Количка

Количката е празна.

Проучвания и приложения на майнд машините

В тази статия сме се постарали да обобщим по-важните изследвания на майнд машините както и да скицираме основните им приложения. Майнд машините имат значителен терапевтичен потенциал с възможността им да създават дълбока релаксация , да улесняват достъпа до подсъзнанието , да усилват внушаемостта , като инструмент за управление на стреса и подкрепа на менталните тренировки ( репетиции ) при спортисти , бизнесмени , хора на изкуството .....

Следните проучвания и изследвания ( Брейнтех , ранните 90-те години на 20 век ) потвърждават позитивното влияние и ефективността на визуално – акустичните устройства за стимулация на мозъка. Този кратък преглед на част от изследванията показва , че майнд машините имат много голям терапевтичен потенциал в областите на дълбоката психо-физическа релаксация , внушаемостта и хипнозата , улесняване на достъпа до подсъзнанието , като обучаващ инструмент в умения за управление на стреса и подкрепа на менталните тренировки чрез визуализация и направлявани представи .

 

Релаксация

 

Убедително двойно-сляпо проучване  с предмет „ Ефектът на повтарящата се аудио-визуална стимулация върху скелетните мускули и вазомоторната активност” е било извършено от д-р Норман Томас и неговия асистент Дейв Сийвър в Университета на Алберта , Канада. Две групи от така наречените „ резистентни към хипноза” лица са били подложени на измервания по време на експеримента : в едната група лицата са били подложени на аудио-визуална стимулация от майнд машини с честота от 10 Hz , а от лицата от контролната група се искало да се отпуснат дълбоко по начина , обичаен
за тях и чрез самовнушения .

На лицата от двете групи били измервани кожната температура на пръстите на ръцете , мускулното напрежение и ЕЕГ активността на мозъка чрез електронна измервателна апаратура. Резултатът : лицата от контролната група се чувствали релаксирани , но измервателните уреди показали обратното – мускулното им напрежение се увеличило , а температурата на пръстите им се понижила – и двата показателя са характерни за степента на релаксация / напрегнатост. За разлика от контролната група лицата , подложени на аудио-визуална стимулация , релаксирали значително , което се потвърдило от измерваните параметри – напрежението на скелетните им мускули се намалило значително , а температурата на пръстите се покачила ( това е типичен знак на генериране на алфа вълни в целия мозък , подобно на случващото се по време на медитация ) .

Покачването на температурата свидетелства за разширяване на кръвоносните съдове ( вазодилатация ) и преминаване към релаксирано състояние ( активация на парасимпатичната нервна система ). Изследователите заключават : „ самовнушаваната релаксация е  по-малко ефективна от създадената чрез аудио-визуална стимулация.  Изглежда аудио-визуалната стимулация е опростен и надежден метод за хипнотизиране на лица , резистентни към други начини на хипноза.”Подобряване на мозъчното функциониране  

 

Анестезиологът д-р Robert Cosgrove от Станфордския Университет експериментира и изследва  аудио-визуалните системи за стимулация на мозъка от 1988г. В резюме той пише , че този метод „ .... създава при повечето хора много силна релаксация. Ефектът е толкова ясен и видим , че ние обмисляме да използваме седитативните ( успокояващи ) функции на тези устройства преди и след хирургични операции. Ние също така проучваме тяхната полезност при третиране на проблема с хроничния стрес .” В допълнение   Cosgrove вижда много голям потенциал в използването на майнд машините за насърчаване на доброто функциониране на мозъка :” Дълготрайните ефекти от редовната употреба на тези устройства за запазване и подобряване на мозъчното функциониране ( особено във връзка с възможното забавяне на влошаването на мозъчните функции при старите хора ) ни изглеждат извънредно интересни и с голям потенциал”.

 

Увличане на мозъчните вълни и промени в съзнанието


Д-р Bruce Harrah-Conforth от Университета в Индиана изследва в проучване ефекта от употребата на аудио-визуалните системи за стимулация на мозъка. ЕЕГ ( електроенцефалографско ) измерване ясно показва феномена на „увличането на мозъчните вълни „ чрез аудио-визуална стимулация на мозъка с пулсации от звук и светлина в определени честоти. В контролната група подопитните лица били изложени на „розов шум” ( монотонен и постоянен съскащ звук ) , но ЕЕГ не показал увличане на мозъчните вълни.

Д-р Harrah-Conforth е убеден , че пулсациите от светлина и звук могат да влияят и променят доминацията за даден момент на симпатичната и парасимпатичната нервна система , отговорни съответно за активацията и релаксирането на организма като насърчават състояния като „ хипер и хипно възбуденост” , които имат отчасти прилики със състоянията екстаз и самадхи. Д-р Harrah-Conforth добавя : „ Увличането на мозъчните вълни e извънредно ефективно в индуциране на променени състояния на съзнанието и почти елементарно за употреба от всеки. И тъй като тази технология е току-що започнала да се развива , тя има голямо бъдеще”.

 
Нови когнитивни стратегии ( начини за учене )  

Д-р Gene W. Brockopp , медицински изследовател от Бъфало , Ню Йорк , вярва , че с помощта на майнд машините е възможно да се развиват нови когнитивни стратегии.

Техниките на д-р Gene W. Brockopp насърчават развитието на творчеството , креативността и подобряват интелектуалното фунциониране. Това се постига особено заради това , че майнд машините стимулират по-висока степен на съгласуваност между лявата и дясната хемисфера на мозъка. Това по-синхронизирано състояние е интересно не само за актъорите , професионалните спортисти , учени , изобретатели и бизнесмени , но и например за пациенти , които искат да влияят върху имунната си система с помощта на образи , визуализации и позитивни внушения.

 

Хипнотичният Фактор
Тази страна от употребата на майнд машините също е вълнуваща за други изследователи като добре известния д-р Томас Будзинкси , един от пионерите в биофидбек методите и тренировки. Той поддържа тезата , че „ майнд машините са фактор , който с висока ефективност улеснява и подобрява хипнозата , което играе важна роля при заучаване на нови модели на поведение , самовнушения и „само-програмиране”. Така употребата на майнд машините може да бъде комбинирана с терапевтични внушения от терапевт или от аудио носител ( касети , компакт дискове ). Будзински развива на тази основа серия от иновативни техники за учене (  Twilight Learning, jet-age mantra ) , които заобикалят „надзирателската” функция на нашето дневно съзнание , за да съхранят учебния материал директно в подсъзнанието.

 

По-добра внушаемост  

До подобни заключения стига и д-р Roman Chrucky , медицински директор на North West Jersey Development Center , Totowa , New Jersey. Успокояващият ефект от употребата на майнд машините често може да продължи 2-3 дена твърди д-р  Chrucky и ефективността на хипнотичните индукции и общата внушаемост се повишават. В допълнение терапевтът има възможност за директна връзка и подаване на нови креативни идеи и мисли по време на аудио-визуалната стимулация.

 

 

Майнд машините и мигрената  

Английският лекат  J. Anderson третирал успешно пациенти с мигрена чрез светлинно – звукова стимулация с майнд машини. От 50 пациенти 49 съобщават , че светлинната стимулация облекчава мигрените им , а при 36 от пациентите мигрената изчезва.

Въпреки това , проведеното изследване не е дългосрочно и други проучвания стигат до извода , че ефектът от майнд машините при мигренозните състояния може да е ограничен. Нещо повече – мигрената и като цяло главоболието са комплексен проблем , при който  психологически , физиологични , социални и системни фактори играят важна роля.


По-добър сън


William Harris, директор на изследванията по СПИН при Penwell Foundation, е работил интензивно с майнд машини и ги разглежда като много добро помощно средство за пациенти със зле функционираща имунна система и подпомагане на заспиването , подобряване на циклите на съня , както и като тренировъчен инструмент за улесняване на фокусирането и визуализирането с цел  подобряване на релаксацията.

 

Хиперактивни деца

 

Д-р Harold Ruse отбелязва през 1991г. като част от презентацията си на годишната среща на ААПБ ( Асоциацията по приложна психофизиология и Биофидбек в САЩ) , че аудио-визуалната стимулация с майнд машини в диапазона на бета честотите усилва когнитивните функции при хиперактивни деца. Те започнали да се справят по-добре на тестовете за интелигентност с до 10 точки по-нагоре в скалата за оценка. По-специално от опита си д-р Harold Ruse стига до извода , че комбинацията между аудио-визуална стимулация и ЕЕГ-биофидбек ( неврофидбек ) се оказва ефективен метод за тренировка на вниманието и концентрацията.

 
За хиперактивните деца има също така проучвания от Европа. Например д-р  Rudolph Kapelln изнася забележителна и интересна презентация в известния швейцарски институт  Swiss Gottlieb Duttweiler . Ето част от коментарите му за ефекта от стимулацията с майнд машини : „Като цяло , вие се потапяте в състояние на дълбока релаксация , умиротвореност и баланс ( съчетани с умствена яснота ) или лека активация с будно , но спокойно и релаксирано внимание ....”

Д-р   Kapelln също така изследва ефекта от светлинно – звуковата стимулация в светлината на модела „ изключителни състояния на будност” според професор Адолф Дитрих и заключава „ есенцията на ефекта от майнд машините се намира във възможностите на тази технология да повдигат съзнанието , а не в релаксацията. От гледна точка на изследванията на съзнанието релаксацията , която се получава , е необходимо условие и желан страничен ефект на тази технология.”

 

Подобно на д-р Gene W. Brockopp (цитиран по-горе) д-р Kapelln вижда интелигентната употреба на майнд машините във възможността за развиване на нови когнитивни стратегии и модели на мислене :” Въздействието на целенасочената употреба на майнд машините води до гъвкавост в мисленето , общ поглед и обхващане на комплексни ситуации , възприемана на комплексността и виждане на „голямата картина” при умствена работа , по-богати чувства и интуиция в допълнение на логиката и анализа , познание за и опитности от различни области на съзнанието . При целенасочени упражнения и интегриране  на новите умения за управление на състоянията на внимание във всекидневния живот стигаме до това , което наричаме „ умствени умения”.”


Намаляване на тревожността

 

Робърт Лефт , студент в Университета във Виена , е изследвал в дисертацията си възможността на стандартните психологически тестове да оценяват ефекта от майнд машините. Той стига до извода , че „традиционните психологически тестове не са подходящи , за да уловят ефекта от майнд машините.” Лефт попада  в своите проучвания на изненадващи паралели между майнд машините и традиционните шаманистки техники на екстаза.” Майнд Машините имат значителен ефект върху умственото състояние , което може да се сравни с промяна в съзнанието.” Според Linke ефектът от майнд машините може да се разбере и обясни само , ако се отчита промяната в състоянията на будност и внимание. Робърт Лефт ясно успява да докаже в дисертацията си , че употребата светлинно-звуковата стимулация на мозъка с  майнд машини значително може да намали тревожността.


Конкуренцията в Професионалния Спорт

 

Batik G. от Института по Психология при Университета във Виена пише като заключение в магистърската си теза във връзка с психологията на спорта и майнд машините : „ Майнд машините създават във всеки случай едно увеличение в степента на релаксация ..... Ефектът от майнд машините е толкова по-силен , колкото по-висока е степента на физическа подготвеност  ..... Тялото реагира на стимулацията от майнд машините с намаление на сърдечната честота и кръвното налягане ..... Майнд машините редуцират тревожността по-добре от обикновената релаксация и отпускане .... Спортистите могат да се възползват  от редуцирането на страха с майнд машините по-добре от не-спортистите.....

 

Майнд Машините редуцират значително предстартовата треска и страх особено при „Тренировка на Световни Шампиони.......” Майнд Машините превъзхождат обикновената релаксация във всички измервани параметри като ефектът им се увеличава с увеличаването на нивото на физическа подготовка.”

 
Заслужава си да се спомене , че цитираните Европейски подходи и работи по темата повдигат и третират въпроси в много по-широк философски и психологически диапазон от подобни изследвания  в САЩ . Изследователите M. Schirmbrand и Prof. G. Guttmann от Института по Психология във Виена посочват в тезата си „Шаманистките трансови състояния и Майнд Машините” : „Всяка настояща научна работа върху майнд машините трябва да се разглежда като начална и основополагаща....Майнд Машините имат значителен ефект върху умственото състояние , което може да се сравни с промяна в състоянието на съзнанието ....Най-старото познато шаманско изкуство на транса и майнд машините ( като най-младата позната умствена техника ) имат значителни прилики и много общо помежду си  .”

 

По-лесно учене

 

С прагматичното влияние на аудио-визуалната стимулация върху поведението при учене се занимава магистърската теза на Petra Braun Smith-Wolf. „ Концентрацията на вниманието може да се подобри с до 100% при групата употребяваща майнд машини , сравнена с контролната група. Въпреки това възприемането на стимулацията като приятна или неприятна значително влияе върху ефективността на учене ( приблизително 45% по-добри резултати при хората с приятно преживяване от майнд машините , сравнени с хората с неутрално или неприятно преживяване от аудио-визуалната стимулация ) . Фактът на индивидуалното приемане на майнд машините се явява особено важен за получаване на ползотворни преживявания с тях. Тъй като майнд машините в действието си се явяват като „неспецифични катализатори на ума” те са идеален прожекционен екран за психологическите ни убеждения , парадигми , лични предпочитания и предубеждения. В това си действие те приличат на традиционни техники като йога, медитацията или автогенния тренинг.

 

 

Теория....

 

Това беше само кратък преглед на част от експериментите и проучванията в тази област. Те потвърждават , че някои от ефектите от майнд машините може не само да се почувстват , но и да се измерват  с научни способи ( ЕЕГ и други инструменти ).


и практика .....

 

В медицината , психологията , психотерапията , образованието , спорта и областта на развлекателната индустрия вече са „изкристализирали” множество възможности за аудио-визуалната стимулация. Едно от главните им  направления е насочено към подобряване на изпълнението – включително с техники за релаксация и концентрация и техники за управление състоянията на вниманието. Другата главна група от възможности засяга приложението и развитието на умствени умения – модифиране на поведенчески модели и навици , заучаване на нови такива , променени състояния на съзнанието и вниманието – една концепция , която добре се вписва в подготовката и обучението в мениджърски умения. 

 
Посредата между тези две главни направления в приложенията на майнд машините се намира отворено поле с терапевтични техники , особено в областта на психо-невро-имунологията. Тук влизат аудио-визуалната стимулация в комбинация с терапевтични внушения , направлявани емоционални представи и образи , пасивни и активни визуализации , самостоятелно , с тренъор или терапевт , независимо или с програми на аудио носител – компакт диск , касети. В заключение можем да кажем , че позитивният ефект от устройствата за аудио-визуална стимулация се потвърждава. Предупреждения от вида „внимание , непознато , по-добре не пипай” не почиват на  никакви реални  основания. Напротив , всички скорошни наблюдения и изследвания показват , че хората , които се интересуват от майнд машините могат да открият нови възможности и пътища , за да разширят интелектуалния и емоционалния си потенциал , както и да обогатят живота си значително.