Невротехнологии за по-бързо възстановяване и повишени двигателни качества в спорта

 ПРИЛОЖЕНИЯ НА МУСКУЛНАТА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛЮБИТЕЛСКИЯ СПОРТ

СКЪСЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД

ПО-ЗДРАВИ , СИЛНИ И ИЗДРЪЖЛИВИ МУСКУЛИ

МАКСИМИЗИРАНЕ НА МУСКУЛНОТО НАТОВАРВАНЕ БЕЗ РИСК ОТ ТРАВМИ И ПРЕТРЕНИРАНЕ

РЕКРУТИРАНЕ НА 99% ОТ МУСКУЛНИТЕ ВЛАКНА И УВЕЛИЧЕНА МУСКУЛНА ХИПЕРТРОФИЯ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ХРОНИЧНИ МУСКУЛНИ БОЛКИ БЕЗ ХИМИЧЕСКИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МУСКУЛНА СИЛА И ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПО ВРЕМЕ НА КОНТУЗИИ И СПРЕНИ ТРЕНИРОВКИ

В цял свят атлети - шампиони използват професионалните мускулни електростимулатори, за да получат конкурентни предимства в тренировките, възстановяването и рехабилитацията от травми. Мускулната електростимулация е допълващ тренировъчен метод ( не замества волевите функционални тренировки), който помага на атлетите да достигнат и надминат целите си чрез повишаване на двигателните качества и кондиция отвъд границите на постижимото единствено с конвенционалните начини на тренировка.
 

Професионалната мускулна електростимулация вече е  достъпна за атлетите, фитнес ентусиастите и домашните потребители и в България.
 

Стимулаторите , които използваме, имат за основа медицинските приложения на мускулната електростимулация и комбинират швейцарско и италианско качество с последните изследвания в спортната медицина и физиология. Те са подкрепени от солидни клинични проучвания, доказващи тяхната ефективност. 
 

Вградените програми на професионалните мускулни електростимулатори са създадени от спортни физиолози и възпроизвеждат различни режими на работа на мускулите - взривна и максимална сила, силова издръжливост, издръжливост, плиометрия, хипертрофия на мускулите и т.н. без натоварване на нервната система ( нервно-психическа умора) , сърдечно - съдовата и дихателната системи ( кардио умора), ставите и сухожилията , каквото се наблюдава при волевите тренировки. Именно това позволява рекрутирането ( ангажирането) на почти 100% от мускулните влакна, при което мускулите изършват повече работа в съответния режим ( например взривна сила ) и това позволява подобряване на двигателните качества без риск от претрениране, преумора или контузии. 


При подходящо редуване с конвенционалните волеви тренировки нервно-мускулната електростимулация може да :

Увеличи с 14% вертикалния отскок при волейболисти и други спортисти
Увеличи с 15-20% максималната сила при професионални атлети ( и с повече при любители)
Увеличи 4 пъти по-бързо кръвоснабдяването на мускулите за много по-бързо отделяне на млечната киселина ( лактата) след тренировки
Съкрати значително времето за възстановяване в аеробните спортове - маратон, триатлон, колоездене и т.н.
Научете повече за приложенията на мускулната електростимулация в тренировките, възстановяването и рехабилитацията от травми
  

    
 

 

ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА ФИТНЕС НИВОТО ЗА ПРАВИЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТРЕНИРОВКИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

 

Мнозинството от атлетите не оценяват простата истина, че нивото на физическа подготовка и кондиция не се покачва по време на тренировка; вместо това те се увеличават по време на възстановяването след упражнения. Поради тази причина повечето атлети винаги поставят ударението върху увеличаване на времето и интензивността на тренировките, за да дадат на тялото най-голям стимул за адаптация. Това работи само, ако организмът е успял да се адаптира и възстанови от натоварването преди следващата тренировка. Както от достатъчно време за възстановяване, тялото изисква грижи и по други начини, за да се възстанови напълно – фактори като качествения сън, пълноценното хранене и отсъствието на стрес играят много важна роля в процесите на възстановяване.


► Анализът на вариабилността на сърдечния ритъм ( или вариабилността на сърдечната честота – ВСЧ) е научно валидиран метод, проектиран да оценява информация относно здравето и фитнес състоянието на база събиране на физиологични данни чрез пулс сензор, измерващ времевите интервали между пулс вълните на кръвообръщението, генерирани при всеки удар на сърцето. Здраво, добре отпочинало тяло в добра физическа кондиция има по-голяма вариабилност на сърдечния ритъм от болно или изтощено тяло, в недобра физическа форма или в състояние на претренираност. В момента на нашия естествен край и смърт вариабилността на сърдчения ритъм е най-малка.


► Анализът на ВСЧ идентифицира нивото на общата биологична енергия на автономната нервна система ( А.Н.С.) и измерва баланса между двата дяла на А.Н.С. – симпатикус и парасимпатикус. А.Н.С.( позната още и като вегетативна нервна система - В.Н.С.)  е част от нервната система, която по неволеви ( несъзнателен ) път контролира вътрешните органи и секрецията на хормони от жлезите в тялото и поради това „знае“ за наличието на каквито и да са проблеми в тях, както и доколко органите са възстановени или натоварени след психо-физически натоварвания. А.Н.С. адаптира функцията на сърдечно-съдовата система, дишането и храносмилането към моментните нужди на организма.
 

А.Н.С. чрез двата си дяла симпатикус и парасимпатикус действа като педалите за газ и спирачка и съответно активира или успокоява функциите на всички вътрешни органи. Анализът на ВСЧ е елегантен метод за измерване и оценка на важния баланс между двата дяла на автономната нервна система - симпатикус ( активиращият дял , управляващ телесни процеси на „борба или бягство“ – задейства се и при тренировки) и парасимпатикус ( успокояващият дял, управляващ телесните процеси за възстановяване, почивка и храносмилане ).


Редовното измерване и проследяването на тенденциите в общата биологична енергия на А.Н.С. и баланса между двата и дяла ще помогне на атлетите за :

1) Идентифициране и сигнализиране в ранна фаза за навлизане в зона на изтощение или болест, за да се предотврати състояние на претрениране
2) Да се подобрят спортните резултати без риск от претрениране и свързаните с него контузии или снижаване на имунитета и болести
3) Обективно измерване на реакцията на тялото към всяко упражнение и оптимизиране на тренировъчния процес и натоварване
4) Определяне на специфичното за всеки атлет време за възстановяване между отделните серии на упражнението на база измерване на реакцията на тялото към леко аеробно натоварване.
5) Аргументирано решение кога и колко тежко да се тренира, измервайки промените в общата биологична енергия в автономната нервна система
6) Да се радват на дните за почивка от тренировки или на дните с редуцирано натоварване без чувство за вина
7) Идентифициране и организиране на дейностите, които най-добре ги възстановяват след физическо натоварване.
8) Да сравняват фитнес нивото си със здрави хора от същия пол и възраст или професионални олимпийски атлети
9) Идентифициране и обективна оценка на упражненията и методите, които водят до прогрес в тренировките

Приложение на анализа на ВСЧ в стрес - тест с изометрично и велоергометрично натоварване при лица с предразположеност към психосоматични заболявания и при физически тренирани индивиди

 

НЕВРОТЕХНОЛОГИИ ЗА ПО-БЪРЗО И ПЪЛНОЦЕННО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Мускулна Електростимулация за Възстановяване в Спорта


Както беше споменато в горната секция нивото на физическа подготовка и кондиция не се покачва по време на тренировка, а по време на възстановяването след упражнения и по-точно във фазата на суперкомпенсация. Възстановяването е процес, протичащ като реакция на умората, насочена към възвръщане на хомеостазиса (равновесието) и работоспособността на трениращия. Възстановяването протича в следните фази :

- намаляване на работоспособността;
- възстановяване на работоспособността;
- суперкомпенсация;
- стабилизация

Основно внимание заслужава фазата на суперкомпенсация. Колкото е по-голяма квалификацията и по-добра подготовката на спортиста, толкова по-дълбока следва да бъде умората в резултат от тренировката. За добре подготвения спортист само пределните натоварвания водят до изразителни резултати във фазата на суперкомпенсацията. От това можем да направим извода колко важно е пълноценното възстановяване за прогреса в тренировките.


Развитието на умората зависи от специфичното за всеки спорт взаимодействие между нервните центрове в мозъка и периферния мускулен апарат. В зависимост от вида спорт доминира преимуществено физическа ( умора на сърдечно-съдовата , дихателната система,ставите, сухожилията и мускулите и т.н.), умствена ( умора на нервната система) , емоционална или сензорна умора.Мускулната умора ( дефинирана като намаление на максималната сила на мускулната контракция ) по време на физически усилия е породена частично от неврологичен компонент ( умора на нервната система) и частично от периферния компонент ( умора на мускулите). Съвсем общо ориентировъчно рапределение за помощна употреба приема, че делът на умората на нервната система е 40% от общата умора , а умората на мускулите ( периферният компонент) е 60% от общата умора.
 

За по-бързо и качествено възстановяване в процеса на тренировка ние използваме високотехнологични инструменти и методи за :
 

Нервно-психично, невро-мускулно и ендокринно-метаболитно възстановяване с физиотерапевтичен и нервно - психологичен принцип на въздействие за общо или специфично приложение.
 

Атлетите могат да спечелят значително от приложението на тези методи и прибори във възстановяването си :

Насърчаване на дълбока психо-физическа релаксация и редуциране на нервната умора само след 5-8 минути
Бързо успокояване и дистанциране от чувства на предстартова тревожност
Забавяне на сърдечния и дихателния ритъм, редуциране на мускулното напрежение
Подобряване на качеството на съня
Редуциране в нивата на стрес хормоните - адреналин и кортизол
Натурално насърчаване на производството на мозъчни невротрансмитери - серотонин, ендорфини, допамин, които
влияят силно върху циклите на бодърстване - сън , възприятието за болка , доброто настроение и синтеза на хормонa на растежа
Подобряване и увеличаване с до 30% на кръвоснабдяването на мозъчната кора
Увеличаване до 4 пъти на кръвоснабдяването на мускулите за по-бързо отделяне на лактата
Напълно възстановени мускули на следващия ден при аеробни спортове - триатлон, колоездене, маратон и т.н.
 

Прегледайте подробна информация относно сесия за дълбока психо-физическа релаксация и редуциране на нервно-психичната умора в атлетите
 

Сесия за редуциране на психичното напрежение и насърчаване естественото производство на възстановителни хормони и невротрансмитери
 

Подробна информация относно сесиите за мускулна релаксация и възстановяване на мускулите след физически натоварвания

Подробно описание на сесия с вибро-акустичен масаж за психо-физическо възстановяване и терапия

 

ТРЕНИНГ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МОЗЪК - МУСКУЛИ- СЕНЗОРИ ЗА УВЕЛИЧЕНА КООРДИНАЦИЯ, СИЛА, ОБХВАТ НА ДВИЖЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ХРОНИЧНИ МУСКУЛНИ БОЛКИ

БОДИФИЙДБЕК►  Соматичните упражнения с усилена сензорна обратна връзка са най-дълбокото нервно-мускулно ниво на фитнес, което може да достигнете. Соматичните упражнения са отлично допълнение към който и да е тренировъчен режим или спорт, защото те фундаментално подобряват вътрешното осъзнаване на и контрола върху собственото тяло. Крайният резулат от соматичния тренинг може да бъде атлет с обхват на движение и ниво на координация, които той/тя никога не е имал/а или предполагал/а , че може да има.

Соматичните движения събуждат мозъка и фино пренастройват връзката му с мускулите. Неспособността да се почувства какво се случва в собственото тяло пречи на свободното и ефективно движение. Ако мозъкът ви не е в пълен контрол на мускулите ви, тогава се напрягате и работите прекалено трудно с тялото. Използвате мускули, от които нямате нужда. Това не е истински „фитнес“ ( в английския език думата означава физическа годност или способност). Истинският фитнес е когато вашите мозък, мускули и телесно осъзнаване са „в съгласие“ един с друг и работят в синхрон.

Соматичният тренинг фино настройва и калибрира сетивно-двигателната система, подобрява проприорецепцията и така вие ставате телесно осъзнати. Проприорецепторите, представляват сетивни влакна в края на периферната нервна система. Проприорецепторите осигуряват възприемането на положението и движението на тялото в пространството и са разположени в съединителните тъкани, мускули, сухожилия, ставни връзки и фасции. От друга страна стречингът или разтягането способства за това да се движите с болка и поради това ви прави по-малко осъзнати по отношение на собственото ви тяло. Изпълнението на соматичните движения е всичко, от което се нуждаете , за да загреете преди вашия спорт или да се подготвите за деня си.

Никога не тренирайте движения, които не може да почувствате.

В спорта „двигателната памет“ ( понякога наричана „мускулна памет“) се счита за основата на устойчивото и високо ниво на изпълнение. Тя има отношение към заучените физически движения – всичко от ходене, търкаляне, пълзене, бягане – до елитните атлетични движения. Есенцията на двигателната памет е способността на мозъка да усеща и чувства дадено движение и след това да координира мускулите за изпълнение на това движение волево и с ниво на прецизност, достатъчно да посрещне изискванията на ситуацията.

Когато мускулите станат обичайно свити ( в постоянна дори и лека контракция) поради инцидент, контузии, претрениране, неправилно трениране, стрес или често повтарящи се пози и задачи, тогава мозъкът вече не усеща нивото им на напрежение , нито ги контролира волево. Движението става неефективно и по-малко координирано. Това състояние се нарича сензо-моторна амнезия. Когато тренирате мускули, които не усещате или не можете да контролирате, вие обикновено може да ги контузите, „не се чувствате във форма“ , дните ви за сериозна тренировка или състезания могат да се намалят. Не се отчайвайте – това състояние е бързо обратимо, ако знаете какво да правите, на какво да обръщате внимание и как да го направите.

Соматичните упражнения са коригиращи движения, които ви подготвят да се движите по-добре. Соматичните упражнения ще подобрят сензомоторната ви система, ще обучат мозъка ви да пренастрои дължината на мускулите и да възстанови оптималните функции на мускулите, както и да елеминира състоянието на сензо-моторна амнезия. Соматичните упражнения са отлично допълнение към всяка дисциплина – от йога, пилатес и спортни танци до тренировка с пудовки, вдигане на тежести, бягане, борба, бокс, тай дзи цюан, колоездене, плуване, ходене и всякакъв друг тип двигателни активности.

Соматичните упражнения ще ви върнат обратно в тялото ви , ще ви върнат контрола и способността да се удължавате, сгъвате, усуквате и завъртате без ограничение и ще ви подготвят да се движите свободно, така че да можете да правите повече от това, което искате да правите. Соматичните упражнения са това, което трябва да правите преди тренировка. Използвани след натоварване соматичните упражнения допринасят за по-бързото отпускане и възстановяване на мускулите. Въпреки че възстановяването е често пренебрегван процес в спорта ( особено от любителите) , факт е , че прогресът и подобренията в силата, издръжливостта и други физически качества се случват не по време на тренировката, а във възстановителната фаза.