Количка

Количката е празна.

Alert - описание на оборудването

Описание на оборорудването:
 
Очила за светлинна стимулация Tru Vu Omniscreen , проектирани и изработени съобразно физиологията на зрението
 

Съобразно неврофизиологичните изследвания на аудио-визуалната стимулация увличането на мозъчните вълни е резултат от отговора на мозъка , следващ честотата на стимулацията , който е най-силно изразен и репродуктивен , когато светлинните пулсации стимулират цялата повърхност на ретината с възможно най-уеднаквена интензивност на осветяване във всичките и точки. Този извод от проучванията е внедрен при проектирането и производството на специалните очила Tru Vu Omniscreen , които се използват във всички системи от фамилията на DAVID. Tru Vu Omniscreen очилата използват светодиоди ( LEDs), които не са поставени директно пред очите , а са отдалечени на подходящо разстояние един от друг и поради това стимулират със светлинно излъчване цялата повърхност на ретината. Освен това светодиодите са прикрепени върху сребърни рефлектори ( отражатели ) , които разпръскват светлината във всички посоки и така осигуряват равномерна светлинна интензивност във всички точки на ретината. За усилване на този ефект пред светодиодите е монтирана дифузерна пластина , която освен че защитава светодиодите от външни въздействия , допълнително увеличава разпръскването на светлината по  равномерен начин . Дифузерната пластина покрива почти цялото визуално поле на потребителя и поради равномерното разпръскване на светлината действа като светлинен „чадър” , който стимулира цялата повърхност на ретината с относително еднакъв интензитет на осветяване.  Поради този ефект на осветяване на цялото визуално поле Tru Vu Omniscreen очилата могат да се използват по желание и с отворени очи. Tru Vu Omniscreen очилата работят със светодиоди , които изличват бяла светлина със съвсем лек син нюанс , която съдържа всички цветове от естестения спектър на светлината. Това подсигурява равномерна по цвят и интензивност стимулация едновременно на пръчиците и цветовите рецептори ( колбичките )  , които са светлочувствителните клетки на ретината. Този тип светлинна стимулация е подобен на начина на стимулация , който се получава от естествената дневна светлина. Нещо повече , така проектираната и осъществена светлинна стимулация се е доказала като особено ефективна при приложенията за визуализиране и водени представи /медитации. Друга специфична характеристика на TruVu Omniscreen очилата е възможността им да стимулират всяка мозъчна хемисфера с различна честота на светлинната стимулация ! Слуховите анализатори (ушите) са свързани чрез слуховите нерви към мозъка по следния добре известен начин : лявото ухо е свързано към дясната мозъчна хемисфера и дясното ухо е свързано към лявата мозъчна хемисфера. За разлика от тях очите са свързани чрез зрителните нерви по следния начин : двете очи са свързани и към двете мозъчни хемисфери като дясната част на ретината на двете очи е свързана към дясната мозъчна хемисфера , а лявата част на ретината на двете очи е свеързана към лявата мозъчна хемисфера. Този начин на свързване на очите към мозъка е взет под внимание при проектирането на всички системи от фамилията на DAVID и очилата TruVu Omniscreen като светодиодите от лявата страна на двете очи могат да имат различна честота на светлинните пулсации от светодиодите от дясната страна на двете очи. По този начин е възможно например да се стимулира лявата страна на ретината на двете очи с 4 Hz честота на светлинната пулсация и да се индуцира поради това честота от 4 Hz в лявата мозъчна хемисфера и едновременно и независимо , но по подобен начин е възможно да се индуцира честота от 12 Hz в дясната мозъчна хемисфера :
 
 

Изохронни звукови пулсации
С помощта на ЕЕГ (електроенцефалографи) инструменти учените са изследвали множество звуци , които имат качеството да променят мозъчните вълни. В тези неврологичните изследвания  експериментаторите са отбелязвали и документирали способността на мозъка да резонира с пулсацията на тоновете , позната като отговор , следващ честотата или увличане. Изохронните тонове се включват и изключват бързо от звукоизточника и са разпределени на равни интервали един от друг. Проучванията са доказали , че изохронните тонове произвеждат най-голям отговор  на мозъка , индуциран звуково или увличане на мозъчните вълни чрез звук. Всички модели DAVID използват изохронни тонове за аудио увличане на мозъчните вълни.
 
Възможност за избор на различент тип звуково стимулиране
Освен изохронните тонове по желание на потребителя могат да бъдат избрани и бинаурални тонове или тонове , подобни по развитие във времето на тоновете, произвеждани от камбани. Също така звуковата стимулация може да бъде изцяло изключена.
 
►   Аудио връзка
Всички модели DAVID имат аудио вход , чрез който могат да бъдат свързвани към източник на звук ( компютър, CD, MP3 плеър). По този начин аудио-визуланите сесиите могат да се комбинират с различен тип аудио съдържание , подходящо за комбиниране със съответната сесия. Например това може да бъде релаксираща музика, естествени звуци от природата , програми за водени представи , ментален тренинг , езиково обучение , хипнотични внушения или песен от албум.  DAVID системите нямат AudioStrobe декодер - тоест не са съвместими с AudioStrobe дискове. За сметка на това те имат SoundSync режим (вижте SoundSync сесия по-долу)  , който за разлика от AudioStrobe технологията може да се използва с всеки компакт диск с музикално съдържание.
 
Възможност за препрограмиране и програмиране на собствени сесии посредством допълнителен софтуер
Всеки модел от фамилията DAVID може да бъде програмиран със собствени сесии от потребителя при закупуване на допълнителен софтуер DAVID Session Editor Software ( вижте възможностите за комбинации по-долу).
 
Soft-On / Soft-Off функция
В края на всяка сесия интензивността на осветяване и звуково стимулиране намаляват много фино и постепенно. Това предотвратява възможността за получаване на сомнатичен шок от рязко прекъсване на стимулацията ( сомнатичният шок се получава при рязко смущаване на човек , който е в дълбок транс или медитира) и в същото време осигурява продължителността на ефекта от стимулацията в края и след края на сесията.
 
Функция за водене на дихателния ритъм и тренировка ВСЧ на сърцето
Множество научни изследвания са доказали , че бавното диафрагмено дишане с плавни дихателни цикли има успокояващ ефект върху автономната нервна система (АНС) в състояние на стрес. Дейността на симпатичния дял ( отговорен за отговора "борба или бягство" ) и на парасимпатичния дял ( усилието на мозъка да уравновеси психо-физиологията след състояние на стрес)   на АНС се успокояват драматично с използване дихателни техники за  контролирано , бавно диафрагмено дишане. Също така е известно , че дългите и грациозни дихателни ритми на дишане са част от медитацията от древни времена. Скорошни проучвания също така показват , че с подходящи дихателни техники Вариабилността на Сърдечната Честота на Сърцето( ВСЧ)  се увеличава.  ВСЧ на сърцето е физиологичен параметър , който е директно свързан със състоянието на релаксация и ментален стрес , както и съз здравословното състояние като цяло. В здрави хора сърдечният ритъм не е на равни интервали като при работата на часовник , а времевият интервал между два удара на сърцето постоянно се променя. Сърцето ускорява ритъма си с всяко вдишване и забавя ритъма с всяко изишване. Вариабилността на сърдечната честота е разликата между честотите на сърдечния ритъм при вдишване и издишване. Тази ясно видима несъразмерност в сърдечната честота не е израз на смущения в сърдечния ритъм , а следствие на доброто фунциониране на настройване на сърдечния ритъм към настоящите условия на сърдечносъдовата система. :
 
 
 
Когато сме в състояние на психически стрес , честотата на сърдечния ритъм при вдишване се приближава до тази при издишване - тоест вариабилността на сърдечната честота намалява. Хроничният стрес  намалява ВСЧ на сърцето.  Като резултат от това има риск от опасни сърдечносъдови болести. Хора с ниска ВСЧ на сърцето са подложени на по-голям риск от сърдечен удар. Особено след инфаркт на миокарда смъртността е до 4 пъти по-висока , когато ВСЧ е намалена. ВСЧ на сърцето също така е индикатор и израз на остаряването на важни органи и физиологични системи. С възрастта ВСЧ на сърцето намалява. По време на нашия естествен край ВСЧ на сърцето е намалена до минимум. Поради тази причина от стойностите на ВСЧ на сърцето могат да бъдат направени важни изводи за биологичната възраст на тялото ни. При почивка и релаксация  ритмите на дишането , кръвното налягане и сърдечния ритъм се синхронизират (състояние определяно като сърдечна кохерентност)  , при което в тялото протичат процеси на регенерация и възстановяване. Съгласно изследваниета преминаването в това състояние може да бъде подпомогнато и насърчено от подходяща тренировка на дишането и кохерентността на сърдечния ритъм. В това отношение в моделите  DAVID е вградена функция за водене на дихателния ритъм чрез насочващи звуци от удар на сърце , които могат да се включват / изключват по желание. ВСЧ техниката за дишане в DAVID системите използва 10 секундни дихателни цикли ( 6 цикъла за минута , 5 секунди за бавно издишване и 5 секунди за бавно , диафрагмено вдишване) , които са били установени като най-подходящи за постигане на висока и оптимална ВСЧ и кохерентна работа на сърцето. Вдишването и издишването се правят за време от 2 звука от удара на сърце , генерирани от DAVID системата.