Количка

Количката е празна.

MERSIBO Ритмични Игри - игрова биофийдбек система за корекция на функционални говорни, поведенчески и двигателни нарушения при деца и възрастни с неврологични разстройства

Описание

Биофийдбек системата "МЕРСИБО-Ритъм" е предназначена за провеждане на диагностика, игрови занятия и коригиращи упражнения за развитие на невро-мускулната координация и възприятието за ритъм при деца и възрастни с говорни, поведенчески, двигателни, сензорни, когнитивни и определени неврологични функционални нарушения като: заекване, ранен детски аутизъм, изоставане в детското развитие, проблеми в сензорната интеграция, нарушена координация на движенията, нарушения в сензорната обработка, дислексия, ХАДВ, ДЦП, възрастни с Паркинсон или възстановяващи се след инсулт и мозъчни травми. Работата с Мерсибо-Ритъм подобрява когнитивните функции, вниманието, паметта, говора, самоконтрола, двигателните и сензорните умения. Мерсибо-РИТЪМ може да се използва самостоятелно или като част от комплексни методики за невро-рехабилитация на горните състояния. Работата със системата е лесна и мотивираща: с ритмично натискане на сензорни бутони или клавиатурата на компютъра детето или възрастният управлява компютърна игра, която незабавно визуализира и озвучава създадения ритъм. Игрите в системата са проектирани да подпомагат осъзнаването на ритмични стимули и по-точното възпроизвеждане и следване на ритъм (развиват умението за синхронизация с ритъма и по-добра невро-мускулна координация и самоконтрол). Прилагането на Мерсибо-РИТЪМ не изисква добри компютърни умения или специално обучение освен запознаване с целите и приложенията на всяка игра в системата. Мерсибо-РИТЪМ е полезен инструмент за логопеди, дефектолози, ресурсни учители, психолози, училищни психолози, невропсихолози, физиотерапевти, кинезитерапевти и други специалисти от областта на рехабилитацията. Можете да работите с едно или две деца едновременно. За да използвате системата ще ви е необходим компютър или лаптоп с Windows 8 или 10 и тонколконки или слушалки. За Подробно описание кликнете тук  ЗА ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОН: 0885 090 772

  • Код: 111
  • Производител:
  • Тегло: 0.000 кг

Купи

Цена: 1,470.00лв.
Брой:
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания


► Към настоящия момент Мерсибо-РИТЪМ е едната от само две биофийдбек системи в световен мащаб, предназначени да развиват и коригират усета за ритъм (другата е Interactive Metronome - USA). Мерсибо-РИТЪМ e създадена от авторски колектив от руски специалисти - логопеди, дефектолози, специални педагози, психолози и софтуерни специалисти. Развойният екип постоянно работи върху усъвъшенстването на системата като в бъдеще се предвиждат добявянето на нови игри, създаването на безжични сензори и т.н. Мерсибо-РИТЪМ може свободно да се използва от български специалисти - в игрите няма текстови инструкции на руски език, а гласът на диктора (на руски) при желание може да се изключва. Интерфейсът на програмата е интуитивен и много лесен за работа - не изисква специализирано обучение.  
 

КАК РАБОТИ МЕРСИБО РИТМ – ИГРОВИ ПОДХОД С НЕЗАБАВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

► Системата се състои от 2 сензорни бутона, електронен блок и игрови софтуер за визуализация и озвучаване на създадения от детето ритъм. Сензорните бутони и електронния блок се свързват към компютъра ви чрез USB-кабел. Софтуера се инсталира от приложената към комплекта флаш-памет. С ритмично натискане на сензорните бутони или клавиатурата на компютъра детето или възрастният управлява компютърна игра, която незабавно визуализира и озвучава създадения ритъм. Игрите в системата са проектирани да подпомагат осъзнаването на ритмични стимули и по-точното възпроизвеждане и следване на ритъм (развиване на умение за синхронизация с ритъма).
 

► Системата използва биологична обратна връзка (биофийдбек) с ритмични сигнали: детето вижда или чува сигнал в играта и натиска бутона. Програмата получава сигнал от бутона за реакцията на детето, която се визуализира чрез определено действие в играта – детето вижда незабавно резултата от своето действие в играта – чува или вижда промени в играта като резултат от своето действие (поведение). Желаните ("правилните") действия на детето незабавно се награждават с прогрес в играта. Тази незабавна обратна връзка помага на детето да осъзнае действията си и по-добре да ги контролира, а специалистът може веднага да оцени и проконтролира изпълнението на упражненията.
 


 

ВЛИЯНИЕ НА ЧУВСТВОТО ЗА РИТЪМ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

► В основата на възприятието за ритъм стоят сензорните връзки между нервната система, сетивата и двигателната система. Те влияят върху развитието на говора, процесите на възприемане и познаване на околния свят, двигателната сфера и емоционалните реакции. Развивайки възприятието за ритъм, ние едновременно допринасяме за развитието на всички тези области.


НЕВРОНАУЧНО ОБЯСНЕНИЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ РИТМИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Дори и изпълнението на най-елементарните ментални или двигателни действия (да посегнем и вземем чаша с вода) изисква точен усет за време, зрително-моторна или зрително-слухово-моторна координация, сензорна интеграция в най-общ смисъл. Възприятието за време и ритъм е основния свързващ елемент в процеса на сензорната интеграция. Изпълнението на движенията например става за определено време. За да контролира добре и плавно скоростта на изпълняване на движението, мозъкът трябва непрекъснато да "изчислява" и прогнозира колко време ще е необходимо, за да стигне ръката ни до чашата. В основата на усета за време стои възприятието за ритъм.  Нарушеното възприятие за ритъм и време може да е директно свързано с говорни и двигателни нарушения, проблеми в сензорната интеграция, координацията на движенията, концентрацията на вниманието и контрола върху импулсите. 
 

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет - От гледна точка на невронауката се смята, че упражненията с Мерсибо-Ритъм подобряват времето за реакция (способността на мозъка да прави бързa обработка на постъпващата през сетивата информация и бързо да "изчислява" необходимото време за изпълнение на определени действия) и ефективността на вътрешния „мозъчен часовник“ на индивида (мрежите, с които мозъкът създава и измерва времето) и обработката на времева информация.
 

- От своя страна се предполага, че това води до по-ефективна мозъчна свързаност, комуникация и синхронизация между различни мозъчни мрежи и региони. По-конкретно, изследванията, теорията и резултатите от практиката предполагат, че обучението с Мерсибо-Ритъм увеличава ефикасността на париетално-фронталната мозъчна мрежа. Това е мозъчната мрежа, която е най-свързана с общото интелектуално функциониране, работната памет, контролът върху вниманието и висшите функции на нервната система.

 

Ритмичните игрови упражнения с Мерсибо-Ритъм подобряват функционирането на множество мозъчни региони : париетален дял (концентрация на вниманието, контрол на импулсивността) , фронтален дял ( контрол на движенията, сензорна интеграция, разпознаване и възприятия на стимулите, ориентация) , дорзо-латерална префронтална кора ( говор, времева координация и синхронизация, моторно планиране), цингуларна гънка ( модулация на емоциите, времева координация, екзекутивни функции), базални ганглии ( координация на волевите движения, времева координация и синхронизация), малък мозък ( възприятие за позиция на тялото, говор, времева координация).  


- Един от най -важните резултати от упражняването със системата за темпо-ритмичен биофийдбек (но не и единственият резултат) е подобренaта концентрация на вниманието чрез повишаване ефективността на системата за контрол на вниманието (ACS = аttenitional control system). Тази система поддържа информацията, необходима за реализиране на дадено целенасочено поведение, активна в работната памет в присъствието на външни и вътрешни разсейващи стимули (разсейвания от всякакъв характер, „лутане на ума“ , хаотични мисли, вътрешен диалог, несвързан с целенасоченото поведение и т.н.). Подобряването на ефективността на изпълнителните нервни функции, работната памет и концентрацията на вниманието води до по-голяма ефективност на когнитивните функции и подобрява способността за учене в най-общ смисъл.
 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОФИЙДБЕК СИСТЕМАТА МЕРСИБО-РИТЪМ

"Мерсибо - РИТЪМ" е подходяща за общоразвиваща и корекционна работа, както и за комплексна рехабилитация на деца и възрастни с различни функционални нарушения. Може да се използва самостоятелно или като част от комплексни методики за работа с:

 

речевата дейност и говора,
зрително-моторна координация
слуховото възприятие,
концентрацията на внимание,
музикалния слух,
уменията и навиците за четене и писане,
математическите умения,
усещане, ритъм и координацията на движенията,
сензорната интеграция,
поведението, емоционалните реакции и възприемането на околния свят.

Упражненията в системата са проектирани за деца от 4 години нагоре. Системата също така може да се използва и от възрастни. Игрите ще бъдат полезни за деца и възрастни с:

 

говорни нарушения, свързани със темпото на речта, заекване и т.н.,
нарушения от аутистичния спектър (ранен детски аутизъм),
нарушения (изоставане) в детското развитие,
нарушена координация на движенията с различна степен,
проблеми в сензорната интеграция,
нарушения в сензорната обратботка, 
Дислексия,
ХАДВ – синдром на дефицит на внимание с/без хиперактивност,
Детска церебрална парализа,
Двигателни проблеми при пациенти с Паркинсон,
Възстановяване след инсулт и мозъчни травми
 

►Системата ще е полезна на логопеди, дефектолози, ресурсни учители, психолози, училищни психолози, невропсихолози, физиотерапевти, кинезитерапевти и други специалисти от областта на рехабилитацията, както и на музикални специалисти. 

 

РАБОТАТА С МЕРСИБО-РИТЪМ Е ЛЕСНА И НЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ

► Работата със системата е изключително опростена и бърза - след инсталация на софтуера не ви е необходимо никакво специализирано обучение освен да се запознаете от методическото ръководство с целите, задачите и приложенията на конкретната игра, която ще използвате. Работата със системата не изисква някакво специално ниво на компютърна подготовка или опит. 
 

►В системата са обмислени и подробностите, които са важни за специалисти, работещи с деца - приспособяването на трудността на задачата към възможностите на детето, дружелюбните герои и похвалите в края на играта насърчават детето да се старае и да не се страхува от грешки.

►За да използвате МЕРСИБО-РИТЪМ ви е необходим компютър или лаптоп с операционна система Windows-8 или 10, но комплексът може да бъде свързан и с интерактивно оборудване. Не е необходима интернет връзка.

►МЕРСИБО-РИТЪМ няма да събира прах по рафта, дори ако нямате добри компютърни умения.

►Игрите са полезни за всички деца от предучилищна възраст (както и за възрастни), интуитивни са и лесни за използване: дикторът говори инструкции за детето (гласът на диктора е на руски език, но той при желание може да бъде изключен и инструкциите да се подават от специалист на български език). За специалистите има методическо ръководство и подробно описание на целите и задачите на всяка игра. 
 

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усетСензорните бутони на Мерсибо-Ритъм са специално проектирани за работа с деца - големи са и лесно се натискат, движат се плавно и детето може да ги натисне без много усилия. Вместо бутони в софтуера можете да зададете използването на клавиатурата на вашия компютър. Но работата с клавиатурата не е толкова удобна за децата и клавишите й не са толкова издържливи при работа с деца.

Начини на използване на сензорните бутони. След стартиране на програмата ще бъдете подканени да изберете как да използвате бутоните:
(1) Използване само на един бутон
(2) Използване и на двата бутона
(3) Използване на клавиатурата вместо бутоните
Можете да промените избора си по всяко време, без да излизате от програмата. 

Кога да използвате два бутона:
а) За някои игри, които изискват използването и на двете ръце
б) Когато искате да усложните задачата
в) Когато искате да устроите групово или състезателно занятие за две деца: всяко натиска върху своя бутон 

 

ОПИСАНИЕ НА ИГРИТЕ В МЕРСИБО-РИТЪМ

► МЕТРОНОМ - ТРЕНИРА УМЕНИЕ ЗА СЛУШАНЕ И ВИЖДАНЕ НА РИТЪМА И ТОЧНОТО МУ СЛЕДВАНЕ (ЗРИТЕЛНО-МОТОРНА И СЛУХОВА КООРДИНАЦИЯ - СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ) 

Една от основните игри, в които детето се научава да работи с ритъма чрез метроном. Тя развива способността на детето да слуша и „вижда“ ритъма, да "попада" в него и да го следва точно.

На екрана топка лети между две плоскости. Задачата на детето е да натисне бутона, точно когато топката удари плоскостта. При по-ранно или закъсняло натискане на бутона не се регистрира успешен опит. Можете да усложните задачата: помолете детето да повтаря звуци, срички или думи, когато топката се удря в плоскостта. Също така при удряне на топката в плоскостта могат да се извършват по-сложни координирани движения. Настройките позволяват да се задава по-бърз или по-бавен ритъм в зависимост от възможностите на детето да го следва. 

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет
МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет

ПЛЯС-ПЛЯС - ТРЕНИРА УМЕНИЕ ЗА ТОЧНО СЛЕДВАНЕ НА ЗАДАДЕНИЯ РИТЪМ

Това е проста игра за развитие на умение за точно следване на зададения ритъм.

Ритъмът в играта се визуализира чрез действие от обичайния живот на детето - ръкопляскане с двете ръце. Задачата на детето е да натисне бутона, когато двете ръце се допират и пляскат. Успешните пляскания се показват на екрана: всяко точно попадане в ритъма добавя „градус“ към скалата на аплодисментите. В настройките можете да зададете скоростта на пляскане, броя успешни ръкопляскания до достигане на финалната награда и необходимата точност или трудност (до каква степен детето може да не следва точно ритъма, при което пляскането все още се брои за успешно). Повечето игри имат подобни настройки.

 ► РИТМИАДА - ДИАГНОСТИКА НА УСЕТА ЗА РИТЪМ И ТЕМПО

Диагностичен тренажор с визуално подсказване и онагледяване на ритмичния модел. Подходяща игра за диагностициране на чувството за ритъм и такт.

Детето създава ритъм, който се онагледява на екрана под формата на хоризонтални линии. Колкото по-дълга е линията, толкова по-голяма е паузата между натискането на бутоните; колкото е по-къса, толкова по-кратка е паузата. Задачата на детето е да "нарисува" фигура с възможно най-прави (вертикални) странични стени, т.е. да натиска бутона с едно и също темпо.

Можете да зададете и друга задача. Например : линиите да са подредени в пирамида: от по-бавни удари към по-бързи. Или да създаде по-сложен ритмичен модел: два дълги реда - три къси - един дълъг.

Можете да свържете и втория бутон, който да се натиска с другата ръка. Натисканията върху него ще се показват в различен цвят.

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет

 БАСКЕТБОЛ - УМЕНИЯ ЗА СЛЕДВАНЕ НА РИТЪМ ПО ВОДЕЩ ВИЗУАЛЕН СИГНАЛ, ТРЕНИРОВКА НА ЗРИТЕЛНОТО ВНИМАНИЕ И ЗРИТЕЛНО-СЛУХОВО-МОТОРНА КООРДИНАЦИЯ

Играта развива способността на детето да следва точно ритъма по зададен визуален сигнал (тренировка на зрителното внимание и зрително-слухова координация). В играта детето повтаря даден ритъм, тренира визуалното внимание и отработва ритмични движения с визуално подкрепление (подсказване).

Играта визуализира познат процес - игра с топка. Задачата на детето е да помогне на баскетболиста да поддържа топката в подскачащо състояние. За да направи това, детето трябва ритмично да натиска бутона, когато топката е в най-горната точка.

► КЪЛВАЧ - ТРЕНИРА УМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН РИТЪМ И ТОЧНОТО МУ СЛЕДВАНЕ


Играта развива способността на детето да поддържа ритъма на движенията си. Разликата между тази игра и останалите е, че детето определя ритъма само,а програмата се настройва към него и след това следи дали детето успява да следва точно ритъма си.

Тази игра ще ви помогне да проверите дали детето успява да следва ритъма или не. Кълвачът иска да вземе червей и чука с клюн по дърво. Той се адаптира към действията на детето: когато натисне бутона, кълвачът удря дървото. При правилно следване на ритъма кълвачът успява за определен от терапевта брой опити да стигне до червейчето. Играта дава възможност и за включване на визуално подсказване на времето за точно натискане на бутона. 

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет ► КСИЛОФОН - ТРЕНИРОВКА НА СЛУХОВО ВНИМАНИЕ

Играта развива способността на детето да следва чутия ритъм при липса на ритмичен съпровод. По време на играта детето запомня ритъма, възпроизвежда го и тренира слуховото внимание.

Първоначално детето чува ясно ритъма, след това го повтаря с помощта на удари по ксилофона. След това звукът постепенно изчезва и детето възпроизвежда ритъма по памет.

АВТОМОБИЛНО СЪСТЕЗАНИЕ - ТРЕНИРА КООРДИНАЦИЯ НА БРОЕНЕ, РИТЪМ И ДВИЖЕНИЯ

Играта развива способността на детето да синхронизира ритмични движения с броене. По време на играта детето работи с такт, съчетавайки броене и ритъм.

Детето участва в автомобилно състезание с необичаен светофар с 4 светлини: 2 червени, жълта и зелена. Те светват поредно. Колата може да тръгне само, когато светне зелената светлина и детето в този момент трябва да натисне бутона, за да се задвижи колата му. С втория бутон можете да се съревновавате срещу детето или да включите второ дете в играта. 

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет
МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усетПОЩАЛЪОН - РАЗВИВА УМЕНИЕ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧУТ РИТЪМ И СЛУХОВА ПАМЕТ

Играта развива способността на детето да възпроизвежда чутия ритмичен модел. По време на играта детето укрепва работата с ритъма чрез различни ритмични модели, научава се да слуша и възпроизвежда даден ритъм.

Детето вижда куриера, който чука на вратата по оригинален начин. Например: 2 почуквания, пауза, 3-то почукване. Детето трябва самостоятелно да възпроизведе същия ритмичен модел, за да може получателят на писмото да отвори вратата и да го вземе от пощалъона.  

 ► ТВОЯТ РИТЪМ 1 - ДИАГНОСТИКА НА ВЪЗПРИЯТИЕТО ЗА РИТЪМ И СЛЕДВАНЕ НА РИТЪМ. 

Диагностична игра, в която детето трябва да следва определен ритъм. Играта ще ви помогне да диагностицирате възприятието на детето за ритъм, да го запознаете с понятието за ритъм и да упражнявате умението за точно следване на ритъм.

Задачата на детето е да натисне бутона, когато чуе звука. Звукът се повтаря със специфичен ритъм, точно като метроном. Всяко натискане се показва като точка на екрана. Положението на точката зависи от точността на детето: при натиснат навреме бутон (точно следване на ритъма) - точката е в средата на екрана в зелената зона, при натиснат по -рано от появата на звука - вляво от зелената зона, при натиснат по-късно от появата на звука - вдясно.

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет
МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет

ТВОЯТ РИТЪМ 2 - ВАРИАНТ СЪС СЛЕДВАНЕ НА 2 РАЗЛИЧНИ РИТЪМА С ДВЕТЕ РЪЦЕ


Упражнение за сравняване на ритми, тренажор за упражняване на следване на ритъм с двете ръце.

Упражнението е подобно на „Твоят ритъм-1“, но трябва да се прави с двете ръце. Програмата издава звук с определен ритъм и задачата на детето е да натисне бутона, когато чуе звука. Първо упражнението се изпълнява с едната ръка, след това с другата.

► БАРАБАНИ - ИГРОВО СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН РИТЪМ

 

В играта детето само задава ритъма в свободна форма: бие по барабани и чинели.

Тази игра е подходяща за мотивиране на детето. Може да се използва в края на урока като награда или при използване на биофийдбек системата за първи път и опознаване на понятието за ритъм. Подходяща е и за ситуации, в които специалистът иска да направи своята задача за повторение на ритъм по-интересна за детето.

МЕРСИБО-РИТЪМ-биофийдбек система за развитие на темпо-ритмичен усет

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА: 

Комплектът включва:

►Софтуер ( на USB флаш-памет).
►Електронен блок с два сензорини бутона (+ USB кабел).
►Методично ръководство с инструкции и насоки за работа със софтуерния пакет.
►Лиценз за използване.
►Транспортна кутия за прехвърляне и съхранение на комплекса.
► Инсталация е възможна на неограничен брой компютри, но програмата работи само на този, към който е свързана флашката. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМПЮТЪРА

►Компютър с Windows 8 или 10
►Два свободни USB порта
►Монитор с резолюция най -малко 1280 на 1024 или екран/монитор, свързан към компютъра
►Акустична система (слушалки или компютърни тонколонки)
►Клавиатура, мишка или тъчпад 
 

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА ГОВОРНА, ДВИГАТЕЛНА И НЕВРО-РЕХАБИЛИТАЦИЯ

► Апаратура за логопеди, дефектолози и специални педагози

► Уреди за развитие и упражняване на грубата моторика

► Апаратура за физиотерапевти и кинезитерапевти