Количка

Количката е празна.

VERIM LAB - био-психо-физична лаборатория за STEM център и обучение по природни науки в СТЕМ-кабинет

Описание

VERIM LAB е комплект от сензор, апарат и игрови софтуер, които незабавно визуализират промените във възбудата на нервната система на ученика чрез постоянно измерване на електрическото съпротивление на кожата му. С помощта на лабораторията VERIM LAB преподавателят и учениците могат да изследват и онагледяват връзките между явления във физиката (закон на Ом и електрическо съпротивление на кожата на ученика), биологията (как функционира вегетативната нервна система на човека при психо-емоционална възбуда и покой), психологията (как се отразяват стрес - реакциите и концентрацията на вниманието на ученика върху електрическото съпротивление на кожата му) и математиката (права и обратна пропорционалност при функции, проценти). Ученикът „управлява“ игрите в софтуера не с мишката, а единствено като регулира своето психо-емоционално състояние, нивото си на стрес, нервната възбуда и концентрацията на вниманието. Био-психо-физичната лаборатория VERIM LAB позволява на преподавателя да прилага истински интердисциплинарен подход в преподаването на основни уроци от физиката, биологията, математиката и психологията. Учениците са активно въвлечени в изследването и осмислянето на междупредметните връзки между биологията, физиката и математиката с учене чрез преживяване и експериментиране. С VERIM LAB абстрактните и невидими с просто око природни процеси и научни закони се визуализират в привлекателна за учениците игрова форма. За преподавателя VERIM LAB е лесен за употреба инструмент, който му помага да създава атрактивни СТЕМ уроци без да губи ценно време и нерви в овладяването на сложни технически детайли. Основният начин на работа с лабораторията се овладява бързо и еднократно. Впоследствие преподавателят го прилага многократно в процеса на създаване на множество проектно-базирани СТЕМ уроци. Примерни теми на СТЕМ - уроците, които могат да се реализират с VERIM LAB,  са "Функциониране на нервната система при човека", "Закон на Ом във физиката, биологията и техниката",  "Детектор на лъжата", "Стрес - тест", "Медицинска техника за диагностика", "Апаратура за невро-рехабилитация", "Стресогенни заболявания при човека", "Права и обратна пропорционалност. Проценти" и други. Като допълнителни опции към VERIM LAB се предлагат обучение за учителите за работа със системата и инструкции за подготовка на примерни уроци с нея. Кликнете тук , за да разгледате подробното описание на продукта. За поръчки по телефон и въпроси: 0885 / 090 772. 

  • Код: 123
  • Производител: Verim
  • Тегло: 0.000 кг

Купи

Цена: 3,480.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания

КАК СЕ ПРИЛАГА VERIM LAB В СТЕМ-ОБУЧЕНИЕТО И КАК РАБОТИ ? 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда► Чрез сензора апаратът измерва промените в електрическото съпротивление и електрическата проводимост на кожата на пръстите на ученика (физика и кибер-физични системи). Изпотяването на кожата и нейната електрическа проводимост са биологични параметри, които надеждно отразяват промените във възбудата на нервната система и стрес-реакциите (психология). Промените във възбудата на нервната система незабавно се онагледяват от софтуера пред ученика под формата на движения на обекти в компютърни игри и анимации. Амплитудата и скоростта на движенията на обектите в игрите са пропорционални на промените във възбудата на нервната система (математика). По този начин ученикът "управлява" игрите не с мишката, а единствено като регулира своето психо-емоционално състояние, нивото си на стрес и концентрацията на вниманието.
 

Био-психо-физичната лаборатория VERIM LAB позволява на преподавателя да прилага истински интердисциплинарен СТЕМ подход в преподаването на основни уроци от физиката, биологията, математиката и психологията. VERIM LAB дава възможност на преподавателя да онагледи абстрактни за учениците понятия по един атрактивен и забавен за децата начин. Осигуряваната от софтуера незабавна звукова и визуална обратна връзка за промените в психо-емоционалното състояние на ученика го мотивират да участва активно в провеждането на истински био-психо-физичен експеримент. Останалите ученици също са включени активно в работата с лабораторията - подаването на реплики, закачки и вербални провокации от тях към ученика, който използва сензора, незабавно променят неговото психо-емоционално състояние. Това веднага се регистрира и онагледява в игрите. По този начин преподавателят, изследвания ученик и останалите ученици формират една обща система и екип, чиито вербални взаимодействия се онагледяват от софтуера. 
 

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА АПАРАТУРАТА И СОФТУЕРА НА БИО-ПСИХО-ФИЗИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ VERIM LAB В ЧАСА ПО СТЕМ - ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM средаЛабораторията Verim-Lab е лесна за употреба и обичайно след инсталиране на софтуера работата ви ще протича в следната последователност: 

1. Поставяте сензора за измерване на електрическата проводимост на кожата върху средния пръст и показалеца на ученика

2. Свързвате кабела на сензора към апарата

3. Свързвате USB-кабела на апарата към компютъра

4. Отваряте софтуера за провеждане на изследвания и измервания или софтуера за провеждане на игрови експерименти 

5. Избирате си игрови сценарий (вижте примерите по-долу), настройвате трудността и чувствителността на играта, след което я стартирате.  
 

ПРИМЕРНИ ТЕМИ. ЕКСПЕРИМЕНТИ И УРОЦИ, ПРОВЕЖДАНИ С VERIM LAB В СТЕМ-ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда1. (ФИЗИКА и БИОЛОГИЯ) Приложения на закона на Ом във физиката, биологията и техниката. Връзка между тока, напрежението и съпротивлението. Verim Lab ви помага да онагледите незабавно в реално време промените в електрическото съпротивление на кожата на ученика, което се променя в зависимост от психо-емоционалната му възбуда и активацията на вегетативната му нервна система. Ученикът ще придобие представа за закона на Ом и неговите приложения чрез личното си преживяване и това как той лично участва в този закон чрез промяната на електрическото съпротивление на кожата си. Учителят ще има възможност да онагледи по атрактивен начин абстрактни за учениците понятия и процеси от физиката и биологията. Всички ученици участват в реално време в провеждането на био-психо-физичен експеримент и изследване. 
 

2. (БИОЛОГИЯ и ФИЗИКА) Функциониране на вегетативната нервна система на човека. Функции на двата дяла на вегетативната нервна система. Потоотделяне и стрес. Стресогенно обусловени заболявания при човека. Функциониране на нервната система при стрес и покой. Учителят използва елетрическата проводимост на кожата като био-физичен параметър, с който може да демонстрира в реално време функционирането на вегетативната нервна система. 
 

3. (ФИЗИКА и МАТЕМАТИКА) Права и обратна пропорционалност. Проценти. 
Измененията в електрическото съпротивление и електрическата проводимост на кожата на ученика се онагледяват графично и числово в абсолютни и относителни стойности (процентното им изменение спрямо стойността им в началото на измерването). Когато възбудата на нервната система се увеличава, кожното ел. съпротивление намалява, а електрическата проводимост расте. 

4. (БИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ и ТЕХНИКА) Детектор на лъжата. Провеждане на изследване за разкриване на физиологичните реакции на лъжата. Апаратура за провеждане на психо-физиологични изследвания. Учителят и учениците могат да проведат експеримент, наподобяващ криминалните полифизиографски изследвания. Урокът провокира учениците да участват активно в експеримента и да вникнат по-дълбоко в био-физичните и психологически принципи, които се използват в полиграфските изследвания. 

5. (БИОЛОГИЯ и ПСИХОЛОГИЯ) Стрес-тест. Провеждане на био-психо-физичен експеримент за разкриване на стереотипа на отреагиране на стрес на учениците. Урокът запознава в подробности учениците със стрес - реакциите и тяхното влияние върху здравословното състояние на човека. Дискутират се здравословни и нездравословните модели на отреагиране на стресори. Урокът може да се използва като основа за представяне на най-важните принципи на здравословния начин на живот. 

6. (БИОЛОГИЯ и ПСИХОЛОГИЯ) Развитие на умения за управление и разрешаване на конфликти. Емоционална интелигентност. Определени игрови сценарии на софтуера Verim могат да се използват за развитие на умения за себерефлексия, самоопознаване или опознаване на реакциите на стрес на съучениците. В комбинация с ролеви игри тези сценарии могат да се използват от учителя и учениците за развитие на умения за разрешаване на конфликти. 

7. (БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА И КИБЕР-ФИЗИЧНИ СИСТЕМИ) Изследване на вътрешната среда на организма със сензори. Медицинска техника. Мониторинг на виталните показатели на пациентите в болниците с пациентни монитори. Био-психо-физичната лаборатория Verim Lab с нейния апарат, сензор и софтуер може да се използва като пример за онагледяване работата на медицинска апаратура за провеждане на функционални тестове и изследвания. В достъпна за учениците форма те биват запознавани с работата на медицинските апарати за диагностика. 


8. (БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА И КИБЕР-ФИЗИЧНИ СИСТЕМИ) Биофийдбек-асистирана невро-рехабилитация. Био-психо-физичната лаборатория Verim Lab може да се използва и като инструмент за тренировка на нивото на активация на нервната система на ученика чрез подаване на незабавна обратна връзка (биофийдбек) за промените във възбудата на нервната система. Урокът запознава учениците с едно от най - новите направления в рехабилитацията на пациенти с неврологични и ментални разстройства, при което Verim Lab служи като връзка между мозъка и компютъра (системи от типа " BCI - brain - computer - interface "). BCI системите дават възможност за директна комуникация между електрическата активност на мозъка и външно устройство, най-често компютър или роботизиран крайник. BCI често са насочени към изследване, подпомагане или възстановяване на човешките когнитивни или сензорно-моторни функции. 
 

КАК VERIM LAB ПОМАГА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧЕНИЦИТЕ В STEM - ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Био-психо-физичната лаборатория VERIM LAB позволява на преподавателя : 

►да прилага истински интердисциплинарен СТЕМ подход, който демонстрира връзките между физиката, биологията, психологията, техниката и медицината

►да онагледява абстрактни за учениците понятия и процеси по един атрактивен и забавен за децата начин

►лесно да мотивира учениците да участват активно в урока

 

Био-психо-физичната лаборатория VERIM LAB мотивира учениците : 

►да учат чрез личен опит, критично мислене и провеждане на био-психо-физични експерименти

►да участват активно в учебния процес чрез игрови подход и практическо изследване на темите от урока 

►да получават незабавна обратна връзка от софтуера за потвърждение или отхвърляне на своите хипотези относно изучаваните био-физични процеси

 

ИГРОВИ СЦЕНАРИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СОФТУЕРА НА БИО-ПСИХО-ФИЗИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ VERIM LAB 


Софтуерът на лабораторията Verim Lab разполага с общо 14 игрови сценария (игри) , всеки от които има по няколко нива или варианта на трудност. В допълнение системата има отделен софтуерен модул за провеждане на измервания и изследвания в графично-числов формат, както и база от данни за запаметяване на резултатите от игровите експерименти и изследвания. По-долу са показани възможностите на някои от игровите сценарии и модула за провеждане на измервания и изследвания. Всички игрови сценарии могат да се използват като практически инструмент за учене чрез преживяване и експериментиране. Преподавателят използва игровите сценарии като основен елемент за демонстрация и експериментиране в гореизброените уроци. 


Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

1. СОФТУЕР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГРАФИЧНО-ЧИСЛОВ ФОРМАТ

Този софтуерен модул онагледява графично и числово промените в реално време в електрическата проводимост на кожата в микро-сименси и електрическото съпротивление на кожата в кило-оми. Преподавателят или учениците имат възможност да поставят маркери - цветни точки върху графиката, с което обозначават момента от времето на извършване на различни дейности от изследвания ученик. С помощта на маркерите може да се установи промяната в електрическото съпротивление и възбудата на нервната система, настъпили като резултат от извършване на съответната дейност. Резултатите могат да бъдат запаметени за всяко отделно изследване и също така данните могат да бъдат експортирани в ексел за последваща обработка. Модулът се използва за провеждане на стрес-тест, в урока за детектор на лъжата, в урока за демонстриране на приложенията на закона на Ом, в урока за демонстриране на работата на медицинска техника за диагностика, в урока по биология за демонстриране на функционирането на нервната система. 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда
 

 

2. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "БАЛАНС" 

Топката се отклонява надясно от центъра при увеличаване на електрическата проводимост на кожата и при нарастване на нервната възбуда на ученика. Топката се отклонява наляво от центъра при намаляване на електрическата проводимост и спадане на нервната възбуда на ученика. Целта на играта е топката да се поддържа в средата на пейката чрез поддържане на спокойна концентрация на вниманието от ученика. При полагане на прекомерно голямо усилие за контрол на топката (стрес) или при липса на каквото и да е усилие и концентрация (апатия, липса на интерес) топката се търкулва извън пейката и играта спира. Топката е особено чувствителна както към промените във възбудата на нервната система на ученика, така и към реакциите му спрямо вербалните провокации от неговите съученици. 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда 


3. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "НАСЕКОМИ" 

С поставяне на курсора върху мравката и кликване с мишката върху нея ученикът превръща мравката в калинка. Но всички мравки се движат и тяхната скорост зависи от възбудата на нервната система на ученика - колкото е по-напрегнат ученика, толкова по-висока е електрическата проводимост на кожата му и толкова по-бързо се движат мравките. За да успее да превърне всички мравки в калинки ученикът трябва да поддържа спокойна концентрация на вниманието. Скоростта на движение на мравките е особено чувствителна както към промените във възбудата на нервната система на ученика, така и към реакциите му спрямо вербалните провокации от неговите съученици. 

Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

4. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "АСАНСЬОР" 

На екрана се визуализира небостъргач с външен асансьор. Движението на асансьора се управлява от промените във възбудата на нервната система на ученика и електрическата проводимост на кожата му. При нарастването им асансьорът се изкачва, а при намаляването им - асансьорът се спуска. Целта на играта е с промяна на психо-емоционалното си състояние и електрическата проводимост на кожата ученикът да придвижи асансьора до предварително определения етаж. За да успее в играта  ученикът трябва да успява да променя нивото си на възбуда чрез промяна на състоянието си от активация към релаксация и обратно. Движението на асансьора е особено чувствително както към промените във възбудата на нервната система на ученика, така и към реакциите му спрямо вербалните провокации от неговите съученици. 

 Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

 

5. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "ОПОЗНАЙ СЕ"

На екрана от ляво надясно се визуализира движеща се бяла хоризонтална линия. С показалеца в дясната част на екрана ученикът може да променя височината на линията като така описва кривата на промяна на възбудата на собствената си нервна система и промяната на електрическата проводимост на кожата. На края на играта софтуерът изчислява процента съответствие между реалната крива на промяна на възбудата на нервната система и кривата, която е нарисувал ученика. Колкото повече си приличат двете криви, толкова по-добре се познава ученика. Също така на края на играта се визуализират и двете криви. Играта може да се играе и по двойки ученици. 

 
 

 

6. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ "СЪСТЕЗАНИЕТО НА ДЕЛФИНИТЕ" 

Този игрови сценарий е предназначен за едновременна групова игра с няколко ученика като изисква всеки ученик, който играе да има собствен апарат, сензор и компютър. Не екрана се виждат толкова делфини, колкото е броят на играещите ученици. Всеки ученик вижда своя делфин като по-различен от тези на останалите ученици. Скоростта на движение на делфините от ляво надясно зависи от промяната на възбудата на нервната система на ученика. Колкото е по-напрегнат ученика, толкова по-бавно се движи неговия делфин напред и обратно - колкото е по-спокоен, толкова по-бързо се движи напред неговия делфин. Печели този ученик, чийто делфин първи стигне до дясната част на екрана. Този игрови сценарий е особено подходящ за комбиниране с ролеви игри по усвояване на умения за разрешаване на конфликти.  

 Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда
 

 

7. ФИНАЛЕН ЕКРАН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Всички игрови сценарии, както и софтуерът за провеждане на измервания и изследвания разполагат и с функцията - финален екран. След приключване на играта или изследването/измерването се визуализира кривата на промяна на електрическата проводимост на кожата, началната, средната и максималната стойности на проводимостта в микросименси и процентните й изменения спрямо началната й стойност. С цветни точки върху кривата чрез натискане на функционалните клавиши на компютъра се маркират моментите от времето на подаване на определени стимули (например вербални провокации от съучениците). С помощта на тази функция преподавателят или учениците могат да оценяват въздействието на каквито и да са стимули/дейности върху възбудата на нервната система.


Verim Lab - био-психо-физична лаборатория за СТЕМ център и обучение по природни науки в STEM среда

 

8. БАЗА ДАННИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите от играта на всеки ученик се съхраняват в персонална база данни. Така може да се оценява прогреса в психо-физичния тренинг със системата. В базата данни се записва максималната и минималната възбуда на нервната система по време на всяка игра, средната стойност на ел.съпротивлението на кожата на ученика в килооми и средната стойност на възбудата на нервната система за времето на цялата игра. 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ - ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА И ЗА ПОДГОТОВКА НА УРОЦИ С НЕЯ 

►Като допълнителни опции можем да предложим обучение на учителите за работа със софтуера на VERIM LAB, както и обучение, инструкции, предложения и подкрепа за съставяне на примерни СТЕМ - уроци с VERIM LAB. Имаме повече от 10-годишен опит в обучението на психолози и специални педагози в употребата на Verim Lab. С нашата помощ учителят не е оставен сам да разучава работата със системата и бързо без загуба на време овладява основния начин на работа със софтуера. Впоследствие учителят го прилага във всеки един урок, независимо от избраната тема. 
 

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

► Апарат за измерване на електрическата проводимост на кожата
► Сензор за измерване на кожно-галваничната реакция
► Софтуер за графично и числово онагледяване на промените в електрическото съпротивление на кожата
► Софтуер за игрови био-психо-физични експерименти с игри, управлявани от промените в ел.съпротивлението на кожата на ученика
►Инструкции за изтегляне и инсталиране на софтуера

КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ: 

► Обучение на учителите за работа със софтуера на VERIM LAB
► Обучение на учителите за съставане на примерни СТЕМ - уроци с VERIM LAB
 

ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМАТА VERIM-LAB

► Предлагаме гаранционно и извънгаранционно обслужване на продукта, както и при необходимост - консултиране при нужда от помощ в процеса на инсталация на софтуера
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА, ВЪРХУ КОЙТО СЕ ИНСТАЛИРА СОФТУЕРА НА VERIM LAB

► Процесор - минимум 2,0 GHz процесор, i5 или по-бърз
► Операционна система Windows 
► Специализирана видеокарта с 512 MB специална видео памет (почти всяка nVidia или AMD карта)
► 2 GB RAM или повече
► 6 GB свободно дисково пространство
► 2 свободни USB порта