Количка

Количката е празна.

Обучения по апаратни методи за биофийдбек и стимулация на мозъка

ЗА КОИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ СА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯТА ПО БИОФИЙДБЕК И НЕИНВАЗИВНА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ ? 

► Професионалистите, които най-често прилагат биофийдбек и неинвазивна стимулация на мозъка в работата си, най-често са психолози, психотерапевти, логопеди, специални педагози, рехабилитатори, ерготерапевти, някои невролози и лекари, използващи също и неконвенциални методи в практиката си.


► Очевидно е, че прилагането на биофийдбек методите от тези специалисти трябва да отговаря на спецификата на работата им и клиентите, с които работят. Неправилно е да се прилага еднотипно обучение и един и същ биофийдбек / стимулационен метод за клиентите на всички тези професионални групи.


► Поради тази причина ние обикновено провеждаме обученията индивидуално или в малки (до 2-3 човека) еднородни групи от специалисти. Също така ще ви препоръчаме апаратура и методи, които да са подходящи за спецификата на вашата работа и клиентите, с които работите.
 

► ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАТ РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ И АПАРАТИ ЗА БИОФИЙДБЕК И ЗАЩО Е ДОБРЕ СПЕЦИАЛИСТЪТ ДА ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ? 

► Повечето специалисти, които за първи път се сблъскват с биофийдбек имат очакване, че става въпрос за един метод и един апарат. В действителност биофидбек или биологична обратна връзка (Б.О.В.) е общото наименование на група апаратни методи на приложната психо-физиология, които позволяват на човек да се научи да разпознава и повлиява свои несъзнавани физиологични процеси, за да подобри своето здраве и/или работоспособност. Чрез сензори, електронна усилваща апаратура и специализиран софтуер в реално време се подава информация за промените в несъзнавани физиологични процеси като по този начин вниманието на човек към тях се изостря и той се научава да ги повлиява съзнателно.

►Биофийдбек методите измерват промените в напрежението на скелетните мускули, изпотяването на кожата, сърдечния и дихателния ритъм, кръвоснабдяването и електрическата активност на мозъка и други параметри, свързани с нивото на стрес и тревожност, концентрацията на вниманието и баланса между активност и релаксация в организма ( съотношението между енергоразходните и енерго -възстановяващите процеси ). Всеки биофийдбек параметър разкрива различни аспекти на човешката психо-физиология и съответно има своите най-подходящи приложения и своите ограничения. Поради тази причина специалистът трябва да е подготвен, за да може да приложи най-подходящия биофийдбек метод за целите на работата с конкретния клиент. 

 

НАПРИМЕР: логопедите много често прилагат дихателни упражнения при деца и съответно дихателният тренинг с апарат за респираторен биофийдбек е полезен инструмент в работата им, който внася игрови елементи в иначе скучните дихателни упражнения. От друга страна за психотерапевтите, работещи с клиенти с паник атаки, тревожни и стресогенни разстройства, най-подходящите апаратни методи се явяват психо-релакс системите и КГР-биофийдбек апарат и софтуер, с помощта на който се измерват и тренират стрес-реакциите към стимули и въпроси, подавани от терапевта. Очевидно е, че при пациенти с хронични мускулни болки, с мускулни спазми след инсулт и при деца с ДЦП, ЕМГ-биофийдбек апаратурата за измерване и трениране на мускулното напрежение е най-подходящия метод за работа.


► ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ, ВРЕМЕТРАЕНЕ И ЦЕНИ: 


В зависимост от вашата специалност и клиентите, с които работите, ние ще ви предложим обучения и подходяща апаратура за целите ви в следните две групи:

1. Обучение по апаратни методи за биофийдбек.

Времетраене: един ден ( или се уточнява с участника в зависимост от спецификата на работата на специалиста, необходимия му вид биофийдбек и необходимостта да се разгледа само един или няколко биофийдбек методи и апарати).

Цена: 384 лв. с ДДС 

Обучението дава добра обща култура и информация за приложенията на всички биофийдбек методи като се поставя акцент върху практическата работа с метод(и) и апарат(и), най-подходящ(и) за професионалната област на участника. Обучението включва теоретична и практическа подготовка, получена от нас в Германия и Полша, както и постановки от последните разработки на водещи биофийдбек специалисти от САЩ. Предоставя се много допълнителна информация за справки, самоподготовка, упражнения и референции.

При необходимост от допълнителна информация относно съдържанието на обучението моля не се колебайте да се свържете с нас : тел. 0885 090 772 или info@brain-amigo.com

2. Обучение по апаратни методи за неинвазивна мозъчна стимулация: аудио-визуално увличане на мозъчната активност (АВУ) с психо-релакс системи, кранио-електростимулация (КЕС) с апаратура за електросън или микрополяризация с мозъчни стимулатори за стимулация със слаб прав ток (tDCS).

Времетраене: половин ден (или се уточнява с участника в зависимост от спецификата на работата на специалиста и необходимостта да се разгледа само един или всички от гореизброените невростимулационни методи и апарати).

Цена: 192 лв. с ДДС

Обучението покрива теория и практика на изброените методи за мозъчна стимулация, техните приложения в терапията на пациенти със стресогенни и неврологични заболявания, информиране и подготовка на пациента, избор на подходящи програми съобразно симптоматиката, странични ефекти и предпазни мерки; невро-физиологични механизми на въздействие на невротехнологиите. Обучението включва теоретична и практическа подготовка, получена от нас в Германия и Канада, както и постановки от последните разработки на водещи специалисти по мозъчна стимулация от Канада. Предоставя се много допълнителна информация за справки, самоподготовка и референции.

При необходимост от допълнителна информация относно съдържанието на обучението моля не се колебайте да се свържете с нас : тел. 0885 090 772 или info@brain-amigo.com


РЕФЕРЕНЦИИ: списък на част от професионалните клиенти, които сме обучили, можете да разгледате от линка тук.

► ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЯТА: 

Радослав Щерев е сертифициран специалист и обучaващ по невротехнологии за стимулация на мозъка от Mind Alive – Канада и по биофийдбек от Verim-Полша. Един от пионерите на внедряването на биофийдбек методи и апаратура за диагностика и редуциране на стреса в България от 2009 година. Консултант на психиатри, психолози, лекари и треньори по внедряването на методи и технологии за биофийдбек, стимулация на мозъка и редуциране на стреса в онкологични клиники, Национална служба охрана, ДП „Ръководство Въздушно Движение“, БАН, университети, частни логопедични и психотерапевтични практики. Основател на Брейн Амиго ЕООД – фирма, специализирана в проектирането на апаратни програми и стаи за психологическо разтоварване и редуциране на стреса, доставка на апаратура за електросън, психо-релакс системи и биофийдбек. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология, невро-технологиите за неинвазивна стимулация на мозъка, проблемите на стреса и нарушенията на съня.