Медитация, подпомагана от Биофийдбек и Синхронизиране на мозъчните вълни

ЗАЩО СЕ ПРАКТИКУВА МЕДИТАЦИЯ ?

► Медитацията е термин, който означава различни неща в зависимост от контекста и различните медитативни школи. Независимо от вида медитативна практика ( използваща предимно тялото, ума, емоциите или действията като основен „инструмент“ за практикуване ) откриваме някои общи черти : медитацията е специфичен начин на използване на ума и вниманието с цел постигане на осъзнаване и промени в личността на практикуващия.
 

ПОЛЗИ И ТРУДНОСТИ ПРИ МЕДИТАЦИЯТА

► Ползите от медитацията са значителни. За това свидетелстват както източниците от различните мистични течения на основните религии, така и множеството съвременни научни изследвания на опитни медитатори със средствата на модерните технологии за изучаване на промените в организма по време на медитация. Когато медитативната практика е регулярна и ефективна, позитивните промени от нея като цяло са свързани с :


- Постигане на благоприятни за здравето психически и физиологични промени
- Развиване на значително по-голяма ефективност в ежедневния живот и контрол върху реакциите към стрес
- Промяна във възприятията и развиване на друг поглед върху действителността
- Движение към цялостност и реализиране на пълния потенциал на човека


► Независимо от значителния интерес към медитативните практики и научно доказаните им позитивни ефекти сравнително малко хора успяват да достигнат до етапа, когато практиката им оказва осезаемо благоприятно въздействие върху качеството им на живот. Повечето хора изпитват значителни трудности по време на медитация и се отказват много по-рано от момента, когато могат да започнат да „берат плодовете“ от практиката си.


► Това е свързано на първо място с основния аспект на медитацията : фокусиране и постоянно връщане на вниманието върху едно едно-единствено нещо или правенето само на едно нещо в даден момент. За съвременния човек, подложен на огромно количество нова информация, стрес, липса на време, сетивни стимули и съблазни, както и ориентация към трескави и хаотични действия в света, този аспект на медитацията се оказва изключително труден за постигане.
 

ЗА ВАЖНОСТТА НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА В МЕДИТАЦИЯТА

► При повечето дейности, които имат продължителна цел, обратната връзка играе ключова роля. Например, представете си, че шофирате по магистрала. Това изисква да управлявате колата по такъв начин, че да поддържате позицията си в границите на пътя и лентата, определена от правилата за движение. В този контекст вие имате незабавна и ясна (визуална) обратна връзка – може да видите кога се отклонявате от лентата си и пътното платно. Освен това, когато завивате с волана, за да направите корекции в местоположението на автомобила, вие отново получавате незабавна и ясна обратна връзка за ефекта и резултата от вашите действия – може да видите, когато сте завъртяли волана достатъчно или когато сте прекалили с това действие.
 ► Медитацията в известен смисъл е аналогична – имаме продължителна цел и е необходимо да „следваме пътя“ като правим корекции и напасвания в начина, по който използваме ума и вниманието си. Трудностите в медитацията произтичат от това, че за повечето хора е трудно да забележат кога „излизат извън пътя“ ( разсейват се от най-различни смущения) и също така е трудно да забележат доколко ефективни са били конкретните коригиращи действия, които са предприели за връщане на ума и вниманието „в пътя“.

 

 

 ► Биологичната обратна връзка ( биофийдбек ) подпомага медитацията в следния смисъл : тя ни дава незабавна и обективна обратна връзка за промените в психо-физическото ни състояние. Биофийдбек не изключва необходимостта да използваме ума и вниманието по специфичен начин в медитацията, нито променя характера на това приложение, нито пък сама по себе си променя физиологичните и менталните състояния на практикуващия. Биофийдбек просто прави медитативната практика по-лесна.

 

КАКВО Е БИОЛОГИЧНА ОБРАТНА ВРЪЗКА ( БИОФИЙДБЕК ) ?

► Чрез сензори, чувствителна усилваща електронна апаратура и софтуер се измерват и онагледяват( или озвучават) в реално време пред практикуващия медитация промените в сърдечния му ритъм, дихателния ритъм, ел. съпротивление на кожата, мускулното напрежение, амплитудите на мозъчните електромагнитни вълни или други, обикновено несъзнавани физиологични параметри, които са директно или косвено свързани с :

- Концентрацията на вниманието

- Нивото на стрес и тревожност

- Балансът между активност и релаксация в организма ( баланса в автономната нервна система)

- Други субективни ментални състояния и преживявания.


► Незабавната обратна връзка за промените в организма създава възможност за повишено самоосъзнаване, в частност осъзнаване на взаимните влияния между психиката и тялото.
 

► Използвайки това повишено осъзнаване ние можем да се научим да повлияваме физиологичното ни състояние в посока, която е по-благоприятна за поява на желани и позитивни ментални състояния на ума.

ЕЕГ-биофийдбек

 
►Наблюдението или слушането на промените във физиологичния сигнал лесно убеждава практикуващия във въздействието на психиката върху тялото и създава възможност за незабавна саморегулация и самокорекция в поведението, вниманието, дишането, позата, мислите и емоциите. По-конкретна информация за тренировъчните и терапевтичните приложения на биофийдбек тренинга може да научите от линка тук.

 

КАК БИОФИЙДБЕК ПОДКРЕПЯ И ПОМАГА НА МЕДИТАТИВНАТА ПРАКТИКА ?

► Дисплеят на биофийдбек инструментите обективно показва реалния ефект от практиките за релаксация и медитация, както и мотивира практикуващите да се обучават в умения за концентрация, направляване на вниманието, редуциране на стреса и емоционална саморегулация.


► Необходимо е качествата на ума, които желаем да култивираме с медитация, да бъдат въплатени ( да станат част от тялото ни). Част от медитативния път се заключава в развиването на благоприятна физиологична основа на менталните качества, които искаме да развием – тоест , независимо от вида медитация, тялото ни винаги участва в нея – ние медитираме с тялото. Чрез отразяване на физиологичните промени биофийдбек ни помага обективно да наблюдаваме резултатите от нашите усилия. По този начин можем да се научим да сме по-ефективни в медитацията.


► Следният пример показва значителната практическа полезност на биофийдбек в медитацията. Ключов аспект на медитацията е умението да се забележи кога умът и вниманието блуждаят поради различни смущения и разсейване. Като всяко друго състояние на ума разсейванията са физиологични въплатени ( имат характерни физиологични проявления) . Биофийдбек технологиите могат да идентифицират и регистрират разсейванията и смущенията на вниманието като физиологична промяна и да ни сигнализират за тях. С други думи биофийдбек действа като детектор ( откривател ) на смущенията и промените във вниманието. Повече за приложенията на биофийдбек тренинга.

невротренинг

 ► Всички научни изследвания за физиологичните ефекти на медитацията на практика се правят с апаратура за биофийдбек. От връзката тук може да прочетете едно такова изследване- откъс от книгата " Йога Нидра" на Свами Сатянанда Сарасвати, в което се използват два вида биофийдбек за изследване, улесняване и подпомагане практиката на йога-нидра.

 

СИНХРОНИЗИРАНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ВЪЛНИ ЗА БЪРЗА И ДЪЛБОКА РЕЛАКСАЦИЯ

► За навлизането в медитативно състояние помага много отпускането на скелетната мускулатура и успокояването на постоянния вътрешен диалог и мислене. Мускулното напрежение е свързано с ключовия феномен на вътрешната съпротива или не-приемането. Когато сме изправени пред преживяване, което не харесваме, ние буквално се защитаваме от него като стягаме мускулите си.
 

► От перспективата на мозъчните електромагнитни вълни, които генерира мозъка, медитацията винаги се е свързвала с алфа ритъма или алфа вълните. Хора с малък опит в медитацията генерират мозъчни вълни с честота около 10 Hz, докато опитните медитатори генерират вълни с честота между 7 и 8 Hz по време на медитация. Медитацията типично се постига със затваряне на очите, отпускане на мускулите и изчистване на ума от непрестанния вътрешен диалог ( „умственото бърборене“) чрез фокусиране на вниманието върху думи ( мантри ) или образи ( съзерцание). Типично поне 20 или повече минути са необходими за навлизане в медитативно състояние на ума.
 

биофидбек


► Това се оказва изключително трудно за повечето хора в съвременния свят, които постоянно обмислят нещо и ежедневно са подложени на огромен поток от нова информация и ментален стрес, които провокират повишена умствена и мозъчна активност. За бързо успокояване на мозъчната активност може да помогне методът на аудио-визуалното увличане или синхронизиране честотата на мозъчните вълни с честотата на повтарящи се светлинно-звукови импулси. Подобно на фокусирането върху мантри или образи светлинно-звуковата стимулация осигурява сензорно претоварване и оттегляне на ума и вниманието от постоянните мисли.
 

► Релакс-системите генерират меки светлинни пулсации през очила с вградени светодиоди и ритмични тонове през слушалки. Мозъкът има тенденцията да синхронизира ритъма на работата си с честотата на ритмично пулсиращи светлини, звуци или тактилни усещания. След кратко време мозъкът успокоява електрическата си активност и така се насърчават състояния на дълбока и възстановителна релаксация или концентрация на вниманието. С този метод около 80 - 85 % от хората без никакъв опит в медитативни или йога практики могат да постигнат дълбока психо-физическа релаксация само след 5 до 8 минути и то без никакви съзнателни усилия.


► За разлика от биофийдбек асистираната медитация релаксацията с аудио-визуално увличане на мозъчните вълни е пасивен процес, ползите от който могат да се усетят веднага - релаксацията настъпва между 5 и 8 минута от началото на светлинната стимулация. Ако желаете да изпробвате този метод или да прочетете повече за неговите приложения, предимства и противопоказания ,  моля кликнете върху линка тук.