Принципи на локалната вибро-акустична терапия (В.А.Т.)

Вибро-акустична терапия (ВАТ) също така може да се нарече терапия чрез вибриране и очистване на клетките
 

Приложена чрез комфортна звукова апаратура ВАТ „окъпва” многократно ползвателят с чисти , кохерентни ( в определени хармонични модели ) синусоидални звукови вълни. Вълни с вариращи тон , амплитуда и честота унасят тялото ; мускулните групи , вътрешните органи , костите и нервите започват да трептят в симпатична хармония (резонанс) , когато техните собствени резонансни честоти се доближат от честотите на ВАТ вибрациите. 
 

Разликата между ВАТ и масажа чрез механични вибриращи апарати

ВАТ много често се бърка с масажа , който се създава от механични вибриращи апарати. Въпреки това като механизъм на въздействие и ефекти тя е доста по-различна от механичните вибратори. За по-добро разбиране на принципа на действие на ВАТ и разликата и с масажа от механични вибратори е необходимо известно разбиране на явлението резонанс и на звука като физическо явление. 
 

ВАТ и Акустичния Резонанс

Резонанс във физиката е явление , при което амплитудата на принудените трептения рязко се увеличава , когато честотата на трептенията от външния източник стане близка до естествената честотата на трептене на даден обект. Феноменът на резонанса включва обширна група от подобни явеления , които могат да се наблюдават както в природата , така и в областта на техниката. В природата съществува тенденция към ритмично подравняване , настройване или увличане. Например ако ударим камертон , издаващ «Ла» тон , стоящ наблизо друг «Ла» камертон ще започне да вибрира също без да има механичен контакт между тях ( акустичен резонанс ). Жените , живеещи наблизо , могат да имат менструален цикъл приблизително по едно и също време. Войници , маршируващи по мост , могат да го срутят , ако честотата на ударите им съответства на резонансната честота на моста ( механичен резонанс ). Феноменът на резонанса се появява насякъде където има вибрации или вълни : има механичен , акустичен , оптичен ( в лазерната техника ) , електромагнитен резонанс ( позволяващ избора на определена станция по радиото или канал по телевизията ). Също така сме чували и за ядрено-магнитен резонанс.

Резонанс & Камертони

Мозъкът , като орган емитиращ електромагнитни вълни , също има своята резонансна честота. Например музиката с бърз ритъм увлича по-бързите бета вълни на мозъка ( концентрация и стесняване на вниманието ) , докато музиката с по-бавен ритъм увлича по-бавните алфа и тета вълни на мозъка ( разширяване на вниманието , дифузно внимание , загуба на чувство за «аз» и потопено внимание , релаксация , транс , заспиване ). Феноменът на резонансно увличане на мозъчните вълни чрез звук е познат от хиляди години – шаманистките култури са използвали биенето на барабан с определена честота ( отговаряща на честотния диапазон на тета мозъчни вълни ) , за да индуцират транс и променено състояние на съзнанието при различни ритуали. 
 

Разликите между ВАТ и масажа с мехнични вибратори

С това кратко обяснение за резонанса може да се премине към разглеждане на разликите на ВАТ с масажа от механични вибратори. За да се предаде вибрацията от апарат за механичен масаж към тялото , е необходим физически контакт между него и апарата. При ВАТ с цел минимизиране на загубите на енергия и редуциране силата на звука в околната среда физическият контакт между тялото на потребителя и излъчващата звукови вълни повърхност е желателен , но не е абсолютно необходим , защото звуковите вибрации се предават към тялото по въздуха. При механичните масажори вибрациите се усещат предимно в областта на контакт , докато при ВАТ звуковите вълни проникват всички тъкани на тялото. Това може лесно да се разбере , ако си припомним как звукът от работещ на празен ход двигател на мощен камион разтриса прозорците ни без да има физически контакт между стъклата и мотора. В този случай резонансната честота на стъклата е близка до тази на двигателя , когато той работи на празен ход. Все пак , когато се променят оборотите (честотата на вибрациите) на двигателя , прозорците престават да вибрират.
 

Също така за разбирането на ВАТ е полезно да си припомним разбирането на физиката за звука. Звукът е механична вибрация в твърда материя , течности или газове. Ако докоснем мембраната на високоговорител или се намираме наблизо до тонколоните в дискотека , ние можем да почувстваме налягането на звука като вибрации или като директни «удари» , пренасяни по въздуха. Така можем да разберем , че не само ушите могат да възприемат звукови вълни. Има възможност звукът да бъде възприеман директно от тялото чрез сетивните органи , които са разположени в него.
 

Звукът се движи около 4,5 пъти по-бързо във вода отколкото по въздуха. От гледна точка на акустиката ( науката , изучаваща механичните вълни в твърди тела , газове , флуиди и включващи вибрации , звук , инфразвук и ултразвук ) тялото на човека и други бозайници може да се уподоби на кожена торба , пълна с вода ( човешкото тяло се състои от приблизително 73,8 % вода ). Ако си представим подобна торба , поставена върху серия високоговорители , генериращи басов звук , няма да имаме особено затруднение да разберем , че звуковите вибрации ще бъдат почувствани във всяка точка на повърхността на торбата. Звуковите вълни се движат през водата и пренасят кинетична енергия към повърхността на торбата. Това също означава , че всичката вода вътре в торбата е била раздвижена чрез вибрациите и всички водни молекули вътре в торбата са били раздвижени.
 

 В този клип може да чуете и наблюдавате въздействието на звукови вибрации  с различни честоти върху водата

 

 

 


Ако сега поставим човек или животно на мястото на кожената торба , звукът ще се движи през тялото – както се движи през водата – и ние можем да почувстваме вибрациите на горната повърхност на тялото. Също така – всички клетки във вътрешността на тялото са били раздвижени чрез звуковите вибрационни вълни , които се движат през тялото. Може да гледаме на това по този начин : Тялото е получило „вътрешен масаж” . Така органи в тялото , които ние не можем да достигнем чрез традиционни методи – нерви , жлези , бели дробове , сърце , дълбоко-лежащи кръвоносни съдове , мозъчна тъкан – ще реагират , когато са изложени на звуковите вибрации. Това е основната идея на цялата Виброакустична Терапия.


Защо и с какво е важно раздвижването клетките чрез ВАТ ?

Ние ежедневно сме подложение на стрес , който не можем да освободим от само себе си по естествен начин. Телата ни се подготвят за опасност ( реална или възприемана като такава ) в стресови ситуации. Това означава , че стрес-хормоните се изливат в кръвта и тялото се подготвя за физическа активност : добре познатия отговор „борба или бягство” ! Кръвта се изпълва със субстанции , които ни дават възможност за упражняване на мощна експлозия от енергия. В повечето ситуации тази експлозия ще бъде подтисната – в условията на съвременната цивилизация това е по-скоро норма , отколкото изключение – най-тривиалният пример за това е , че не може нито да избягате от шефа си , нито да влезете във физическа схватка с него. И така телата ни остават с неизползвани и заключени резерви от енергия. Тези следи от стреса ще бъдат запазени като отпадъчни продукти в клетките и кръвоносните съдове. След време това може да доведе до сериозни последствия за здравето ни.
 

Ние знаем , че най-добрият начин да освободим къс килим или одеало от мръсните частици прах по тях е като ги разклатим енергично и ритмично или като ги изтупаме. Изглежда трудно да разклатим или „изтупаме” клетките вътре в телата ни , в стените на артериите в мозъка или в коронарните артерии. Ако се завърнем към метафората за човешкото тяло като кожена торба с вода , изложена на звукови вълни , ще си спомним , че всяка клетка в тялото получава масаж чрез излагането на нискочестотни звукови вибрации от ВАТ оборудването.
 

ВАТ Звукови вибрации , които са достатъчно силни да бъдат почувствани от пръстите ни , са толкова мощни на клетъчно ниво , че могат директно да бъдат сравнени с метафората за изтупване на килима.

Клетка


Клетката може бъде разглеждана като затворен съд , пълен с течност. Когато разклащаме този съд , съдържащите се в него субстанции ще бъдат препозиционирани. Все пак клетъчната мембрана не е напълно прилепнала и лекият вътрешен масаж , който се осъществява от ВАТ вибрациите , създава възможност метаболитните отпадни продукти да бъдат изхвърлени извън клетката. Прочистването на клетките от тези отпадни продукти обикновено би отнело много дълго време.
 

Отпадните продукти от обмяната на веществата ще се смесят с течността , заобикаляща всяка клетка. Тази течност пренася отпадъчните продукти напред през лимфната система , кръвоносната система или през гръбначно-мозъчната течност и така те се насочват за нормално отделяне извън тялото ( чрез урината , изпражненията , потта ).
 

Много от тези метаболитни отпадни продукти са резултати на физиологични реакции към стреса , които не са имали възможност да бъдат изразходени чрез физическа активност. С това обяснение може да видим как ВАТ може да допринесе за отстраняването на някои от физиологичните ефекти на стреса от телата ни чрез заместване на „нормалните” вибрации ( получавани от физическа активност , вокалната ни активност , пеене ) със звуковите вибрации на ВАТ , които имат приблизително същите ефекти като на „нормалните” вибрации.


Балансиращата сила на ВАТ

В тялото на човека и други бозайници всяка клетка , тъкан , орган , мускулна група вибрира със собствена присъща честота. Като инструментите в един оркестър , когато един орган в тялото не е в хармония ( „извън присъщите за него настройки” или естествена честота на трептене ) , той влияе на цялото тяло. Мощните резонансни звукови вибрации подпомагат възстановяването на вътрешноприсъщите естествени честоти. Като резултат се забелязват позитивни промени - в зависимост от тежестта на състоянието може да се стигне до регулиране на прешлените , силно редуциране или спиране на хронични болки , освобождаване на хронични мускулни схващания , травми и блокажи. Силата и мощта на звука е помогнала на много пациенти , страдащи от множество физически и емоционални разстройства. В Лондонската Royal Marsden болница наричат ВАТ хирургия без скалпел. Ефектът от ВАТ процедурата е подобен на това да масажираме тялото вътре в него. Изживяването на ВАТ е приятно и релаксиращо , защото мускулната тъкан се отпуска от напреженията , кръвната циркулация се подобрява и болките се облекчават. Звукът заобикаля ума и интелекта и така може да се осъществи напредък в изцеляването незвисимо от състоянието на ума на пациента.


Терапевтичният звук влияе върху сърдечния ритъм , кръвното налягане , мускулните напрежения , електромагнитана активност ( мозъчните вълни ) на мозъка , разширява кръвоносните съдове и увеличава кожната температура. ВАТ звуковете могат да насърчат отделянето на естествени биохимикали – невротрансмитери и хормони в мозъка като ендорфини , ACTH и кортизол , които действат като естествени болкоуспокителни. Костната структура на човек също така е високо чувствителна и отзивчива към вибрации. Костната структура непрекъснато предава информация от по- фините вътрешни вибрационни нива към нервната тъкан.
 

ВАТ адресира проблемни състояния , за които звуковете са благоприятни и цели да „настрои” тялото обратно към хармонично състояние. ВАТ стимулира нервната система , имунната система и обмяната на веществата обратно към балансирано състояние. Необходимата звукова честота се прилага чрез трансферно устройство – за предпочитания трансдюсери – за да се редуцира шума в стаята и загубата на енергия. Синусоидалните звукови вълни се използват поради чистотата на техния звук. На теория няма ограничение за количеството хармонични обертонове , които могат да бъдат създадени чрез кохерентни ( хармонични и с определен модел ) синусоидални вълни. Подобни високи честоти се откриват в резонанса на клетъчните мембрани и вътреклетъчните микротръбички . Биологичната тъкан изглежда способна да съхранява енергия , която може да бъде освободена по-късно когато е необходимо за високоенергийни задачи – такива като ускоряване на ензимните реакции. Вибрирането на клетките всъщност ги кара да работят по-добре както и им дава периоди за релаксация. Вибрирането на клетките може да бъде класифицирано като форма на упражнение , като продължителното бавно бягане за обездвижени пациенти.


Обобщение на принципите на действие на ВАТ


При ВАТ звукът се пренася към тялото по въздуха , но тялото се поставя толкова близко до източника на звук , колкото е възможно. Звуковите вълни проникват във всички тъкани на тялото и то абсорбира около 2% от енергията , която се пренася към него. Мускулите и нервната тъкан реагират на масивната и синхронна стимулация от ВАТ. Звукът се движи около 4,5 пъти по-бързо във водата , отколкото по въздуха и така звуковата стимулация влияе на цялото тяло едновременно. Няма друг инструмент , който в същата степен да може да синхронизира нервните импулси в тялото.


Енергията , която прониква в тялото , повлиява определени върху отделянето на определени естествени био-химикали – невротрансмитери. Тези химически субстанции са важни фактори в реакциите , които могат да се наблюдават в резултат на ВАТ. Нискочестотните звукови вибрации – освен другите реакции – често правят клиента сънлив. Това директно може да се използва като метод за третиране на безсъние.
 

Тялото абсорбира енергия от звуковите вълни . Абсорбирането на енергия затопля мускулната тъкан. Механичните вибрации ускоряват кръвообръщението в крайниците. Нискочестотните звукови вибрации лекуват тялото.
 

ВАТ характеристики и принципи на въздействие :

►Създава вътрешен масаж на всяка клетка чрез  
   синусоидални звукови вълни
►Подпомага и насърчава очистването на всяка клетка и 
   орган без химични / механични интервенции
►За разлика от масажа с ръце / механични вибратори стига 
   ВАТ  до всеки орган и клетка
►Прецизно насочване на вибрациите към третирания орган 
   чрез промяна на стимулационните честоти
►Стимулира мозъка и нервната система чрез естествени 
   форми на сензорна аудио и тактилна стимулация
►Действа като спусък на отговорът на релаксация на 
   организма :
►Забавя сърдечния ритъм
►Забавя дихателния ритъм
►Редуцира консумацията на кислород
►Намалява кръвното налягане
►Разширява кръвоносните съдове
►Ускорява кръвната циркулация
►Стимулира лимфното обръщение
►Насърчава освобождаването на естествени телесни химикали - невротрансмитери ( ендорфини и други ) , познати 
   като релаксиращи ума и тялото
►Освобождава и отпуска схванати мускули и спазми - повишава се озъзнаването на телесните реакции
►Като цяло създава усещане за умиротвореност и спокойствие
►Постепенно забавя честотата на мозъчните вълни - от бета към алфа , от алфа към тета или делта 
►Изчиства ума от притеснения , стрес