АПАРАТУРА ЗА НЕВРО-РЕЛАКСАЦИЯ И НЕВРО-РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

 

НЕВРО-РЕЛАКС АПАРАТИ С А.В.У. 

БИОФИЙДБЕК АПАРАТУРА

 

 ЗА ПСИХО-СОМАТИЧЕН ТРЕНИНГ

Апаратура за психическа и мозъчна релаксацияАпаратура за биофийдбек и неврофийдбек
  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЛИ ЛИЧНА УПОТРЕБА 
от 588 лв. до 1270 лв. 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
от 295 лв. до 2500 лв. 

  
  

АПАРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОСЪН

tDCS - TEC НЕВРО-СТИМУЛАТОРИ

 

 НЕВРО-РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТОНИЗИРАНЕ

Апарати за електросън и краниална ел.стимулацияТЕС и tDCS Мозъчни стимулатори
  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЛИ ЛИЧНА УПОТРЕБА
от 1150 лв.  до 1270 лв. 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЛИ ЛИЧНА УПОТРЕБА
от 432 лв. до 1450 лв.

  
  

УРЕДИ ЗА ДИХАТЕЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

АПАРАТУРА ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ

  
Апарати и уреди за дихателна физиотерапияапаратура за физиотерапия и третиране на болката
  

ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА
от 65 лв. до 295 лв.  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ЛИЧНА УПОТРЕБА
от 450 лв. до 8850 лв. 

  
  

ОТЗИВИ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ НА АПАРАТУРАТА

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЛОГОПЕДИ, ПСИХОТЕРАПЕВТИ И ЛЕКАРИ 

  

 

 


Отзиви по приложения

Обучение по биофийдбек и мозъчна стимулация 
  

БЪРЗ СПРАВОЧНИК

АПАРАТУРАТА ПОМАГА
НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ.
НАУЧЕТЕ СЕ КАК ДА Я ПРИЛАГАТЕ