релаксация, лично усъвършенстване или развитие на творческите способности, за да обогатите вашите сесии с ДАВИД. Или може да комбинирате сесиите с музика, която харесвате( като съблюдавате факта, че вероятно бихте искали тиха музика с бавен ритъм за сесиите с цел релаксация). За най-ефективни резултати препоръчваме аудио касетите и CD за периферна хипноза (hypno-peripheral processing – HPP) на д-р Лойд Глоберман ( Lloyd Glauberman ). Те произвеждат бързи резултати и не изискват съзнателно усилие/внимание от страна на ползвателя. Ние ви предлагаме да използвате тези касети/CD със сесиите за музикална модулация ( Sound Sync режим във всички системи от фамилията DAVID ) . Също така системите от фамилията DAVID позволяват комбинирането на аудио-визуалната стимулация едновременно с говора на хипнотерапевт , психотерапевт , коуч или тренъор чрез свързване на микрофон към аудио входа на DAVID. Такава комбинация предоставя мощен инструмент в ръцете на опитните хипнотерпевти , психотерапевти , НЛП-коучове и спортни психолози за работа със съдържанието на съзнанието в подходящото за целта състояние на съзнанието.