Ден на отворените врати и демонстрация - Апаратни методики в психотерапията / 17.10.2020

Уважаеми психолози и психотерапевти, каним ви на нашето събитие с тема:


Апаратни методики за десенситизация в EMDR и психотерапията на клиенти с тревожно-депресивни разстройства, посттравматичен стрес, паник атаки, нарушения на съня и психо-соматични симптоми

 

 


Здравейте!

Каним Ви на представяне и демонстрация на апаратура и уреди за билатерална мозъчна стимулация, които са нови в областта на EMDR и психотерапията на клиенти с психо-соматична симптоматика след травматични събития. Вярваме, че те могат да улеснят работата Ви, да подпомогнат за ефективността на психотерапията и да разширят нейния обхват :
 

1) Безжични уреди за билатерална алтернираща тактилна вибро-стимулация. Подходящи за овладяване на стресогенни симптоми, хиперактивност или дефицит на внимание в клиента между EMDR сесиите при терапевта. Удобни за работа и с деца поради свободата на движение. Подкрепящ EMDR и психотерапията инструмент. Създадени от американски EMDR терапевт и невропсихолог с 10-годишен опит в EMDR , неврофийдбек и ЕЕГ-диагностиката на ментални разстройства. Подкрепени с ЕЕГ изследвания.
 

2) Система за билатерална аудио-визуална стимулация, управлявана през компютър. Позволява пълен контрол от EMDR терапевта в реално време на множество параметри на стимулацията като: ритъм (честота) на стимулацията, височина на тоновете в слушалките, избор на различен цвят за леви и десни зрителни полета на двете очи, форма и сила на светлинния и звуковия импулс и т.н. Включва и готови програми за мозъчна стимулация при тревожно-депресивни разстройства, нарушения на съня, хронична болка. Може да се използва като основен инструмент от EMDR терапевта или като подкрепящ терапията инструмент между сесиите. Системата е последната разработка на канадска компания с 35-годишен опит в проектирането на неинвазивни мозъчни стимулатори, използвани от психотерапевти, психиатри и невролози в България.
 

3) Система за мониторинг и проследяване на промените в нервната възбуда и вегетативните стрес реакции в клиента по време на EMDR сесия. Измерва изпотяването и електрическата проводимост на кожата, които директно са свързани с активацията на симпатикусовия дял на автономната нервна система. Електрическата проводимост на кожата е физиологичен параметър, който видимо се променя при преживяване на тревожност, страх, съпротива, прекомерни волеви усилия, дистанциране или повишена значимост за клиента към определени стимули и инструкции, подавани от терапевта. Системата позволява графично онагледяване в реално време и записване на промените във възбудата на нервната система по време на EMDR сесия, както и маркиране върху графиката на времето за задаване на конкретни въпроси/инструкции/стимули от терапевта. Като опция позволява и тренинг с биологична обратна връзка (биофийдбек) по време на сесия за десенситизация. Системата дава възможност за диагностика и идентифициране на стереотипа на отреагиране на стресори на клиента както и неговата способност за възстановяване между тях (стрес профил и тип нервна система). Отличен инструмент за приложение при тревожни разстройства, паник атаки и фобии.

 

Програма на събитието: представяне и съвсем кратко разглеждане на теоретичните обосновки на трите апаратурни методики, демонстрация, разглеждане на клинични случаи от практиката на д-р Марко Ганчев (психиатър с опит в ЕЕГ-диагностиката и приложението на нефармакологични апаратни методи за невромодулация и мозъчна стимулация в терапията на разстройства на психичното здраве), време за въпроси и отговори.

 

Дата и време: 17.10.2020 от 10.00 до 12.00
 

Презентатори:

д-р Марко Ганчев - психиатър, управител на МЦ "Стимул" 

Радослав Щерев - управител на "Брейн Амиго" ЕООД - специализирана фирма-доставчик на апаратура за невро-рехабилитация и подкрепа на психичното здраве
 

Място на провеждане: Институт по антропология на БАН -бл.25, ул. "Акад. Г. Бончев" - блокът се намира срещу номер 6 на улицата, ет.2 , зала 238 " Акад. Ксенофонт Иванов" , гр. София
 

Телефон за записване и контакти: 0885 / 090 772
 

Вход: свободен - необходимо е предварително записване и потвърждение поради ограничения капацитет на местата в залата.
 

ВАЖНО: събитието ще се проведе при събиране на необходимия минимум от участници за ангажиране на залата, но не повече от 20 човека поради съображения за придържане към антиепидемичните мерки.