Количка

Количката е празна.

Да се научим да рисуваме за седмица с дясната хемисфера на мозъка

В този раздел публикуваме връзка към книгата на Бети Едуардс " Да се научим да рисуваме с дясната хемисфера на мозъка". За хора , които смятат , че са напълно лишени от способността да рисуват тази книга ще бъде изненадващо приятна. Моля посетете сайта на Бети , за да видите галерията с рисунки "преди и след" на хора , преминали само през 5 дневен курс на обучение при Бети с упражненията , включени в книгата и.  Причината да включим тази връзка към сайта на Бети в този раздел е , че рисуването със споменатите техники се оказва ефективна форма на ментален тренинг и активиране на дясното полукълбо с неговите способности - спонтанно виждане на "голямата картина" , интуитивно и холистично възприятие в условията на непълна информация ....

 

По-старите изследвания показват отчетливи разлики във функциите на двете хемисфери докато съвременните изследвания стигат до заключения , че взаимоотношенията между двете полукълба при осъществяване на дадена функция са по-комплексни. Въпреки това все още е ясно , че всяко полукълбо отговаря за различни функции.
Лявото полукълбо , чиито функции изключително силно се насърчават и фаворизират от културата в индустриализираните държави , е като цяло по-обективно и конкретно насочено , разделя и анализира , по-рационално отколкото емоционално , поддържа силно и позитивно чувство за азовост ( отделност / индивидуалност ). Лявото полукълбо управлява вербалното изразяване и разбиране , говора , четенето , писането и последователна или серийна обработка на информацията , което включва задачи като разбиране на граматиката , извършване на аритметични действия , набиране на текст на компютърна клавиатура , отбелязване на точки при игра – всички от които стават възможни чрез използването на стесняване и конкретизиране на вниманието.

Дясното полукълбо на мозъка , което обикновено е недоминантно , е отговорно за емоциите , възприемането на лицевите изражения , координира пеенето , разбира музиката , чете езика на тялото и ни дава осъзнаване за него , изпълнява визуално – пространствени задачи като хвърляне / хващане на топка или каране на колело / мотоциклет. Дясното полукълбо подпомага прозренията и интуитивния начин на разсъждаване както и потапянето в преживяването на три- измерното пространство и три-измерни пространствени взаимовръзки. Дясното полукълбо схваща „голямата картина” и контекста буквално и метафорично като вижда много неща по-скоро едновременно , отколкото последователно. Това се нарича паралелно обработване на информацията. При него , например , се възприема цялото лице наведнъж вместо последователно възприемане на индивидуалните черти една след друга. Емпатията ,творчеството , интуицията , прозрението и разпознаването на познати лица са функции на дясната хемисфера.

Ако сте горски лесничей например , лявата хемисфера ще оценява / изследва отделните дървета и животни за дефекти и проблеми , докато дясната хемисфера ще ви даде много по-широка гледна точка : здравето на животните и дърветата ще бъде разглеждано като част от по-обширна система , а не като отделени , несвързани части. Дясната хемисфера гледа на гората като на цялостна единица или обединение. Някои хора са добри в детайлите , други са по-добри във виждането на цялата картина ( „голямата картина”) . Здравият мозък може да превключва от функциониране в лява хемисфера към доминантно фунциониране с дясна хемисфера , когато това е необходимо. Хората , които са практикували медитация дълги години , често стават умели майстори в превключването на доминиращата хемисфера. Те са тренирали себе си да произвеждат синхронизирани ( в двете полукълба ) алфа вълни с голяма амплитуда.
Ние всички имаме доминантна хемисфера точно както имаме доминираща лява или дясна ръка.

Хората с доминираща дясна хемисфера имат склонност към творчество с по-широко , разпръснато – потопено внимание , което схваща „голямата картина” или контекста. Този тип хора са по-малко загрижени за детайли като време , крайни срокове или балансиране на разходите си. Художници , изпълнители от изкуствата и тези , които работят с въображението и изобретяването са предразположени към доминиране на дясната хемисфера. Хората с доминираща лява хемисфера са обикновено с по-тесен и конкретен фокус на вниманието , с ригидни ( негъвкави ) , целенасочени нагласи.

Повечето от хората днес живеят в общества , създадени от лявата хемисфера – две трети от населението са с доминиращо ляво полукълбо. Много професии , работни позиции и повечето мъже насърчават и поощряват фунциониране чрез лявата хемисфера. Нашата култура – такава каквато е въплътена в нашите училища , работни места , фирми , корпорации , правителство , армия , е предразположена и насочена към доминация на фунциите на лявото полукълбо. Тези институции се интересуват от писмения език , времето , крайните срокове , серийната обработка на информацията , конкретни обекти и отправен навън конкретен ( стеснен ) фокус на вниманието. Тези организации възнаграждават хора с доминираща лява хемисфера и изолират , омаловажават и пренебрегват тези с доминираща дясна хемисфера. Резултатът е общества , които са постигнали или се стремят към материално богатство , но са обеднели и изтощени в много важни други измерения.

На ниво отделен индивид проблеми възникват , когато няма ясен „победител” в съревнованието за доминиране между лява и дясна хемисфера. За да фунционира на върха на възможностите си , човешкото съзнание трябва да може да съчетава фунциите за управление на вниманието на лявата и дясната хемисфери. Стесненият и конкретен фокус на вниманието е от компетенциите на лявата хемисфера , докато разпръснатият – потопен фокус на вниманието е силна страна на дясната хемисфера. Отворен фокус на вниманието се нарича оптималното съчетаване на функциите за управление на вниманието на лявата и дясната хемисфера. Това е състояние , което не клони в повече нито към лявата , нито към дясната хемисфера , а всички стилове на внимание в него присъстват повече или по-малко поравно. Само сихронизираното взаимодействие между двете хемисфери на мозъка създава условия за подобряване на умственото функциониране и изграждане на нов интелектуален потенциал. При тази синхронизация на дясната хемисфера се позволява да обработва и поема много информация едновременно в паралелния и стил на работа , докато лявата хемисфера структурира , анализира , селектира и комбинира богатата информация от дясната хемисфера , за да развие всеобхватно виждане за фактите.

Обичайно , хемисферите на мозъка ни са в асинхронно състояние – електромагнитните мозъчни вълни в лявата и дясната хемисфера се различават по честота , амплитуда , фаза и кохерентност. Един от големите въпроси при изучаването на мозъка е свързващия въпрос : как мозъкът обединява различните си зони , за да създаде едно съзнателно състояние , което съдържа много възприятия едновременно ? Синхронността е ключа , а тя се осъществява с помощта и посредничеството на вниманието. Научаването на поддържане на отворен фокус на вниманието генерира синхронизирани ( които са във фаза една с друга – издигат се и се спускат в синхрон) алфа вълни в главните дялове на мозъка – това извежда физиологията ни от състояние на фунциониране при стрес и позволява флуидна комуникация между различните зони на мозъка като подобрява менталното фунциониране естествено и без усилия.

Комплексната , грижливо организирана времево функция на мозъка е била сравнявана със симфоничен оркестър. Но мозък , който работи само в стеснен и конкретен фокус на вниманието е като оркестър , който се опитва да свири само по текст и непълна или липсваща партитура – музиката не звучи както би трябвало . Напълно гъвкавият стил на внимание осигурява състояние на пълна свързаност между всички дялове на мозъка , възстановява хармоничните връзки между тях и създава „симфония” от съзнателно преживяване. Това състояние има последици върху всичко , което правим – особено начина , по който учим ( не само академично ) и нормализира физиологията ни , която доста често фунционира постоянно в режим на хроничен стрес .

Както вече споменах в индустриалните общества баланса на стиловете на внимание като цяло клони и е предразположен в услуга на лявата хемисфера с нейното серийно ( последователно и неедновременно ) обработване на информацията и стеснен – конкретен фокус на внимание. В реалността на нашите материално ориентирани общества стесненият – конкретен фокус на вниманието е „ разменната монета” и ние рядко поставяме под въпрос този стил на внимание. Еволюцията е снабдила хората с този стеснен сноп ( лъч ) от внимание , за да могат да отговарят ( реагират ) за кратко време на екстремни или важни външни ситуации. Няма нищо присъщо грешно на този стил на управление на вниманието – на практика една от причините , поради която се прекалява с употребата на стесния – конкретен фокус на вниманието е точно поради това , че той е толкова полезен / резултатен и ни позволява за кратко време да изпълним много. Това , което е погрешно , е нашата почти пълна зависимост от него и нашето пристрастяване към него. Защо ?

Стесненият – конкретен фокус на вниманието е режим на внимание за спешни ситуации , който бързо и значително увеличава честотата на електрическата активност на мозъка и усилва други аспекти на физиологичната възбуда – такива като честота на сърдечната дейност и ритъм на дишането , които директно влияят на нашите възприятия , емоции и поведение. Това многократно е било показвано и измервано чрез биофидбек електронни инструменти. Докато стесненият – конкретен фокус на вниманието ни позволява да извършваме някои задачи много добре , той е в същото време физиологично и психически скъп или енергоизтощаващ , защото хроничната му употреба води до акумулиране на стрес. Отнема се голямо количество енергия , за да се поддържа постоянно този режим на внимание , въпреки че ние обикновено не осъзнаваме това. При стеснения-конкретен фокус на вниманието е присъщо централната нервна система да е нестабилна и по-високо реактивна , отколкото при други стилове на внимание.

Хроничното ни пребиваване в стеснения – конкретен фокус на внимание може да се оприличи на каране на спортен автомобил само на една от скоростите му с крак постоянно върху педала на газта. Ясно е , че при постоянно поддържане на такъв стил на каране ние ще нанесем повреди върху двигателя , трансмисията и други части на автомобила. Дисбаланса от прекалената и хронична употреба на стеснения – конкретен фокус на вниманието и лявата хемисфера може да се коригира чрез употребата на различни методи – медитация , неврофидбек тренинг , аудио – визуално увличане на мозъчните вълни , специални упражнения за вниманието , включващи осъзнаване на пространството , обема и други стимули , които активират дясната хемисфера и насърчават състоянието на синхронизация между лявото и дясното полукълбо на мозъка.

  Асинхронни Хемисфери
  Синхронизация на Хемисферите

Един от начините да възстановим баланса между ляво и дясно полукълбо е да активираме последното с упражнения за възприемане на пространството - например рисуване , сензорно-мускулно преобразование като метода на Фелденкрайс и други соматични упражнения.

Друг способ е да използваме аудио-визуална стимулация чрез системите за аудио-визуално увличане на мозъчните вълни.

Да знаем с коя част на мозъка си сме по-ефективни по природа и с коя не е особено полезно , когато избираме професия както и стил на общуване с околните. Заетостта с работа , която не съответства на силните страни на вашия специфичен начин на мислене и общуването с околните по начин , който силно се различава от вашата  индивидуална нужда от стимулация, са сериозни източници на стрес.  Психологическият тест за идентифициране на натуралния ви стил на мислене е синтез на работата на Карл Г. Юнг в областта на  психологическите типове и на изследванията на Карл Прибрам  в областта на невро-психологията.