Продуктови характеристики на TES 12-24V - апарат за tDCS стимулация

► Захранване единствено от две стандартни A23/23AE 12 волтови батерии (включени в комплекта) - така е изключена възможността за захранване с потенциално опасно напрежение от ел.мрежата през адаптер. 


► Ръчен регулатор на силата на тока за стимулация - позволява точно, фино и постепенно да увеличавате силата на тока. Така се предотвратява внезапното подаване на максималната за дадена програма сила на тока още в началото на стимулацията, което се наблюдава при някои устройства на други производители. 
 

► Калибриран аналогов милиамперметър с 3mA скала - милиамперметърът с помощта на ръчния регулатор ви позволява много точно, фино и постепенно да увеличавате силата на тока, който се подава към мозъка, както и да следите дали електрическият контакт между кожата и електродите прекъсва стимулацията. Отчитайки стойностите на тока по скалата лесно ще разберете каква интензивност на стимулацията при вас води до комфортни и ефективни резултати. Милиамперметърът е тестван и калибриран за точността на измерванията му преди монтажа в апарата. 

► Фиксиран и избираем волтаж на захранването от 12 или 24 V -  с тази функция се осигурява чистота на ел. сигнала, подаван към мозъка и възможност за стимулация при трудни монтажи на електродите с голямо разстояние между тях или при хора с по-високо електрическо съпротивление на кожата. TES е проектиран с възможност за избор на захранващо напрежение от 24 V, което позволява провеждане на ефективна стимулация при хора с високо ел.съпротивление на кожата или при поставяне на активния електрод върху повече коса, която пречи на затварянето на електрическата верига между апарата и мозъка. 


► 2 вградени LM334z ограничителя на максималния ток. Това са електронни компоненти, които ограничават силата на тока, подаван към мозъка на максимум 2,30 mA. Независимо от стойността на захранващото напрежение TES не стимулира мозъка с ток, по-голям от 2,30 mA. Увеличаването на захранващото напрежение единствено подпомага за преодоляването на по-високо ел.съпротивление на кожата. 


Дизайнът на електродите позволява удобна и ефективна стимулация на мозъка. Електродите са второ поколение. На база на предишния модел електроди са взети под внимание трудностите при поставяне на електродите и това,че те са се изплъзвали под лентите, които ги придържат към скалпа. В последното поколение електроди тези пропуски са взети под внимание, за да се отстранят максимално възможните трудности при задържането на електродите върху скалпа.

► Площта на електродите е 24 cm². Плътността на тока (разпределението на количеството ток върху единица площ на електрода) при 1mA e ~ 42 микроA/cm², а при 2mA е ~ 83микроA/cm². Един от критичните фактори за успеха на tDCS е плътността на тока. Минимално необходимата плътност е 50 микроА/ cm², а максималната е около 100 микроА/ cm². Никога не работете с tDCS апарат, ако не знаете плътността на тока, която се осигурява от апарата. Сам по себе си токът, който се подава от апарата не е гаранция за ефективност на стимулацията. Трябва да знаете площта на електродите, за да може да определите плътността на тока. Тя трябва да е в горните рамки, за да се гарантира едновременно ефективност и безопасност на стимулацията ! 

 

► Електроди с водоабсорбиращи гъбички, защитени от ръждясване, захранващ кабел с пин-конектори и ленти за прикрепване на електродите към главата (всичко, което ви е необходимо, за да стартирате tDCS стимулация на мозъка с апарата)


 Защитен диод  - предотвратява функционирането на апарата при инцидентно неправилно поставяне на батериите.


► Ключ за включване/изключване със светодиоден индикатор за включено устройство. 


► ОБРАТНО КЪМ СТРАНИЦАТА С ОСНОВНОТО ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА