Детайлна продуктова информация относно DAVID Spectrum

Нашата специална препоръка за потребители със сериозни интереси !
 
Ако търсите система за аудио-визуално стимулиране , която не е само за развлечение , но поставяте ударение на сериозните приложения с надежден и репродуктивен ефект , тогава системите от фамилията  DAVID са единствените , които може да ви препоръчаме. Други системи поради различни причини (хардуерни и софтуерни) не осигуряват нито надеждно , нито репродуктивно увличане на мозъчните вълни ( АВУ ) и поради тази причина са подходящи повече за развлекателни , експериментални и психеделични цели. В това отношение може да прегледате и нашата статия Важни фактори при избора и покупката на майнд машина . Също така за разлика от продукти на други производители досега не е известен нито един случай на фото-епилептичен припадък със системите от фамилията DAVID.
 

 
Детайли :
 
Научно издържана система , конструирана съобразно физиологията на мозъка

Приборът DAVID Spectrum е иновативна електронна система за светлинно-звукова стимулация , невромодулация и тренировка на мозъчната био-електрическа активност.

Приложението на DAVID Spectrum улеснява неволевия преход към състояния на дълбока релаксация, подобряване концентрацията на вниманието и качеството на съня и съдейства за бързото овладяване на страхови и панически състояния.
 

DAVID Spectrum е резултат на над 35 години сериозни фундаментални изследвания в областта на аудио-визуалното стимулиране на мозъка. При проектирането на SPECTRUM особено внимание е било отделено на опростената употреба и подръжка на устройството. 
 

Както и при другите модели от фамилията DAVID силните страни на DAVID Spectrum не са в наличието на множество експериментални стимулационни програми  или външно ефектни технически екстри , а по-скоро в особено ефективното и репродуктивно увличане на мозъчните вълни( АВУ ), защото устройството е проектирано съобразно физиологията и резонансното поведение на мозъка и физиологията на слуха и зрението . Следните графики демонстрират силата на DAVID Spectrum да създава особено силно увличане на мозъчните вълни. Снимките показват стимулирането на мозъчната дейност по време на сесия със система DAVID Spectrum. Избрана е стимулираща програма с целева честота от 10 Hz , а снимките са от ЕЕГ (електроенцефалографско ) записване на мозъчната дейност със софтуер BioExplorer и 2-канално  ЕЕГ устройство Wireless Pendant на Minder Labs. Лявата снимка показва спектъра на мозъчните вълни на лявата и дясната мозъчни хемисфери  преди началото на сесията , а дясната снимка показва спектъра в края на сесията. Значителното увеличение на мозъчната дейност в честотата от 10 Hz се вижда напълно ясно като амплитудата е от почти 45 микроволта. За сравнение други устройства за светлинно-звуково стимулиране на мозъка са много далеч от достигане на такива забележителни стойности на увеличение на амплитудите на мозъчните вълни. 

 
 
 
 
 
 
Другото главно достойнство на  DAVID Spectrum  е в това, че в софтуера за контрол на очилата David Live App са интегрирани 10 предварително заложени програми за стимулация на мозъка , които са проверени и оптимизирани чрез множество научни изследвания. Поради твърде големия  обхват и размер на текста на изследванията ние сме ги поставили в отделна страница , достъп до която може да получите като кликнете на линка тук.
 
Препоръка: 

За да получите максимума от тази технология , компетентно обслужване и отговор на въпросите ви , би било полезно да закупите този продукт от специализиран и оторизиран дистрибутор на Mind Alive Inc. със съответния сертификат (Certificate of Achievement RS), удостоверяващ квалификацията му. Други доставчици като цяло нямат необходимия опит с тази гама продукти и не могат да ви осигурят компетентен съвет и подходящо обслужване в случай на необходимост. 
 
 
 Очила за светлинна стимулация Spectrum™ , проектирани и изработени съобразно физиологията на зрението
 
 
Съобразно неврофизиологичните изследвания на аудио-визуалната стимулация увличането на мозъчните вълни е резултат от отговора на мозъка , следващ честотата на стимулацията , който е най-силно изразен и репродуктивен , когато светлинните пулсации стимулират цялата повърхност на ретината с възможно най-уеднаквена интензивност на осветяване във всичките и точки. Този извод от проучванията е внедрен при проектирането и производството на специалните очила Tru Vu Omniscreen , които се използват във всички системи от фамилията на DAVIDTru Vu Omniscreen очилата използват светодиоди ( LEDs), които не са поставени директно пред очите , а са отдалечени на подходящо разстояние един от друг и поради това стимулират със светлинно излъчване цялата повърхност на ретината. Освен това светодиодите са прикрепени върху сребърни рефлектори ( отражатели ) , които разпръскват светлината във всички посоки и така осигуряват равномерна светлинна интензивност във всички точки на ретината. За усилване на този ефект пред светодиодите е монтирана дифузерна пластина , която освен че защитава светодиодите от външни въздействия , допълнително увеличава разпръскването на светлината по  равномерен начин . Дифузерната пластина покрива почти цялото визуално поле на потребителя и поради равномерното разпръскване на светлината действа като светлинен „чадър” , който стимулира цялата повърхност на ретината с относително еднакъв интензитет на осветяване.  Поради този ефект на осветяване на цялото визуално поле Tru Vu Omniscreenочилата могат да се използват по желание и с отворени очи. Tru Vu Omniscreen очилата работят със светодиоди , които изличват бяла светлина със съвсем лек син нюанс , която съдържа всички цветове от естестения спектър на светлината. Това подсигурява равномерна по цвят и интензивност стимулация едновременно на пръчиците и цветовите рецептори ( колбичките )  , които са светлочувствителните клетки на ретината. Този тип светлинна стимулация е подобен на начина на стимулация , който се получава от естествената дневна светлина. Нещо повече , така проектираната и осъществена светлинна стимулация се е доказала като особено ефективна при приложенията за визуализиране и водени представи /медитации. Друга специфична характеристика на TruVu Omniscreen очилата е възможността им да стимулират всяка мозъчна хемисфера с различна честота на светлинната стимулация ! Слуховите анализатори (ушите) са свързани чрез слуховите нерви към мозъка по следния добре известен начин : лявото ухо е свързано към дясната мозъчна хемисфера и дясното ухо е свързано към лявата мозъчна хемисфера. За разлика от тях очите са свързани чрез зрителните нерви по следния начин : двете очи са свързани и към двете мозъчни хемисфери като дясната част на ретината на двете очи е свързана към дясната мозъчна хемисфера , а лявата част на ретината на двете очи е свеързана към лявата мозъчна хемисфера. Този начин на свързване на очите към мозъка е взет под внимание при проектирането на всички системи от фамилията на DAVID и очилата TruVu Omniscreen като светодиодите от лявата страна на двете очи могат да имат различна честота на светлинните пулсации от светодиодите от дясната страна на двете очи. По този начин е възможно например да се стимулира лявата страна на ретината на двете очи с 4 Hz честота на светлинната пулсация и да се индуцира поради това честота от 4 Hz в лявата мозъчна хемисфера и едновременно и независимо , но по подобен начин е възможно да се индуцира честота от 12 Hz в дясната мозъчна хемисфера :
 
 

В допълнение очилата  SPECTRUM поддържат милиони комбинации от цветове с възможност за подаване на различен цвят в левите и десните зрителни полета на очилата. Друга характеристика на SPECTRUM, която ги отличава от всички други модели очила на DAVID, e възможността за ритмична смяна на цвета по време на вдишване и издишване, с което се подпомага потребителят да промени дихателния си ритъм и така се повлиява вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) и възбудата на нервната система - вижте следващия параграф за дейтайлни обяснения относно ВСЧ и нейното повлияване чрез дихателен тренинг. 
 
 
 Функция за водене на дихателния ритъм и тренировка ВСЧ на сърцето
Множество научни изследвания са доказали , че бавното диафрагмено дишане с плавни дихателни цикли има успокояващ ефект върху автономната нервна система (АНС) в състояние на стрес. Дейността на симпатичния дял ( отговорен за отговора "борба или бягство" ) и на парасимпатичния дял ( усилието на мозъка да уравновеси психо-физиологията след състояние на стрес)   на АНС се успокояват драматично с използване дихателни техники за  контролирано , бавно диафрагмено дишане. Също така е известно , че дългите и грациозни дихателни ритми на дишане са част от медитацията от древни времена. Скорошни проучвания също така показват , че с подходящи дихателни техники Вариабилността на Сърдечната Честота на Сърцето( ВСЧ)  се увеличава.  ВСЧна сърцето е физиологичен параметър , който е директно свързан със състоянието на релаксация и ментален стрес , както и съз здравословното състояние като цяло. В здрави хора сърдечният ритъм не е на равни интервали като при работата на часовник , а времевият интервал между два удара на сърцето постоянно се променя. Сърцето ускорява ритъма си с всяко вдишване и забавя ритъма с всяко изишване. Вариабилността на сърдечната честота е разликата между честотите на сърдечния ритъм при вдишване и издишване. Тази ясно видима несъразмерност в сърдечната честота не е израз на смущения в сърдечния ритъм , а следствие на доброто фунциониране на настройване на сърдечния ритъм към настоящите условия на сърдечносъдовата система. :
 
 
 
Когато сме в състояние на психически стрес , честотата на сърдечния ритъм при вдишване се приближава до тази при издишване - тоест вариабилността на сърдечната честота намалява. Хроничният стрес  намалява ВСЧ на сърцето.  Като резултат от това има риск от опасни сърдечносъдови болести. Хора с ниска ВСЧ на сърцето са подложени на по-голям риск от сърдечен удар. Особено след инфаркт на миокарда смъртността е до 4 пъти по-висока , когато ВСЧ е намалена. ВСЧ на сърцето също така е индикатор и израз на остаряването на важни органи и физиологични системи. С възрастта ВСЧ на сърцето намалява. По време на нашия естествен край ВСЧ на сърцето е намалена до минимум. Поради тази причина от стойностите на ВСЧ на сърцето могат да бъдат направени важни изводи за биологичната възраст на тялото ни. При почивка и релаксация  ритмите на дишането , кръвното налягане и сърдечния ритъм се синхронизират (състояние определяно като сърдечна кохерентност)  , при което в тялото протичат процеси на регенерация и възстановяване. Съгласно изследваниета преминаването в това състояние може да бъде подпомогнато и насърчено от подходяща тренировка на дишането и кохерентността на сърдечния ритъм.


► В това отношение в DAVID SPECTRUM е вградена функция за водене на дихателния ритъм едновременно чрез насочващи смяна на цветовете и  звуци от удар на сърце , които могат да се включват / изключват по желание. ВСЧ техниката за дишане в DAVID SPECTRUM използва 10 секундни дихателни цикли ( 6 цикъла за минута , 5 секунди за бавно издишване и 5 секунди за бавно , диафрагмено вдишване) , които са били установени като най-подходящи за постигане на висока и оптимална ВСЧ и кохерентна работа на сърцето. Вдишването и издишването се правят за време от 2 звука от удара на сърце , генерирани в слушалките. Допълнително за получаване на оптималния дихателен ритъм за конкретния потребител софтуерът DAVID Breathe позволява да се настройва времетраенето на вдишването, издишването и паузите между тях. Съответно цветовете могат да се сменят по време на цикъла на вдишване и издишване, с което деликатно се подпомага потребителят да синхронизира дишането си с цветовото водене. Именно тази характеристика на SPECTRUM се е доказала като особено полезна при хора с тревожни разстройства и пост-травматичен стрес, за които е изключително трудно да регулират дишането си. 
 

► Въздействието на оригинално вградените програми се основава на научни изследвания и клинични приложения , които са били проучвани многократно с цел тяхното рафиниране и оптимизиране от 1984 г. до настоящия момент. 
 
 
► Изохронни звукови пулсации
С помощта на ЕЕГ (електроенцефалографи) инструменти учените са изследвали множество звуци , които имат качеството да променят мозъчните вълни. В тези неврологичните изследвания  експериментаторите са отбелязвали и документирали способността на мозъка да резонира с пулсацията на тоновете , позната като отговор , следващ честотата на стимулация или увличане. Изохронните тонове се включват и изключват бързо от звукоизточника и са разпределени на равни интервали един от друг. Проучванията са доказали , че изохронните тонове произвеждат най-голям отговор  на мозъка , индуциран звуково или увличане на мозъчните вълни чрез звук. Всички модели DAVID използват изохронни тонове за аудио увличане на мозъчните вълни.
 
► Възможност за избор на различен тип звуково стимулиране 
Освен изохронните тонове по желание на потребителя могат да бъдат избрани и бинаурални или монорални тонове. Също така звуковата стимулация може да бъде изцяло изключена.
 
 
 Възможност за създаване на собствени програми посредством софтуера DAVID Live
Всички параметри на стимулация в 
DAVID Spectrum могат да бъдат променяни в реално време от терапевта чрез софтуера David Live. Това дава възможност за създаване на програма с най-полезен ефект в конкретния момент за конкретното състояния на даден потребител. Тази функция е полезна за терапевти като психотерапевти, хипнотерапевти, невролози, психиатри, ЕЕГ-биофийдбек терапевти. 
 
 
Soft-On / Soft-Off функция
В края на всяка сесия интензивността на осветяване и звуково стимулиране намаляват много фино и постепенно. Това предотвратява възможността за получаване на сомнатичен шок от рязко прекъсване на стимулацията ( сомнатичният шок се получава при рязко смущаване на човек , който е в дълбок транс или медитира) и в същото време осигурява продължителността на ефекта от стимулацията в края и след края на сесията.
 
 
Кратка основна информация относно аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни:
 
Мозъчните вълни
 
Какво представляват мозъчните вълни ?
Мозъкът произвежда електрически заряди в своята активност. Милиони неврони, предаващи електрически заряди в унисон създават различни ритми, познати като модели на мозъчните вълни. Тези ритми могат да се наблюдават и измерват чрез електроенцефалограф (ЕЕГ). ЕЕГ апаратите, с които разполага всеки неврологичен кабинет, записват и измерват електрическата активност на голямо количество неврони, работещи в синхрон. Мозъчните вълни обичайно се групират в 4 различни категории съобразно честотата им : Бета, Алфа, Тета и Делта. Всяка една от тези категории честоти съответства на специфичен тип активност на кората на мозъка и състояние на съзнанието като будно внимание, спокойствие и релаксация, сънуване или дълбок сън. Различен тип мозъчни вълни могат да се появяват едновременно в различни зони на мозъка. 
 
Бета(30-13Hz) : Бета мозъчните вълни са бързи, с ниска амплитуда вълни с честота от 13 до 30 повторения в секунда (Hz). Бета мозъчните вълни се произвеждат нормално, когато човек е в будно състояние на съзнанието, с будно внимание насочено навън. По-високите нива на бета вълните се асоцират с увеличено отделяне на стресови хормони и състояние на тревожност , в крайни случаи паника , страх.

 

Алфа(8-13Hz) : Алфа вълните трептят между 8 и 13 Hz ( повторения в секунда). Алфа вълните се появяват по време на сензорен покой ( например когато очите са затворени), интелектуална релаксация и дълбока релаксация, медитация или утихване на ума. Подходящо състояние за "супер - учене"

 

Тета(4-7 Hz) : Тета вълните трептят между 4 и 7 Hz.. В това междинно състояние човек се намира между будността и съня . Тета вълните се асоцират с хипногогичните състояния на съзнанието, бързите движения на очите по врема на сънуване (REM) , изблици на творчество , фантазии , внезапни прозрения и подобрено функциониране на паметта.

 

Делта(1-3 Hz) : Делта вълните доминират в състояние на дълбок сън без сънища. Делта вълните са от голямо значение за оздравителните процеси и имунната система.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Аудио-визуално увличане на мозъчните вълни : На всеки проблясък на светлина от очилата и на всеки пулс на звука мозъкът реагира като произвежда електрически отговор. При използване на светлинни и звукови пулсации с определени честоти и форми на вълните , отговорът на мозъка на стимулирането започва да отразява / резонира с честота , идентична на тази на аудио-визуалната стимулация. По този начин мозъкът може да бъде нежно и безопасно "убеден" да забави или ускори честотата на преобладаващите в него мозъчни вълни в синхрон с честотата на стимулацията. Промяната на честотата на преобладаващите мозъчни вълни води до съответни промени в състоянието на съзнанието. Чрез аудио-визуалното увличане на мозъчните вълни е възможно да се насърчават и индуцират по целенасочен начин определени състояния на съзанието.

 

Важни бележки:
 
DAVID Spectrum е мозъчен стимулатор и използва естествени форми на сензорна стимулация. DAVID Spectrum ще ви помага да релаксирате и да се възстановявате ,  да се чувствате по-добре и ще ви подкрепя в усилията ви за лично усъвършенстване и растеж. Това устройство не е медицинкси уред и не е предназначено да заменя лекарства , не е предназначено за диагностициране или лечение на каквито и да са здравни проблеми , болести или разстройства. Въпреки това то има , като всеки  стимулатор, ефект и въздействие върху съзнанието и психическото състояние. 
 
Противопоказания:
 
Досега не са известни увреди , причинени от устройства , използващи оптично-звукова стимулация. Въпреки това употребата им изисква известна степен на лична оговорност. Всяко претоварване на психиката и съзнанието може да предизвика смущения. Моля, обърнете внимание , че изучаването на съзнанието е лична отговорност и не предприемайте стимулационни сесии с маратонско времетраене от няколко часа.
 
Следните лица не трябва да използват устройства за аудио-визуална стимулация :
 
Епилептици : около една четвърт от всички епилептици страдат от фоточувствителна епилепсия , което означава , че ритмичните светлинни пулсации могат да насърчат епилептичен припадък.
 
Хора със здравна история на мозъчни припадъци / увреждания , психотични епизоди , прекомерна употреба на алкохол , наркотици , психофармакологични лекарства трябва да се консултират със своя лекар преди употребата на който и да е от моделите на DAVID.
 
Бременни жени : не съществуват медицински основания за противопоказаност - това е предпазна мярка.
 
Всички техники/методики , които въздействат върху психиката като ментални пътешествия , хипноза , психоактивни звукови техники, дихателни терапии (интензивно дишане) , както и устройства за аудио-визуална стимулация , могат да причинят изплуване на подтиснати и травматични подсъзнателни спомени. Ако това се случи , трябва да сте сигурни ,че може да се справите сами или , че знаете къде да потърсите терапевтична подкрепа. Електронните системи са устройства със стимулиращ психиката ефект. Отговорността за употребата на устройството е единствено на потребителя. Нито дистрибуторът , нито производителят на системите за аудио-визуална стимулация ще бъдат отговорни за каквито и да са инциденти или щети , възникнали във връзка с употребата на устройството. Ако имате въпроси относно приложението или се съмнявате дали може да използвате устройството , моля обърнете се първо към нас за съвет.