Количка

Количката е празна.

ВАТ като част от програма за възстановяване от зависимости

Програмите за възстановяване от зависимости могат да включват много компоненти - от успокояване на физическите болки и симптоми по оттегляне от зависимостта до работа с емоционалните болки и тревожност , свързани с опитите да се намери нов път в живота и възстановяване от вредите , нанесени върху междуличностните отношения. Има множество програми , които адресират тези проблеми и симптоми. Подходите , които се използват за борба със зависимостите , варират от клинични грижи , програми за самопомощ и групи за подкрепа. Всички тези програми имат своя специфичен начин за подпомагане на хора със зависимости. Всеки човек ще има различна степен на успех с тези програми. Някои изпробват само една програма , други сменят по няколко една след друга. Нито една от тези програми не е от типа " един размер за всички".
 

Причината , поради която алкохолиците пият алкохол и наркозависимите употребяват наркотици , е за да създадат "преживяване , променящо настроението". След 30 минути на леглото за вибро - акустична терапия ( ВАТ ), излъчващо комбинация от нискочестотни звукови вибрации и музика , болшинството от хората имат "преживяване , променящо настроението" без да прибягват до пиене на психофармакологични лекарства , алкохол или до употреба на наркотици.
 

Оборудването за Вибро - Акустична Терапия е особено полезно за приложение в периодите на стрес , тревожност , гняв, безсъние , а също и запек , който може да съпътства програмите със заместващи дрогата препарати. 

Вибро - Акустичната терапия дълбоко релаксира тялото и успокоява ума. С тези си функции ВАТ може да заеме важно място в която и да е програма за възстановяване от зависимости. ВАТ ще подпомогне човека със зависимости да успокои непрестанните мисли , да намали мускулното напрежение и порива за непрестанно движение. ВАТ нискочестотните вибрации в комбинация с подходяща музика помагат да преоткрием мястото в себе си , което е извор на дълбока психо-физическа релаксация. ВАТ е технология за провокиране на "реакцията на релаксация" на организма: 

►Забавя сърдечния ритъм
►Забавя дихателния ритъм
►Редуцира консумацията на кислород
►Намалява кръвното налягане
►Разширява кръвоносните съдове
►Ускорява кръвната циркулация
►Стимулира лимфното обръщение
►Насърчава освобождаването на естествени телесни химикали - невротрансмитери ( ендорфини и други ) , познати 
   като релаксиращи ума и тялото
►Освобождава и отпуска схванати мускули и спазми - повишава се озъзнаването на телесните реакции
►Като цяло създава усещане за умиротвореност и спокойствие
►Постепенно забавя честотата на мозъчните вълни - от бета към алфа , от алфа към тета или делта 
►Изчиства ума от притеснения , стрес

Това състояние е точно противоположно на реакцията на стрес на организма " борба или бягство" и я уравновесява. В състояние на психо-физическа релаксация е много по-лесно да се заучават нови поведенчески реакции и да заменяме нежелани навици с конструктивно поведение. Това става с различни способи , например с помощта на упражнения за визуализации и направлявани представи , които е най-добре да бъдат водени от опитен психотерапевт. Ролята на ВАТ е да действа като спусък и катализатор на този процес. Веднъж след като човек открие , че има метод/средство , с които мозъкът може да се успокоява , е по-лесно да се работи със състоянията на тревожност , гняв , безсъние , жажда за прием на вещества и други предизвикателни ситуации , които съпътстват възстановяването от зависимости. 

ОБРАТНО>>>