Апаратура за психично разтоварване в балнео-санаториуми, публични и частни спа-центрове

ДОСТАВЯМЕ АПАРАТУРА И ЦЯЛОСТНИ ИДЕЙНИ РЕШЕНИЯ НА ЧАСТНИ И ПУБЛИЧНИ СПА-ЦЕНТРОВЕ ЗА :

►Успокояване на психиката и възстановяване на концентрацията и работоспособността след нервно-психични натоварвания (апарати за електросън, невро-релакс системи, неинвазивни мозъчни стимулатори и апаратура за вибро-акустична терапия). 


► Неволево насърчаване на състояния на дълбока психична и мускулна релаксация, сън или медитативно-трансови състояния с регенеративна или терапевтична цел (апарати за електросън,  невро-релакс и вибро-акустична терапия). 

► Дълбок, деликатен, сънотворен и успокояващ вибро-акустичен масаж на всички клетки в тялото, невъзможен с конвенционалните мануални или апаратни техники за масаж. Вибро-детокс за кръвоносните съдове. (апаратура за вибро-акустична терапия).
 

►Измерване и проследяване на физиологичния ефект от стреса върху организма с цел превенция (като опция - различни видове биофийдбек апарати за функционална диагностика на нервната система).
 

►Измерване на специфичния за всеки човек невро-физиологичен стереотип на отреагиране на стресори с цел ранно идентифициране и предвиждане на проблеми във възстановяването на нервната система след психични натоварвания (като опция - различни видове биофийдбек апарати за функционална диагностика на нервната система).
 

►Апаратно-асистиран тренинг на умения за физиологично възстановяване  на организма от ефектите на стреса (като опция). С помощта на апаратна обратна връзка и специализиран игрови биофийдбек софтуер в реално време се тренират умения за саморегулация и здравословна промяна на сърдечния и дихателния ритъм, мускулното напрежение и възбудата във вегетативната и централната нервни системи. (като опция - различни видове биофийдбек апарати за упражняване на различни функционални състояния на възбуда в нервната система).
 

►Апаратура за достъпно и привлекателно за всеки клиент лесно раздвижване на опорно-двигателния апарат с цел превенция на мускулно-скелетни проблеми и мускулни дисбаланси поради статични работни позиции. (апаратура за вестибуларен биофийдбек тренинг на контрола на позата и равновесието на тялото посредством управление на компютърни игри само и единствено чрез равновесните движения на тялото).  
 

► Всички гореизборени апаратни техники могат да се прилагат съвместно с използваните процедури в спа и балнео-центровете, както и с наложените методики във физиотерапията и кинезитерапията като катализират и повишават тяхната ефективност. Обективно физиологично измерване на ефекта от всички процедури.  
 

Терапевтичните приложения на апаратурата за психично разтоварване включват нарушения на съня, свързани с тревожност и стрес, тревожно-депресивни разстройства, хроничен болков синдром, фибромиалгия, функционални разстройства на централната и вегетативната нервни системи, които са от стресогенен и/или неврологичен характер, психо-соматични и стресогенни разстройства. 

 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В :

►Зала за електросън, анти-стрес и релаксация към II-a Клиника по Физиотерапия във ВМА-София
►Стая за електросън, анти-стрес и релаксация в Стримон Гардън СПА хотел
►Стая за електросън, анти-стрес и релаксация в  Балнео-комплекс "Медика" - гр. Наречен
Държавно предприятие „Ръководство Въздушно Движение“ – психологическо звено и стая за психично разтоварване и възстановяване на авио-диспечерите
Национална Служба за Охрана (НСО) – психологическо звено и стая за психично разтоварване и възстановяване на служителите на НСО след психо-физически натоварвания
Лаборатория за измерване и редуциране на стреса на морски професионалисти (курсанти от ВВМУ-Варна и водни спасители) към МУ-Варна

 

Във видеото: репортаж за оборудвана от нас лаборатория по изследване и редуциране на стреса  на морски професионалисти към МУ-Варна

                                                         

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АПАРАТУРА ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ

►Според статистиките на HSE-UK най-честите причини за загубени работни дни и нарушения на здравето, свързани с работата, са мускулно-скелетните проблеми и заболявания или стрес, тревожност и депресия в служителите. ( www.hse.gov.uk/ )
►80% от здравните нарушения са директно свързани с или причинени от стресогенни състояния - American Association of Applied Psycho-Physiology – 1980г.  www.aapb.org.
►70-80 % от работещите не използват естествения си стил на мислене и адаптация по време на работа. ( www.benzigerinternational.com/ ) 
►Съвременният бизнес и начин на живот е свързан с все по-високо ниво на стрес поради постоянните технологични промени, силният натиск за постигане на високи резултати и повишените очаквания към екипите и отделните служители. Всичко това значително повишава изискванията за адаптация към нервната система и създава стресогенна среда, която изхабява по-бързо организма. Това ускорено износване изисква и по-бързо и ефективно възстановяване на нервната система, което невинаги е възможно с обичайните методи на почивка и релаксация. 
 

ОСНОВНИ АПАРАТНИ КОМПОНЕНТИ В СТАЯ ИЛИ ЗОНА ЗА ПСИХИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ ВЪВ ВАШИЯ СПА ЦЕНТЪР ИЛИ БАЛНЕО-КОМПЛЕКС :

Долуизброените стъпки се реализират с различни апарати (или апаратни методики) и могат да се прилагат една след друга като част от обща програма за психично разтоварване или самостоятелно:

1.
Измерване на индивидуалния стереотип на отреагиране на стресори чрез диагностика на промените във вегетативната нервна система по време на психични натоварвания и почивка. Ранно идентифициране и предвиждане на проблеми във възстановяването на нервната система след психични натоварвания. Функционална диагностика на нервната система за нейната подвижност и способност за успокояване и активация при прехода от реакция на стресори към почивка и обратно (като незадължителна опция). 


2.Измерване на текущото ниво на стреса и възстановяването на вегетативната нервна система. Мониторинг на тренда им с превантивна цел. Измерване на баланса във вегетативната нервна система преди и след регенериращи процедури с цел оценка на тяхната ефективност за конкретния клиент (като незадължителна опция).

 
3.Апаратни методи за бързо и пасивно редуциране на стреса без волеви усилия. Насърчаване на дълбока психическа и мускулна релаксация, състояния на транс, медитация или сън. 


4.Апаратни методи за тренинг на умения за физиологично възстановяване на организма след стрес и нови начини на отреагиране на стресорите. Тренират се умения за саморегулация на мускулния тонус, дихателния и сърдечния ритъм, позата на тялото и възбудата на централната и вегетативната нервни системи. 


5.Апаратни методи за превенция на ергономични проблеми в опорно-двигателния апарат, тренинг на равновесието и вестибуларния апарат.
 

6. Апаратни методи за микро-вибро-масаж на клетъчно ниво. Постига се дълбока психическа и мускулна релаксация чрез дълбоки и деликатни микро-вибрации. Подобрява се кръвоснабдяването в цялото тяло. Масажират се органи, недостъпни за масаж с конвенционалните мануални техники. =========

 

1.ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ЗА КЛИЕНТА СТЕРЕОТИП НА ОТРЕАГИРАНЕ НА СТРЕСОРИ (КАТО ОПЦИЯ) 

►Измерване на кожно-галваничната реакция при серия от задачи, свързани с психическо натоварване
►Точно идентифициране на индивидуалния за клиента стереотип на реагиране на стрес 
►Предвиждане на „физиологичната цена“, която клиентът „плаща“ за справяне със стресорите
►Оценка на способността за възстановяване на работоспособността след психо-физически стрес
►Ранно предвиждане на тенденции за невъзстановяване, акумулиране на стрес и загуба на енергичност
►Ранно идентифициране и предвиждане на маладаптивни стратегии за справяне със стреса
►Ранно разпознаване на тенденции към развиване на „бърнаут синдром“ при работа на дадена позиция
►Избор и оценка на методи за управление на стреса и възстановяване съобразно индивидуалните особености
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

2.МОНИТОРИНГ НА ФИЗИОЛОГИЧНОТО НИВО НА СТРЕС НА КЛИЕНТА ВЪВ ВРЕМЕТО (КАТО ОПЦИЯ)

►Измерване на възстановяването на организма чрез анализ на вариациите в сърдечния ритъм
►Ежедневен или ежеседмичен мониторинг на капацитета на нервната система за адаптация към натоварвания
►С измерването може да се следи и оценява възстановяването на работоспособността на организма
►Редуциране на загуби, свързани с грешки поради умора или отпуски по болест
►Ранно идентифициране на тенденции към дезадаптация, изтощение или предболестни състояния
►Оценка на адаптационния потенциал, нивото на стрес и общото ниво на физическа кондиция
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

3.ПАСИВНО И НЕВОЛЕВО РЕДУЦИРАНЕ НА СТРЕСА БЕЗ УСИЛИЯ

 

►Създаване на релаксираща нервната система сензорна среда чрез специфична аудио-визуална стимулация на мозъка
►Нормализира се неврохимията и кръвоснабдяването на мозъка при нервно напрежение
►Постига се психическа релаксация и дистанциране от тревожни мисли след 5 до 8 минути
►След края на процедурата се възстановява способността за продуктивна концентрация на вниманието
►Редуцира се реактивността към стресори и се повлияват позитивно междуличностните отношения
►Намаляват се или се прекратяват смущенията в съня, обусловени от ментален стрес и напрежение
► Улеснява се подвижността на нервната система и по-лесното преминаване от състояния на активност към покой и/или сън и обратно
►Постига се дълбока мускулна релаксация и възстановяване на организма
►Не се изискват волеви усилия за постигане на резултат
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

4.АПАРАТНИ МЕТОДИ ЗА ТРЕНИНГ НА УМЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ СТРЕС

►Софтуер и хардуер за биологична обратна връзка, измерващи промените във физиологични сигнали от тялото в реално време
►Атрактивни софтуерни игри, управлявани само от промените в измерваните сигнали от тялото 
►Тренират умения за саморегулация на сърдечния и дихателния ритъм, мускулния тонус и възбудата на нервната система
►Тренират умения за разпознаване и повлияване на телесните проявления на стреса 
► Могат да се използват за упражняване на умения за волево самоотпускане и навлизане в състояния на дълбока релаксация и медитативен покой
►Тренират умения за поддържане на устойчивост на концентрацията на вниманието
► Използват се за корекция на патологични модели на дишане, движение и телодържание
►Изискват 5-10 тренировки (процедури) за постигане на устойчиви резултати
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

5.АПАРАТНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМИ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ПОРАДИ СТАТИЧНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ

►Апаратни методи за тренинг на равновесието и позите на тялото с интерактивни игри
►Атрактивни софтуерни игри, управлявани само от балансиращите движения на клиента
►Не изискват специален екип, място или високо ниво на физическа подготовка
►Щадящи организма – могат да се използват многократно през деня без да натоварват сърдечно-съдовата система 
►Отнемат малко време – могат да се използват в кратки интервали от по 2 до 5 минути
►Редуцират стреса – напълно ангажират вниманието и отделят съзнанието от стресиращи или тревожни мисли 
►Възстановяват продуктивната концентрация на вниманието с леки движения и смяна на фокуса на внимание
►Подобряват невро-мускулната координация и контрола върху позата на тялото
►Подобряват проприорецепцията и връзката "мозък-мускули", с което се подобрява контрола върху позата на тялото
►Редуцират вероятността от поява на проблеми в опорно-двигателния апарат от ергономичен характер
►Лесно и бързо внедряване в дейността на организацията ви

 

6.АПАРАТНИ МЕТОДИ ЗА ВИБРО-АКУСТИЧЕН МИКРО-МАСАЖ И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ

► Апаратурата за вибро-акустична терапия (ВАТ) подава синхронизирани деликатни звукови вълни към цялото тяло на клиента, които той усеща като меки бавно-вибриращи пулсации вътре в тялото.  
► ВАТ се основава на физичния принцип на акустичния резонанс - мускулни групи и органи с различна маса вибрират леко при подаване на звук със съответната за тях честота.
► ВАТ се използва самостоятелно или в комбинация с музика. 
► Звукът прониква в тялото (пример: ултразвукът на физиотерапевтите и ехографските изследвания).
► Звукът се разпространява 4 пъти по-бързо и лесно във вода, отколкото във въздуха. Човешкото тяло е съставено приблизително от 73% вода. 
► Апаратурата за ВАТ подава нискочестотни синусоидални звукови вибрации с честота от 30 до 120 Hz, които достигат до всяка клетка на тялото и се усещат като нежни вибрации вътре в тялото. Звукът от ВАТ почти не се чува, а се усеща като вибрация. 
► С промяна на честотата на звуковите вибрации ВАТ нежно масажира различни вътрешни органи, които са недостъпни за масаж с конвенционалните мануални или апаратни техники - например белите дробове или мозъка.  

 

► Ефектите от ВАТ се проявяват на ментално и физическо ниво: 

► Съзнанието постепенно се придвижва към спокойно медитативно състояние или сън.


►Редуцират се значително кръвното налягане, мускулното напрежение, мускулните спазми (включително и на гладките мускули) и усещанията за болка. 

► Подобряват се отделителните процеси. Освобождаването на отпадни продукти от клетъчния метаболизъм и кръвната циркулация се улеснява. 

►Дейността на нервната система се оптимизира поради синхронната сензорна и тактилна стимулация, постъпваща периферно от цялото тяло. 

► Механизмите на въздействие на ВАТ обясняват широките й приложения при стресогенни и неврологични нарушения, проблеми на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система. 

► Най-често ВАТ се прилага при нарушения на съня от стресогенен характер, хронична мускулна и ставна болка, високо кръвно налягане, множествена склероза, мускулни спазми след неврологични заболявания, травми и контузии, масаж на белите дробове за по-лесно извеждане на секретите. 
 

► ВАТ, приложена преди масаж или мануална терапия, значително ще увеличи техния ефект. ВАТ ще намали мускулния тонус, ще увеличи обхвата на движение, ще подобри кръвоснабдяването дори и на малките кръвоносни съдове, ще успокои клиента и ще придвижи нервната му система към състояние на регенерация и покой. 


 

 

ПОЛЗИ ЗА ВАШИЯ ХОТЕЛ, СПА-ЦЕНТЪР ИЛИ БАЛНЕО-КОМПЛЕКС

► Възможност да предлагате нови, търсени и необходими на вашите клиенти услуги. 
► Възможност да се разграничите от вашите конкуренти и да се позиционирате като лидер в социално-значима област на услуги, свързани с психичното здраве и възстановяването след нервно-психични натоварвания.  
►Бързо внедряване и лесна употреба на оборудването – ние ще обучим вашия персонал. 
►Гъвкавост – може да внедрите целия набор от компоненти на програмата или само някои от тях. 
►Обективното измерване на резултатите от програмата е част от нея. 
►Надеждна техническа подкрепа и консултиране по внедряването и прилагането на програмата. 
►Достъпна инвестиция с разнообразни опции в зависимост от бюджета ви. 
►Лесно внедряване – оборудването е много компактно и мобилно. 
► Ако във вашия център работят психолог, лекар-физиотерапевт или кинезитерапевт, ние ще ги обучим как да прилагат апаратните методики с цел постигане на максималния ефект за вашите клиенти. Ако не разполагате с персонал с медицинска или психологическа подготовка, ние ще подберем и ще ви предложим само тези апаратни методи, които могат да бъдат прилагани от вашия персонал с помощта на обучението ни. 
►Използваните методи са научно валидирани, надеждни и безопасни.

 

ПОТЪРСЕТЕ НИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВАШИТЕ ЦЕЛИ 

Брейн Амиго ЕООД
София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 25 на БАН
www.brain-amigo.com,
e-mail: info@brain-amigo.com или rado.shterev@gmail.com
Тел. : 0885 / 090 772
Лице за контакт: Радослав Щерев

=================================================================